OBGY 404 / KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Dönem: Spring 2022Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kadın sağlığı, üreme endokrinolojisi ve kısırlık, yardımcı üreme teknikleri, gebelik, doğum eylemi ve doğum, normal ve anormal gebelikler, genital organ hastalıkları, cinsel yoldan bulaşan hastalıklar, jinekolojik onkoloji, jinekolojik hastalıklarda tanı ve tedavi.

OBGY 404 / KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Dönem: Spring 2022Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kadın sağlığı, üreme endokrinolojisi ve kısırlık, yardımcı üreme teknikleri, gebelik, doğum eylemi ve doğum, normal ve anormal gebelikler, genital organ hastalıkları, cinsel yoldan bulaşan hastalıklar, jinekolojik onkoloji, jinekolojik hastalıklarda tanı ve tedavi.

ORNT 550 / 
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

PEDI 403 / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Dönem: Spring 2022Kredi 9Saatler: 0:00:00-0:00:00

Çocuk gelişimi, sağlığı ve hastalıkları hakkında genel bilgiler. Pediatride koruma, tanı ve tedavi yöntemleri. Beslenme (anne sütü, ek besinler), büyüme, aşılama, tarama programları. Genetik, yapısal, metabolik hastalıklar. Çocukluk çağının enfeksiyöz, hemato-onkolojik, solunum, kalp-damar, gastrointestinal, renal, nörolojik ve endokrin hastalıklarında hikaye alma, fizik muayene, laboratuar incelemeleri ve güncel tedavi yöntemleri.

PEDI 600 / ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
Dönem: Spring 2022Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Yenidoğandan adolesan dönemine kadar çocukların tıbbi, gelişimsel ve davranışsal sorunlarını değerlendirmeye yönelik klinik beceriler, hastalık ve kazaların önlenmesi, tarama testlerinin kullanımı, aşılama programları. Çocukluk döneminde sık görülen akut/kronik medikal ve cerrahi hastalıkların mekanizmaları, patolojik bulguları, klinik başvuru şekilleri, fizik muayene bulguları, laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri ile tedavileri. Sık karşılaşılan bulgu ve belirtiler için yaşa göre doğru ayırıcı tanı yapabilme becerileri. İleri yaşam desteği, acil çocuk hastaya yaklaşım ve stabilizasyon becerileri. Bu blokta intörnler pediatrik yatan hasta servisi, pediatri polikliniği, acil ünitesi, yenidoğan yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım ünitesinde rotasyon yapacaklardır. Program hasta izlemi, nöbetler, vaka tartışmaları, literatür araştırmaları ve sunumlarını içerecektir. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır)

PHIL 599 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

PHYS 398 / FİZİK ÖĞRETİM DENEYİMİ
Dönem: Spring 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Fizik alanındaki derslerde öğrencilere öğretim tecrübesi kazandırma; öğrencilerin temel konuları anlamalarını güçlendirme; konuyla ilgili bilgileri uygulamalarını ve iletmelerini sağlama.

PHYS 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

PROJ 500 / PROJE
Dönem: Spring 2022Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

PROJ 800 / PROJE
Dönem: Spring 2022Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

PSYC 514 / KLİNİK PSİKOLOJİDE VAKA KONFERANSI
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Klinik terapi vakalarını profesyonel bir ortamda etkili bir şekilde sunma ve tartışma becerilerini geliştirme; klinik kavramsallaştırmalarını, tedavi planlamasını, tedavi sürecini ve tedavi sonuçlarını etkili ve özlü bir şekilde sunabilme, ilgili teorileri ve mevcut kanıt temellerini klinik uygulama ile bütünleştirebilme, etik ve kültürel kaygılar dahil olmak üzere tedavinin çeşitli yönleri, aktarım ve karşı aktarım, ilerleme ve aksaklıklar ve/veya tedavideki bir sonraki adım hakkında akranlarına danışabilme becerilerini kazanma.

PSYC 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

PSYC 591 / KLİNİK STAJ
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Anlaşmalı uygulama merkezlerinde psikolojik değerlendirme, görüşme ve psikoterapi uygulamaları. Yüksek lisans programının 3. ve 4. dönemlerini kapsar, 2 staj dönemi boyunca sürer.

PSYC 592 / SÜPERVİZYON
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Staj vakalarının takibi ve tartışılması. Grup ya da bireysel formatta yapılır.

