MAVA 444 / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PROJESİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Medya ve görsel sanatlar proje üretim döngüsünde kavramsallaştırılma, planlanma ve uygulanmaya yoğunlaşarak, öğrencilerin seçtikleri bir ortamda (e.g. televizyon, video, belgesel, web, animasyon, video oyun, reklam) proje hazırlaması. Bu projenin çıktısının (e.g. video, sanat eseri, interaktif iş, enstalasyon, performans, script) teslimi ve sunumu.

MAVA 444 / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PROJESİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Medya ve görsel sanatlar proje üretim döngüsünde kavramsallaştırılma, planlanma ve uygulanmaya yoğunlaşarak, öğrencilerin seçtikleri bir ortamda (e.g. televizyon, video, belgesel, web, animasyon, video oyun, reklam) proje hazırlaması. Bu projenin çıktısının (e.g. video, sanat eseri, interaktif iş, enstalasyon, performans, script) teslimi ve sunumu.

MAVA 446 / MEZUNİYET PROJESİ
Dönem: Spring 2021Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bitirme projesi dersinin temel amacı, öğrencinin mezuniyet öncesinde medya ve görsel sanatlar alanında kendi projesini seçme, başlatma, yönetme ve geliştirme becerilerini ölçmektir. Bu derde, öğrenciler medya ve görsel sanatlar alanında güncel konuların bütüncül süreçlerini tatbik eder. Kavram oluşturma, planlama ve üretim gibi geliştirme süreçlerini, her öğrenci kendi seçeceği medya (örn: televizyon, video, belgesel, internet, etkileşimli arayüz, animasyon, oyun, reklam, görsel sanatlar, sosyal medya, kurumsal kimlik) üzerinden inceler, süreçlerini belgeler, kayıt altına alır, tasarım ve fikirlerini sunar ve projeyi çalışır halde veya kavramsal prototip seviyesinde gerçekleştirir. Medya tercihine göre, danışman tarafından rapor yazmak üzere yönlendirilebilirler.

MAVA 446 / MEZUNİYET PROJESİ
Dönem: Spring 2021Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bitirme projesi dersinin temel amacı, öğrencinin mezuniyet öncesinde medya ve görsel sanatlar alanında kendi projesini seçme, başlatma, yönetme ve geliştirme becerilerini ölçmektir. Bu derde, öğrenciler medya ve görsel sanatlar alanında güncel konuların bütüncül süreçlerini tatbik eder. Kavram oluşturma, planlama ve üretim gibi geliştirme süreçlerini, her öğrenci kendi seçeceği medya (örn: televizyon, video, belgesel, internet, etkileşimli arayüz, animasyon, oyun, reklam, görsel sanatlar, sosyal medya, kurumsal kimlik) üzerinden inceler, süreçlerini belgeler, kayıt altına alır, tasarım ve fikirlerini sunar ve projeyi çalışır halde veya kavramsal prototip seviyesinde gerçekleştirir. Medya tercihine göre, danışman tarafından rapor yazmak üzere yönlendirilebilirler.

MBGE 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

MECH 198 / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Makine Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

MECH 198 / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Makine Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

MECH 307 / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ İÇİN SAYİSAL ÇÖZÜMLEME
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: (MATH. 204 and (Comp 110 or Comp 130 or COMP. 125 or 131) or consent of the instructor

MATLAB?de programlamaya giriş; hesaplama temelleri; kök bulma; direkt ve yinelemeli lineer cebir çözümü; çok değişkenli nonlineer cebir çözümü; eğri uydurma; sayısal türev ve integral; Euler ve FDM sayısal yöntemleriyle ODE ve PDE türevsel denklemlerinin sayısal çözümlemesi; ilk-zamanlı, sınır-değerli, Laplace ve ısı denklemi mühendislik problemlerinin sayısal çözümlemesi.

MECH 555 / 
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

MECH 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

MEDI 409 / KLİNİK ETİK
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: MON TUES WED THURS FRISaatler: 0:00:00-0:00:00

KLİNİK ETİK

MEDI 409 / KLİNİK ETİK
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: MON TUES WED THURS FRISaatler: 0:00:00-0:00:00

KLİNİK ETİK

MFIN 501 / FİNANSAL YÖNETİM I
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: FRI SAT SUN*Saatler: 9:00:00-13:00:00

Paranin zaman degeri ve indirgenmis nakit akisi modeline giris; firmanin hisse degerinin azami olcude arttirilmasi; finansal varliklar, borclar ve hisse degerinin fiyatlandirilmasi; proje finansmani; risk ve getiri orani; yatirim maliyeti analizi; finansan saglama model ve teknikleri.

MFIN 502 / FİNANSAL YÖNETİM II
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MONSaatler: 17:30:00-20:15:00

MFIN 501'de öğrenilen şirket değerleme yöntemleri ışığında, kurumların finansman ve varlık yönetimi konusunda önemli kararları nasıl aldıkları incelenecektir: Kurumsal menkul değerlerin satışı, kurumsal finansman kararları, temettü politikası, sermaye yapısı, ve kurumsal risk yönetimi.

