IMMN 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

INDR 198 / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Endüstri Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

INDR 198 / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Endüstri Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

INDR 198 / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Endüstri Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

INDR 491 / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM I
Dönem: Spring 2022Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (INDR. 344 and INDR. 372 and INDR 481) or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini değişik sektörlerdeki şirket ya da kurumlarca önerilen bir endüstri mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

INDR 492 / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM II
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Endüstri Mühendisliği alanında edinilen bilgilerin endüstri uygulaması olan bir proje çerçevesinde hayata geçirilmesi. Proje çalışması bir öğretim üyesi danışmanlığında olmak koşulu ile bireysel olarak yapılabileceği gibi grup olarak da yapılabilir.

INDR 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Güz döneminde açılan INDR 590 dersinin başlıca hedefi, lisansüstü öğrencileri endüstri mühendisliği bölümünde yapılan bilimsel araştırmalarla ilgili bilgilendirmektir. Bu, fakülte mensuplarının sunumları ve INDR 595 dersini almış lisansüstü öğrenciler tarafından gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra bahar döneminde açılan INDR 590 seminerleri, endüstri sektöründen katılan konuşmacıların deneyimlerini öğrencilerle paylaşmalarını ve endüstri mühendislerinin çalışabilecekleri farklı iş sektörlerini tanıtmalarını baz alan uygulamalara odaklıdır. Davet edilen konuşmacı, sunumunu Türkçe yapabilir.

INTL 499 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: : INTL101, INTL201, INTL203, INTL 204, INTL 301, INTL 308, FPS, ICD, DGG and ROW Pools

Dış politika ve güvenlik, kimlik, vatandaşlık, demokrasi, yerel ve küresel yönetişim ve farklı dünya bölgeleri gibi uluslararası ilişkiler müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iç ve dış siyasi problemlere yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama. Vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

KOLT 500 / YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENME
Dönem: Spring 2022Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Yükseköğretim derslerinde etkili öğretme ortamı tasarlamanın temelleri, öğrenme prensipleri, İngilizce ders anlatımı, öğrenme teknolojilerini öğretim uygulamalarına entegre etme, not verme, öğrenciler ve öğretim üyeleri ile iletişim, süper çeşitlilik ve cinsiyete duyarlı pedagoji.

LAW 113 / HUKUK TARİHİ
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Değişik alanlardaki hukuk sistemlerinin dünyadaki gelişimi ağırlıklı olarak Türk hukuk sisteminin tarihi gelişimi. Batılılaşma hareketleri içindeki hukuk reformu çalışmaları ve Cumhuriyet sonrası Batı Avrupa yasalarının resepsiyonunun ardından laik hukuk sistemine geçiş ile hukuk alanında gerçekleştirilen tarihi değişiklikler.

LAW 342 / FARAZİ DAVA
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Ulusal ve Uluslararası Farazi Dava Yarışmaları İçin Hazırlık: Farazi Dava Konusu Hukuki İhtilafların Tahlil Edilmesi, Hukuki Araştırma, Dava Dilekçelerinin Hazırlanması, Sözlü Savunmalarda Yapılacak Sunumlara Hazırlık. Farazi Dava Yarışmasına Katılım. Uluslararası Hukuk. Milletlerarası Ticari Tahkim. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Milletler Anlaşması.

LAW 342 / FARAZİ DAVA
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Ulusal ve Uluslararası Farazi Dava Yarışmaları İçin Hazırlık: Farazi Dava Konusu Hukuki İhtilafların Tahlil Edilmesi, Hukuki Araştırma, Dava Dilekçelerinin Hazırlanması, Sözlü Savunmalarda Yapılacak Sunumlara Hazırlık. Farazi Dava Yarışmasına Katılım. Uluslararası Hukuk. Milletlerarası Ticari Tahkim. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Milletler Anlaşması.

