ACWR 107 / HUKUKTA YAZIŞMA TEKNİKLERİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

ACWR 101 dersini temel alarak hukuk alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek.

ACWR 107 / HUKUKTA YAZIŞMA TEKNİKLERİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 08:30-09:45

ACWR 101 dersini temel alarak hukuk alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek.

ARBC 201 / ARAPÇA I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

ARBC 301 / ARAPÇA III: ORTA DÜZEY
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

ARHA 122 / ARKEOLOJİYE GİRİŞ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 08:30-09:45

Arkeoloji bilimine giriş. Arkeoloji disiplininin doğuşu ve tarihsel evrimi, kullanılan keşif ve araştırma yöntemleri, eski uygarlıkların anlaşılmasında büyük rol oynayan önemli kazılar ve keşifler.

ARHA 209 / GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS UYGARLIKLARI (MS. 284-1453)
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 08:30-09:45

Geç Antik ve Bizans uygarlıklarının temelleri, gelişmeleri ve miraslarına giriş. Eski dünyanın dönüşümünün, Bizans uygarlığının kuruluşunun ve tarihteki rolünün Avrupa ve Yakındoğu?da önemli bir siyasi, iktisadi ve kültürel güç olarak değerlendirilmesi. İşlenecek konular: Hıristiyanlığın yayılması, imparatorluk ideolojisinin ve devlet kurumlarının gelişimi, savaş ve diplomasi, soysal ve iktisadi hayat, edebiyat, sanat ve mimari alanındaki başarılar, Batı Avrupa ve Yakın Doğu?daki İslam Devletleriyle etkileşimler.

ARHA 221 / AKDENİZ VE AVRUPA MEDENİYETLERİNDE SANAT: ANTİK ÇAĞDAN MODERN ÖNCESİ DÖNEME
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

Avrupa'da, Antik Yakın Doğu, Klasik Yunan ve Roma Medeniyetleri, Bizans İmparatorluğu, Romanesk, Gotik ve Rönesans dönemleri sanat ve mimarisi. Sanatın politik sembolleri, koruma doğası; sanatın ve mimarinin geçmişi araştırmadaki etkileri.

ARHA 304 / MÜZECİLİK ÇALIŞMALARI I-II YÖNETİM, KOLEKSİYON YÖNETİMİ, İLETİŞİM, YORUM, HUKUK
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

Teorik ve uygulamalı olarak müzecilik çalışmalarına giriş. Müzelerin ortaya çıkışı, tarihsel evrimleri, müzelerin değişen rolü ve amaçları, koleksiyon yönetimi, sergi tasarımı, yorum ve iletişim, konservasyon, toplumla iletişim ve katılımcı yönetim.

ARHA 323 / ÇAĞDAŞ SANAT I
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30-15:45

Güncel sanata ve güncel sanat hakkındaki eleştirel tartışmalara giriş. Galeri, müze, kamu alanları ve geleneksel olmayan sergi alanları gibi ortamlarda çalışan sanatçıların eserleri ile ilgili çalışmalar.

ARHA 352 / 
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: THURSSaatler: 17:30-20:15

ARHA 410 / ARKEOLOJİK METOTLAR VE TEORİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30-12:45

Bu ders arkeolojik alanın tasarımı ve uyarlanmasında kullanılan kuramsal yaklaşım ve veri analizini kapsar. Arkeologların, insanın kültür gelişimini anlatabilmek için geçmişe ait materyal kayıtlarını hangi ilkeler ışığında kullandıklarına odaklanır. Dersin araştırdığı diğer soru başlıkları: Arkeoloji nedir? Amaci nedir? Arkeologların çoğunlukla onayladıkları bir arkeolojik teori tutarlı bir bütüne sahip midir? Geçmişin yorumlanması ve anlamlandırılmasında en üretken kuramsal yaklaşımlar nelerdir? Günümüz arkeolojisinin sorunları ve arkeolojisinin amacı ve konularının zaman içerisinde uğradığı değişimler. Arkeoloji?nin diğer insani ve doğa bilimleriyle olan ilişkisi.

ARHA 414 / MİRAS VE DİPLOMASİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: FRISaatler: 08:30-11:15

Kültürel ve doğal miras çalışmalarında diplomasinin tarihi ve önemi. Öğrencilerin Balkanlar, Akdeniz, Orta Doğu ve Asya'dan örneklerle miras yönetiminde siyaset ve yasaların uygulanması konusunda, özellikle de uluslararası ve uluslarötesi anlaşmalarda eğitimi.