MFIN 550 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 552 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: FRI SAT SUN*Saatler: 14:00:00-18:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 552 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: TUESSaatler: 14:30:00-17:15:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 555 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 661 / KURUMSAL FİNANS SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: FRISaatler: 9:30:00-12:30:00

Bu dersin ilk kısmı kurumsal finans alanında yakın geçmişteki teorik gelişmelere odaklanmaktır. Konular, oyun ve kontrat teorileri ile bunların kurumsal finanstaki uygulamalarıyla ilgili konseptleri kapsamaktadır. Geliştirilen teknikler, hissedar ve borç veren arasındaki anlaşmazlıkları; yönetimsel itibar ve finansal aracı şirketler tarafından denetlenmenin rolünü; yönetim ve hissedarlar arasındaki menfaat çatışmasını; sermaye yapısı ve asimetrik bilgi içerisinde güvenlik dizayn edilmesini; sermaye yapısı ve ürün piyasalarındaki rekabet arasındaki etkileşimleri; kurum kontrolü pazarını; satın alma ve birleşmeleri; iflas ve yeniden yapılandırmayı; halka arz ve düşük fiyatlandırmayı anlamak için kullanılmaktadır. Dersin ikinci kısmı, yatırımcıların bilgiyi kötüye kullanma veya asimetrik bilginin var olduğu durumlarda şirketin sermaye yapısı ve temettü politikası seçimlerini, değerli evrak arzını; yatırım kararlarını, kurumsal kontrol ve şirket idaresini incelemektedir. Ders, öğrencileri kurumsal finans araştırmalarında sıkça kullanılan veritabanları ve ampirik metotlar ile tanıştırmayı hedeflemektedir.

MFIN 801 / FİNANS ETİĞİ
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: MON WED*Saatler: 18:30:00-21:30:00

CFA Enstitüsü tarafından geliştirilen ve geniş kabul gören ?Etik Kurallar ve Mesleki Davranış Standartları.? Piyasaların yıllardır tanık olduğu bilinen finans skandallarını da içeren vaka çalışmaları. Yatırım uzmanlarının etik sorumlulukları ve etik kurallarının ve standartlarının uygulaması.

MFIN 802 / FINTECH & BLOCKCHAIN - I
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: SAT*Saatler: 13:00:00-17:00:00

Yıkıcı teknolojilerin finansal kurum ve piyasaların geleceğini nasıl şekillendirdiğinin irdelenmesi, Blockchain teknolojisinin temel yapı taşlarının analizi, kripto paraların ve halka arzlarının parasal sistem üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, akıllı sözleşmeler ve sektördeki uygulamalarının incelenmesi, yapay zeka ve makinelerin öğrenmesinin Varlık yönetimi teknolojilerinde sunduğu fırsatların gözden geçirilmesi, sonsuz bir konu olan büyük veri analizinin kısaca incelenmesi.

MFIN 820 / İLERİ SEVİYE KURUMSAL FİNANS
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MON WED*Saatler: 18:30:00-21:30:00Ön Koşullar: (MGEC. 802 and MFIN. 510 and MFIN. 813 and MFIN. 815 and MFIN. 516) or consent of the instructor

Bu dersin amacı, kurumların finansal karar mekanizmalarının ve finansal politika seçimlerinin firma değeri üzerine etkilerinin derinlemesine incelenmesidir. Ders kapsamındaki konular firmaların finansal davranış teorileri; vergilendirme, iflas kararı ve etkilerinin yönetimi, hissedar ve firma yöneticileri arasındaki olası sorunlar ve çözümleri olarak özetlenebilir. Bu konulara ek olarak, finansman politikası ve seçimleri ile üst düzey ücret yönetimi, satın alma ve birleşme, risk yönetimi ve temettü ödeme planları arasındaki ilişkilerde irdelenecektir. Konuların işlenişi sırasında kuramsal yaklaşımın yanı sıra gerçek örneklerden yola çıkılarak hazırlanmış vakalar da kullanılacaktır.

MFIN 825 / TÜREV ÜRÜNLERİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: SAT*Saatler: 9:00:00-12:00:00Ön Koşullar: (MGEC. 802 and MFIN. 510 and MFIN. 813 and MFIN. 815 and MFIN. 516) or consent of the instructor

Reel sektör ve finansal kuruluşlar açısından risk nasıl yönetilir ve nasıl alınıp satılabilir. Türev ürünlerin yapıları ve piyasa değişkenlerine nasıl tepki verdikleri. Türev ürünlerin borçlanma amacıyla kullanım alanları. Vadeli işlemler, forwardlar, opsiyonlar, swaplar ve daha karmaşık yapılandırılmış araçlar (varant ve sertifikalar)

MFIN 853 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MON WED*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.