LAW 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

LAW 602 / ULUSLARARASI KAMU HUKUKUNUN KURUMSAL TEMELLERİ
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Pozitivizm ve Uluslararası Kamu Hukuku, Uluslararası Kamu Hukukunda doğal hukuka ilişkin yaklaşımlar, hukuksal gerçekçilik ve süreç okulu, yorumculuk ve uluslararası hukuk, eleştirel hukuk çalışmaları, Uluslararası Kamu Hukukuna üçüncü dünya yaklaşımları, Uluslararası Kamu Hukukunun gerçekçi eleştirisi, Uluslararası Kamu Hukukunun demokratik eleştirisi, Uluslararası Kamu Hukukunun feminist eleştirisi.

LAW 605 / ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK STANDARTLARI
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Küreselleşme ve sosyal güvenlik, insan hakkı olarak sosyal güvenlik hakkı, sosyal güvence, asgari sosyal güvenlik standartlarının hukuki niteliği, 102 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi’nin ortaya çıkışı, uluslararası sosyal güvenlik standartlarının uygulama alanı ile kapsamı ve esneklik klozları, uluslararası sosyal güvenlik standartlarının Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Konseyi tarafından denetlenmesi.

LAW 608 / İLERİ SEVİYE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Dönem: Spring 2022Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hukuk disiplinleri bakımından ve disiplinler arası bakış açısıyla araştırma ve inceleme yöntemleri; tez yazma teknikleri, karar incelemesi, makale yazımı, araştırma ve yayın etiği ve atıf yöntemleri ile hukukta metot sorunları.

LIBR 500 / KÜTÜPHANE ARAŞTIRMACI GELİŞİM DERSİ
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Koç Üniversitesi lisansüstü öğrencilerine yönelik 4 haftalık çevrimiçi bir derstir. 4 modülden oluşan ders, lisansüstü öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve araştırma süreçlerinde onlara yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Derse katılan öğrenciler; • Genel Kütüphane Hizmetleri, • Literatür taraması için ipuçları, • Referans ve atıf yönetimi, • Akademik uygulama ve araştırmalarında yararlanabilecekleri açık bilim yöntemleri, • Bilimsel yayıncılık ve akademik etik, • Araştırmacı profilleri ve araştırma etki ölçümü gibi konularda bilgi sahibi olacaktır. • Overall Library Services, • Tips for literature review, • Reference and citation management, • Open science methods that you can benefit in your academic practice and research, • Scholarly publishing and academic ethics, • Researcher profiles and research impact measurement.

LITR 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

MASE 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

MATH 107 / DOĞRUSAL CEBİRE GİRİŞ
Dönem: Spring 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:40:00

Vektörler; matrisler ve doğrusal denklem sistemleri; vektör uzayları; doğrusal dönüşümler; diklik; karmaşık sayı işlemleri; özdeğer problemleri.

MATH 107 / DOĞRUSAL CEBİRE GİRİŞ
Dönem: Spring 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:10:00

Vektörler; matrisler ve doğrusal denklem sistemleri; vektör uzayları; doğrusal dönüşümler; diklik; karmaşık sayı işlemleri; özdeğer problemleri.

MATH 398 / MATEMATİK ÖĞRETİM DENEYİMİ
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Matematik alanındaki derslerde öğrencilere öğretim tecrübesi kazandırma; öğrencilerin temel konuları anlamalarını güçlendirme; konuyla ilgili bilgileri uygulamalarını ve iletmelerini sağlama.

MATH 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

MAVA 207 / GÖRSEL TASARIM
Dönem: Spring 2022Kredi 3Günler: FRISaatler: 8:30:00-11:10:00Ön Koşullar: MAVA 104 or consent of the instructor

Yaratıcı yazılımlar aracığıyla grafik tasarım ve görsel kurgu becerileri. Tasarımın ana kuralları ve tekniklerinin, görsel ve grafik tasarım yazılımlarının kullanımı.