PSYT 513 / PSİKİYATRİ
Dönem: Spring 2022Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Psikiyatrik bozukluklara multidisipliner yaklaşım. Dersin içeriğinde, sık görülen psikiyatrik bozuklukların tanı ve tedavi ilkeleri, erişkin ve çocukluk çağı hastaların acil servisler, poliklinikler ve yataklı servislerde bakımı yer alacaktır. Bu stajda öğrenciler Erişkin ve Pediatrik Psikiyatri bölümlerinde çalışmalara katılacaktır. Programda dersler, paneller, sempozyumlar ve klinik sunumlar yer alacaktır.

RPHM 406 / RASYONEL FARMAKOTERAPİ
Dönem: Spring 2022Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

RASYONEL FARMAKOTERAPİ

RPHM 406 / RASYONEL FARMAKOTERAPİ
Dönem: Spring 2022Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

RASYONEL FARMAKOTERAPİ

RPSP 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

DOKTORA SEMİNER DERSİ

SENS 506 / KULAK BURUN BOĞAZ VE DERMATOLOJİ
Dönem: Spring 2022Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Göz, kulak, burun, boğaz ve deri hastalıklarına multidisipliner yaklaşım; refraksiyon bozuklukları, glokom, retina hastalıkları, uveitler, oküler travma ve aciller, oküler adneks hastalıklarının tanı ve tedavi ilkeleri; işitme kayıpları, vertigo, tinnitus, otitis media, burun ve paranazal sinus hastalıkları, epistaksis, tükürük bezleri ve larinks hastalıkları, üst solunum yolu obstrüksiyonları, boyun kitleleri, ağız boşluğu lezyonları ve konuşma bozuklukları; sık görülen deri hastalıkları, pigmentasyon bozuklukları, immünolojik hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, deri tümörleri ve dermatolojik aciller

SENS 506 / KULAK BURUN BOĞAZ VE DERMATOLOJİ
Dönem: Spring 2022Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Göz, kulak, burun, boğaz ve deri hastalıklarına multidisipliner yaklaşım; refraksiyon bozuklukları, glokom, retina hastalıkları, uveitler, oküler travma ve aciller, oküler adneks hastalıklarının tanı ve tedavi ilkeleri; işitme kayıpları, vertigo, tinnitus, otitis media, burun ve paranazal sinus hastalıkları, epistaksis, tükürük bezleri ve larinks hastalıkları, üst solunum yolu obstrüksiyonları, boyun kitleleri, ağız boşluğu lezyonları ve konuşma bozuklukları; sık görülen deri hastalıkları, pigmentasyon bozuklukları, immünolojik hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, deri tümörleri ve dermatolojik aciller

SOCI 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders, öğrencileri tezlerine başlarken tez araştırmasının nasıl yapılacağı ve tez yazımının aşamalarının neler olduğu konusunda aydınlatır. Konu ve danışman seçiminde, soruların ve metodolojinin oluşturulmasında birlikte çalıştığı öğretim üyesinin rehberliğini sağlamak.

SURG 401 / GENEL CERRAHİ
Dönem: Spring 2022Kredi 6Saatler: 0:00:00-0:00:00

Cerrahi problemlerin patofizyolojisi, sıvı ve elektrolit yönetimi, şok, hemostaz konularında temel bilgiler, klinik belirti ve bulguların ayrıntılı analizi, tanı yöntemleri ve değişik organ sistemlerinin (gastrointestinal, hepatobiliyer, endokrin gibi) hastalıklarının cerrahi ve tıbbi tedavileri. Konferanslar, vaka sunumları, dersler yanı sıra laboratuvarlar, radyoloji ve görüntüleme bölümleri, klinikler, acil servis, ameliyathanede uygulamalı eğitim verilecektir.

SURG 401 / GENEL CERRAHİ
Dönem: Spring 2022Kredi 6Saatler: 0:00:00-0:00:00

Cerrahi problemlerin patofizyolojisi, sıvı ve elektrolit yönetimi, şok, hemostaz konularında temel bilgiler, klinik belirti ve bulguların ayrıntılı analizi, tanı yöntemleri ve değişik organ sistemlerinin (gastrointestinal, hepatobiliyer, endokrin gibi) hastalıklarının cerrahi ve tıbbi tedavileri. Konferanslar, vaka sunumları, dersler yanı sıra laboratuvarlar, radyoloji ve görüntüleme bölümleri, klinikler, acil servis, ameliyathanede uygulamalı eğitim verilecektir.