MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MSKL 503 / KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Dönem: Spring 2022Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım. Bu blokta öğrenciler acil servisler, poliklinikler, ameliyathaneler ve yataklı servislerde Ortopedi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Romatoloji, El Cerrahisi, Omurga, Radyoloji ve ve Algoloji bölümlerinde teorik ve uygulamalı eğitim alacaklar. Programda klinik bilimlere destek olacak temel bilim konuları; dersler, seminerler, paneller, klinik sunumlar, laboratuvar bulgularının incelenmesi, patolojik bulgular ve radyodiagnostik çalışmaların yorumlanması ve ilgili konular yer alacak. Ana başlıklar içinde kas-iskelet sistemi travmaları, dejeneratif ve metabolik hastalıklar, kas-iskelet sisteminin gelişimsel anomalileri, spor tıbbı, kemik ve eklemlerin enfeksiyonları, kemik, kıkırdak ve yumuşak doku tümörleri, romatolojik hastalıklar ve kas-kemik hastalıklarında ağrı yönetimi bulunacak.

NEUR 505 / TRANSLASYONEL NÖROBİLİM
Dönem: Spring 2022Kredi 3Günler: WEDSaatler: 9:00:00-12:00:00

Bu ders nörobilim alanında özellikle hastalıklara neden olan fizyolojik ve patolojik süreçlerin öğrenciye tanıtılması amacını güder. Dersin ilk bölümünde kalsiyum sitotoksisitesi, serbest oksijen radikalleri ve oluşturdukları hasarlar, hücre ölümü ve nörodejenerasyona neden olan protein birikim bozuklukları, apoptoz, nekroz gibi temel fizyolojik mekanizmalar detaylı olarak tartışılır. Öğrencilere bu konu ile ilgili birer sunum yaptırılır. İkinci bölümde ise migren, epilepsy, anksiyete bozukluğu, psikotik bozukluklar, beyin travması, ödemi ve subaraknoid kanama gibi nöro-psikiyatrik hastalıkların temel mekanizmaları ve nörofizyopatolojisi detaylı tartışılır. Final sınavı öncesinde öğrenciler hastalık mekanizması ile ilgili bir makalenin sunumunu yapar.

NEUR 512 / NÖROLOJİ
Dönem: Spring 2022Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Sinir sistemi ve göz hastalıklarına multidisipliner yaklaşım. Dersin içeriğinde, sinir sistemine yönelik fizyolojik, patolojik ve farmakolojik temel ilkelerin gözden geçirilmesi, sık görülen sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavi ilkeleri, sinir sisteminin enfeksiyonları, travma, vasküler, dejeneratif hastalıklar ve tümörler, erişkin ve çocuk hastalara acil servis yaklaşımı, poliklinikler, yataklı servisler ve yoğun bakım ünitelerinde bakımı, sinir sistemi hastalıklarına cerrahi yaklaşım; refraksiyon bozuklukları, glokom, retina hastalıkları, uveitler, oküler travma ve aciller, oküler adneks hastalıklarının tanı ve tedavi ilkeleri yer alacaktır. Bu stajda öğrenciler Erişkin ve Pediatrik Nöroloji, Nöroşirurji, Acil Tıp, Yoğun Bakım, Algoloji ve Oftalmoloji bölümlerinde çalışmalara katılacaktır. Programda dersler, paneller, sempozyumlar, klinik sunumlar, laboratuvar, patolojik ve görüntüleme yöntemlerinin demonstrasyonları yer alacaktır.

NEUR 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Ögrenciler nörobilim alanında yeni gelişmeleri ve uygulamaları, bu alanda dönem boyunca gerçekleştirilecek seminerlere katılarak takip edeceklerdir. Her dönem program koordinatörlerine 6 seminerin özetini sunacaklardır.

NEUR 601 / TEMEL UYKU TIBBI
Dönem: Spring 2022Kredi 3Günler: THURSSaatler: 9:00:00-12:00:00

Bu dersin temel amacı uyku tıbbı ve uyku bozukluklarının daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Bu kurs, uyku düzeninde yer alan nörofizyolojik, kardiyovasküler, solunum ve endokrin mekanizmaların yanı sıra uyku genetiği ve kronobiyoloji konularını ele alacaktır. Polisomnografi kayıtları ve uyku evrelerinin skorlanması gibi araçlar ve yöntemler sunulacaktır. Öğrenciler, multidisipliner uyku tıbbı alanına girecek ve uykusuzluk, narkolepsi, parazomi ve uyku ile ilgili solunum bozuklukları dahil olmak üzere ana uyku bozuklukları kategorilerini tanımlayabilecektir. Başlangıçta, her katılımcı kurs süresi boyunca gözden geçirilecek kurs içeriği ile ilgili bilimsel bir araştırma kağıdı seçecektir. Bu bildiriler kursun son oturumunda sunulacak ve ödev final notunun bir parçası olarak değerlendirilecektir.

NEUR 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Öğretim Üyeleri, misafir konuşmacı ve doktora öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını sunduğu seminerler.

NRVD 308 / MENTAL VE NÖROLOJİK HASTALIKLAR
Dönem: Spring 2022Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Mental ve nörolojik hastalıklara multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları, rehabilitasyon ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; periferik sinir hastalıkları (nöropatiler) ve periferik sinir tümörleri, kas hastalıkları (myopatiler) ve tümörleri, göz hastalıkları ve tümörleri, sinir sisteminin gelişimsel bozuklukları, beyin ve omurilik travmaları, serebrovasküler hastalıklar, santral sinir sistemi enfeksiyonları, demyelinizan hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar, disgenetik sendromlar, santral sinir sistemi tümörleri, epilepsi, ağrı fizyopatolojisi, bilişsel fonksiyonlar, bilinç bozukluğu hastalıkları, psikiyatrik hastalıklarda belirti ve bulgular, erişkin ve çocukluk çağının sık görülen psikiyatrik hastalıkları, çocukların, ailenin ve hekimin hastalığa reaksiyonlarıdır.

