DASC 523 / BÜYÜK VERİ SİSTEMLERİ
Dönem: Spring 2022Kredi 3Günler: WED THURSSaatler: 18:30:00-21:30:00

Büyük veri özellikleri, dağıtık sistemler, Hadoop dağıtık dosya sistemi, map reduce modeli, spark analitik motoru, dask kütüphanesi, duraksız veri kullanımı, veri görselleştirme, büyük veri işleme operasyonları, büyük veri altyapısı, veri transferi ve entegrasyonu, büyük veri, veri bilimi ve yapay öğrenme arasındaki ilişkiler ve kavramlar

DTES 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

DTES 630 / ARAŞTIRMA UYGULAMALARI
Dönem: Spring 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:10:00

Students are familiarized with problems that are frequently encountered during different phases of empirical research. Subsequently, students are guided through problem solving in an ongoing research project. Students gain experience in documentation, resolution, and the implementation of the solutions of problems in empirical research.

DTES 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Öğretim Üyeleri, misafir konuşmacı ve doktora öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını sunduğu seminerler.

EBME 510 / KANITA DAYALI TIP
Dönem: Spring 2022Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu iki günlük blok kanıta dayalı TIP’ın temel ilkelerini interaktif bir şekilde açıklar. Araştırma makaleleri eleştirel olarak değerlendirilir.

ECON 499 / EKONOMİDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Spring 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:40:00Ön Koşullar: ECON 201, ECON 202, and ECON 311 at least 4 Economics area elective Courses

Mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri gibi ekonomi müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek ekonomik problemlere yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

ECON 590 / EKONOMİ SEMİNERİ
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Haftalık seminere katılım zorunludur.

ELEC 198 / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

ELEC 198 / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

ELEC 201 / İŞARETLER VE SİSTEMLER
Dönem: Spring 2022Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:40:00Ön Koşullar: MATH 107 & MATH 106

Ayrık ve sürekli zamanlı işaretler ve sistemlere giriş. Zaman alanlı işaret gösterimi, doğrusal zaman değişimsiz (LTI) sistemlerin dürtüsel tepkisi ve evrişim. Sıklık alanlı işaret gösterimi, LTI sistemlerin sıklık tepkisi ve Fourier çözümlemesi. Sürekli ve ayrık zamanlı işaretlerin süzgeçlenmesi. Analog işaretlerin örneklenmesi ve ayrık zamanlı işlenmesi. Sürekli zamanlı LTI sistemlerin Laplace-dönüşüm alanlı çözümlenmesi. MATLAB ile alıştırmalar.

ELEC 491 / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM I
Dönem: Spring 2022Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: ELEC.310 and ELEC.304 and ELEC.316 OR ELEC.310 and ELEC.301

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir elektrik ve elektronik mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

ELEC 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

ENGL 500 / AKADEMİK YAZIN TEKNİĞİ
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Yazın yeteneklerini olduğu kadar önemli okuma ve düşünme yeteneklerini de geliştirecek olan yazın dersidir. Ders hedeflerine okuma, yazma ve sınıf içinde ve dışında olmak üzere tartışmalarla ulaşılacaktır. Öğrenci performansı Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilecektir.

ERUD 306 / ENDOKRİN, REPRODÜKTİF, ÜROGENİTAL HASTALIKLAR
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Reprodüktif, ürogenital ve endokrin sistem hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, fizik muayene ve semptomatoloji, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; hormonların sentezi, metabolizması ve klinik etkileri, normal puberte ve seksüel gelişim, obezite, adrenal, tiroit, paratiroit ve hipofiz hastalıkları ve tümörleri; endokrin pankreas ve diabetes mellitus, böbrek hastalıkları ve tümörleri, diyaliz ve transplantasyon, üriner sistem enfeksiyonları ve obstrüktif üropati, menstrual siklus, doğum kontrolü, gebelik, vulva, vajina, serviks, uterus ve over hastalıkları ve tümörleri; infertilite, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, meme hastalıkları ve meme tümörleridir.

ERUS 206 / ENDOKRİN, ÜREME VE ÜRİNER SİSTEMLER
Dönem: Spring 2022Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Erkek ve kadın üriner ve üreme sistemlerinin anatomi ve histolojisi, pelvis tabanı, pelvik organların damar ve sinirleri, üriner ve genital sistemlerin embryonik gelişimi ve anomalileri, böbreklerin yapı ve fonksiyonları, filtrasyon, absorbsiyon ve sekresyon mekanizmaları, vücut sıvılarının hacmi ve bilişiminin kontrolü, üriner sistemde akım, ereksiyon ve ejakülasyonun meknaizmaları ve bozuklukları, tiroid, paratiroid, hipofiz, pineal ve adrenal bezlerin yapı ve işlevleri, hormonların biyosentezi, horman etkisinin mekanizmaları.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

FORM 511 / ADLİ TIP
Dönem: Spring 2022Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders adli tıbbi prosedür, otopsi, ölüm, yaralar, çocuk istismarı, cinsel saldırı, aile içi şiddet, hekimlerin yasal sorumlulukları, tıbbi uygulama hataları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler şu uygulamaları yapabilecektir: Adli tıbbı ve prosedürü tanımlamak, Adli vakaları teşhis etmek, Adli travmatolojik kavramları bilmek ve uygun bir adli rapor hazırlamak, Otopsi prosedürünü ve otopsi tiplerini tanımlamak, ölüm tipleri ve belirtilerini tanımlamak, Adli psikiyatrik prensipleri tanımlamak, Aile içi şiddeti, türlerini ve sonuçlarını tanımlamak, Çocuk istismarını, türlerini ve sonuçlarını tanımlamak, Tıbbi uygulama hatasını tanımlamak, Asfiksi ve farklı asfiksi tiplerini tanımlamak.

GIND 305 / GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR
Dönem: Spring 2022Kredi 2Saatler: 0:00:00-0:00:00

Gastrointestinal sistem hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; özofagus hastalıkları, gastritler, peptik ülser, malabsorbsiyon, enfeksiyoz enterokolitler, iltihabi bağırsak hastalıkları, özofagus, mide, ince bağırsak ve kolon tümörleri; sarılık, viral hepatitler, steatohepatitler, metabolik karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve safra yolları hastalıkları, karaciğer ve safra yolları tümörleri, pankreatit ve pankreas tümörleri.

GLBH 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

GLBH 591 / 
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

GLBH 591 / 
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00