GLBH 591 / 
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

GLBH 591 / 
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

HIST 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Öğretim Üyeleri, misafir konuşmacı ve doktora öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını sunduğu seminerler.

HSGN 659 / CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Eğitim-öğretim, klinik eğitimin amacı ve ilkeleri, klinik öğretim elemanının temel özellikleri, klinik ortamda uygun öğrenme ortamı oluşturma, interaktif eğitim yöntemleri, klinikte bakım planının etkin kullanımı, klinik öğretimde öğrenciden beklenen davranış değişiklikleri ve öğrenci değerlendirmesi, klinik öğretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, hemşirelikte klinik öğretime ilişkin araştırmalar.

HSGN 690 / PhD SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

PhD SEMİNER DERSİ

HSGN 690 / PhD SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

PhD SEMİNER DERSİ

HSGN 690 / PhD SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

PhD SEMİNER DERSİ

HSGN 690 / PhD SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

PhD SEMİNER DERSİ

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSMM 552 / TIBBİ MİKROBİYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

HSMM 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

HSMM 690 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

HSMP 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

HSMP 690 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

HSRB 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

IMMN 506 / ALERJİ&HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: IMMN 501 and IMMN 502

Temel ve özgün alerjik immün mekanizmalar kapsamında çevresel ve genetik etkenler, epitel bariyer fonksiyonu, doğal ve adaptif immün hücreler, tolerans mekanizmaları, astım ve alerjik rinitteki solunum yolu inflamasyonu, IgE/non-IgE aracılı besin ve ilaç alerjileri ve egzama ile ürtikerdeki deri inflamasyonu incelenecektir.

IMMN 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

SEMİNER

IMMN 591 / PROJE
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00