NRVS 207 / BEYİN VE DAVRANIŞ
Dönem: Spring 2022Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Santral ve periferik sinir sistemleri ve özel duyu organlarının anatomi ve histolojileri, beyin hemisferleri, serebellum, beyin sapı, omurilik, inen ve çıkan yolların fonksiyonel anatomisi, sinir dokusu, gözler, fotoreseptörler ve kulağın histolojisi, sinir sisteminin gelişimi ve bozuklukları, morfolojinin görüntüleme yöntemleriyle korelasyonu, sinir dokusu fonksiyonlarının nörofizyolojik ve biyofiziksel temelleri, sinir uyarılmasının oluşumu ve iletimi, refleksler, davranış, bilişsel fonksiyonlar ve duygusal durumların psikolojik korelasyonu.

NURS 499 / KAPSAMLI BİTİRME SINAVI
Dönem: Spring 2022Kredi 0Günler: MONSaatler: 15:00:00-18:00:00

Hemşirelik meslek derslerinde (Hemşireliğe Giriş, Sağlığın Değerlendirilmesi, Hemşirelik Bakımının Esasları, Terapötik İletişim, İç Hastalıkları Hemşirliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Kadın Sağlığı Hemşireliği, Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirmede Hemşirelik, RuhSağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Sağlık Hizmetlerinde Etik, Hemşirelikte Araştırma ve Proje) kazandırılması hedeflenen etik ilkelere uygun, kaliteli, güvenli ve kanıta dayalı bakım verme yetkinliği, iletişim, karar verme, eleştirel düşünme, problem çözme, yönetim, liderlik ve ekip çalışması becerileri ve tutumlarının, Hemşirelik Fakültesi program çıktıları doğrultusunda en üst düzeyde kazandırılması ve değerlendirilmesi.

NURS 499 / KAPSAMLI BİTİRME SINAVI
Dönem: Spring 2022Kredi 0Günler: THURSSaatler: 14:00:00-17:00:00

Hemşirelik meslek derslerinde (Hemşireliğe Giriş, Sağlığın Değerlendirilmesi, Hemşirelik Bakımının Esasları, Terapötik İletişim, İç Hastalıkları Hemşirliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Kadın Sağlığı Hemşireliği, Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirmede Hemşirelik, RuhSağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Sağlık Hizmetlerinde Etik, Hemşirelikte Araştırma ve Proje) kazandırılması hedeflenen etik ilkelere uygun, kaliteli, güvenli ve kanıta dayalı bakım verme yetkinliği, iletişim, karar verme, eleştirel düşünme, problem çözme, yönetim, liderlik ve ekip çalışması becerileri ve tutumlarının, Hemşirelik Fakültesi program çıktıları doğrultusunda en üst düzeyde kazandırılması ve değerlendirilmesi.

NURS 499 / KAPSAMLI BİTİRME SINAVI
Dönem: Spring 2022Kredi 0Günler: THURSSaatler: 0:00:00-0:00:00

Hemşirelik meslek derslerinde (Hemşireliğe Giriş, Sağlığın Değerlendirilmesi, Hemşirelik Bakımının Esasları, Terapötik İletişim, İç Hastalıkları Hemşirliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Kadın Sağlığı Hemşireliği, Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirmede Hemşirelik, RuhSağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Sağlık Hizmetlerinde Etik, Hemşirelikte Araştırma ve Proje) kazandırılması hedeflenen etik ilkelere uygun, kaliteli, güvenli ve kanıta dayalı bakım verme yetkinliği, iletişim, karar verme, eleştirel düşünme, problem çözme, yönetim, liderlik ve ekip çalışması becerileri ve tutumlarının, Hemşirelik Fakültesi program çıktıları doğrultusunda en üst düzeyde kazandırılması ve değerlendirilmesi.

NURS 499 / KAPSAMLI BİTİRME SINAVI
Dönem: Spring 2022Kredi 0Günler: TUESSaatler: 0:00:00-0:00:00

Hemşirelik meslek derslerinde (Hemşireliğe Giriş, Sağlığın Değerlendirilmesi, Hemşirelik Bakımının Esasları, Terapötik İletişim, İç Hastalıkları Hemşirliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Kadın Sağlığı Hemşireliği, Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirmede Hemşirelik, RuhSağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Sağlık Hizmetlerinde Etik, Hemşirelikte Araştırma ve Proje) kazandırılması hedeflenen etik ilkelere uygun, kaliteli, güvenli ve kanıta dayalı bakım verme yetkinliği, iletişim, karar verme, eleştirel düşünme, problem çözme, yönetim, liderlik ve ekip çalışması becerileri ve tutumlarının, Hemşirelik Fakültesi program çıktıları doğrultusunda en üst düzeyde kazandırılması ve değerlendirilmesi.

NUTI 205 / BESLENME, SİNDİRİM VE METABOLİZMA
Dönem: Spring 2022Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Sinidirim sistemi ve ilgili organların anatomi ve histolojisi, sinidirim sistemi embryolojisi ve bozuklukları, sindirim, salgı, emilim ve atık oluşumunun fizyolojisi, tükürük bezleri, karaciğer, pankreasın yapı ve işlevleri,safra oluşumu,sindirim ve emilimin biyokimyasal özellikleri, su, elektrolitler, karbohidratlar ve lipidlerin emilimi, total enerji dengesi, stres ve egzersiz durumlarında fizyolojik değişiklikler, vücut ısısının kontrolü, temel bilgilerin klinik durumlara uygulanması.