ARHA 437 / AVRUPA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU: YÜZYILLAR BOYU KÜLTÜREL KARŞILAŞMA
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: THURSSaatler: 11:30-14:15

Yüzyıllar boyu Avrupa ve Osmanlı dünyası arasındaki etkileşim. Osmanlının Avrupa"daki politik varlığı ve 15"inci yüzyıldan başlayarak Avrupa kültürü üzerindeki etkileri. Bunu takip eden yüzyıllarda Avrupa"daki `Türk imajı"nın, farklı politik ittifaklarla ve farklı ekonomik menfaatlerle nasıl değişime uğradığı. 17"inci yüzyıldan başlayarak batıda Osmanlı"ya ilginin değişmesi, teknolojide batılılaşmanın gelişimi ve politik ve ekonomik ilişkiler karşısında sosyal hayat ve sanat.

ARHA 451 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: WEDSaatler: 14:30-17:15

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 451 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: WEDSaatler: 14:30-17:15

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 454 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 459 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MONSaatler: 17:30-20:15

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 496 / KAMUSAL ARKEOLOJİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30-12:45

Akademik arkeolojik bilgi birikimlerimiz ve toplum arasında bir köprü oluşturulması. Çeşitlilik gösteren bir yorumlama ve konservasyon metodolojisi oluşturma ve arkeolojik bilgi ve verilerin çeşitli yollarla iletilmesi. Türkiye ve yurt dışından popüler arkeoloji alanında örnekler. Arkeolojik araştırmaların, yorumlamaların ve bilgi üretiminin arkasında yatan sosyal, politik ve etik sorunlar.

ARHA 503 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ IV (OSMANLI-CUMHURİYET TÜRKİYESİ)
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MONSaatler: 14:30-17:15

Bu ders, Osmanlı sanatı ve mimarisine genel bir yaklaşımla yapılan bir giriş niteliğindedir. Erken Osmanlı döneminden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve hatta çağdaş Türk sanatına kadar olan zaman dilimi incelenecektir.

ARHA 504 / MÜZE ÇALIŞMALARI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30-17:15

Bu ders Türkiye ve diğer ülkelerdeki müze yönetimi ve kurumların işleyişi ile ilgili kuramsal ve pratik bilgi ve bakış açısı kazandırılmasını amaçlar. Farklı modüller şeklinde tasarlanan dersler Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğretim üyeleri ve/veya Türkiye ve farklı ülkelerden konuk olarak gelen müzecilik uzmanları tarafından verilmektedir. Müzecilik tarihi ve kuramları, toplumsal eğitim, koleksiyon yönetimi, sergi tasarım ve yönetimi, koruma politikaları ve yaklaşımları dersin ana konularını oluşturmaktadır.

ARHA 506 / ARKEOLOJİK METHODLAR VE TEORİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: TUESSaatler: 14:30-17:15

Bu ders, kazı yöntemleri ve kazı sonrası analize giriş niteliğindedir. Ele alınan konular: Stratigrafi, kazı ve ilgili kayıt teknikleri, tarihleme yöntemleri, arkeozooloji, arkeobotanik, seramik incelemesi, arkeometalürji ve izotop araştırmaları.

ARHA 510 / ARAŞTIRMA SEMİNERİ
Dönem: Spring 2021Kredi 0Günler: TUESSaatler: 17:30-20:15

Öğrencileri tez konularını seçme, araştırma yöntemleri, araştırma ve yayın etiği ve yazım planı geliştirme konusunda yönlendirmeyi amaçlar. Öğrenciler Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğretim görevlileri, konuk hocalar ve Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi araştırmacıları tarafından hazırlanan seminerlere katılırlar.

ARHA 514 / MİRAS VE DİPLOMASİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: FRISaatler: 08:30-11:15

Kültürel ve doğal miras çalışmalarında diplomasinin tarihi ve önemi. Öğrencilerin Balkanlar, Akdeniz, Orta Doğu ve Asya'dan örneklerle miras yönetiminde siyaset ve yasaların uygulanması konusunda, özellikle de uluslararası ve uluslarötesi anlaşmalarda eğitimi.

ARHA 537 / AVRUPA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU: YÜZYILLAR BOYU KÜLTÜREL KARŞILAŞMA
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: THURSSaatler: 11:30-14:15

Yüzyıllar boyunca Avrupa ve Osmanlı dünyası arasındaki ilişkiler. Avrupa?da Osmanlı varlığı ve 15?inci yüzyıldan başlayarak Avrupa kültürüne etkisi. Takip eden yüzyıllarda çeşitli politik ittifaklar ve ekonomik çıkarlarla değişen Avrupa?daki Türk imajı. 17?nci yüzyıldan itibaren Batı?da değişen Osmanlı çıkarları, teknoloji, sosyal hayat ve sanat dallarında politik ve ekonomik ilişkiler açısından Batıcılığın başlaması.