ARHA 452 / AVRUPA SANAT'INDAN SEÇİLMİŞ BAŞLIKLAR
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUESSaatler: 16:00:00-18:45:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 454 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 467 / COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: CPAP 100

Veri girişi, yönetimi, işleme ve görüntülüme amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımlarının kullanılması konusunda teknik eğitim. CBS’nin uygulandığı teorik ve pratik çerçeveler. CBS içerisindeki analiz araçlarının arkeoloji, tarih, sanat tarihi, sosyoloji ve göç araştırmaları gibi sosyal ve beşeri bilimlerde jeo-uzamsal önem taşıyan araştırma konularında kullanılması.

ARHA 501 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ II: DEMİR ÇAĞI-ROMA
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: WEDSaatler: 13:00:00-15:45:00

Demir Çağı'ndan Roma dönemine kadar Türkiye hakkındaki materyal kalıntıları ve tarihi kaynaklar. Geç Hitit, Frig, Urartu ve Lidyalı kültür ve dönemleri, Yunan yerleşimleri, Türkiye?deki Pers hükümranlığı, Pergamon ve benzeri Helenistik krallıklar, Roma İmparatorluğu kent ve yerleşimleri. Bütün bu dönemler için, Akdeniz ve Yakın Doğu bağlamında Türkiye?de yaşanan gelişmeler.

ARHA 505 / MÜZE ÇALIŞMALARI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MONSaatler: 13:00:00-15:45:00

Türkiye ve diğer ülkelerdeki kültürel miras yönetimi ve kurumlarının işleyişi ile ilgili kuramsal ve pratik bilgi ve bakış açısı kazandırılmasını amaçlar. Farklı modüller şeklinde tasarlanan dersler Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğretim üyeleri ve/veya Türkiye ve farklı ülkelerdeki kültürel miras yönetimi kurumlarından konuk olarak gelen uzmanlar tarafından verilmektedir. Toplumsal eğitim, koruma politikaları ve yaklaşımları, kültürel mirasın sürdürülebilirliği, ulusal ve uluslararası kültürel miras hukuku, uluslararası kurumlar ve konvansiyonlar ile arkeolojik ve tarihsel alanların yönetimi dersin ana konularını oluşturmaktadır.

ARHA 508 / İLERİ TARİH YAZIMI VE SANAT TARİHİ TEORİSİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30:00-17:15:00

Bu ders, sanat tarihi çalışmalarının kavram ve yöntemlerini, bunların farklı dönem ve bölgelerdeki görsel sanatlara uygulanmasını ve günümüz sanat eleştirisi ve kuramının tarihsel ve felsefi temellerini inceleyecektir.

ARHA 522 / OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA RESİM SANATI
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUESSaatler: 14:30:00-17:15:00

Yüzyıllar içinde Osmanlı resim sanatına bakış, Osmanlı saraylarında minyatür, kitap ve albüm resmi yapımı, Batı ve Doğu görsel geleneklerinin birleşimiyle özgün bir üslubunun oluşumu. 17. yüzyıldan sonra Batı dünyası ve sanatı ile etkileşimin sonucunda Osmanlı resmindeki üslup değişikliği, duvar ve tuval resmi gibi yeni tekniklerin benimsenmesi ve 20. yüzyıl sanat akımlarına varış.

ARHA 552 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUESSaatler: 16:00:00-18:45:00

ARHA 554 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00

ARHA 555 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: WEDSaatler: 13:00:00-15:45:00

ARHA 567 / 
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00

ARHA 581 / DENİZ ARKEOLOJİSİNE GİRİŞ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: THURSSaatler: 10:00:00-12:45:00

Soru ve sorunlarıyla araştırma alanı olarak sualtı arkeolojisi. Sualtı kültür mirasının yönetimi ve korunması kapsamlarında etkin konuların ele alınması. Önemli kazıların ve sualtı arkeolojisi tarihinde etkili bireylerin incelenmesi.

ARTS 201 / HAREKET SANATI
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Bu çalışma etkin hareket prensipleriyle kişisel ifadeyi, fiziksel ve duygusal katılımı desteklemeyi amaçlar. Kendimizi ve bizi çevreleyen dünyayı beden, zihin ve duygular aracılığıyla algılamayı, bedeni bütüncül -holistik ve sağlıklı- bir farkındalığa taşımayı hedefler.

ARTS 201 / HAREKET SANATI
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00

Bu çalışma etkin hareket prensipleriyle kişisel ifadeyi, fiziksel ve duygusal katılımı desteklemeyi amaçlar. Kendimizi ve bizi çevreleyen dünyayı beden, zihin ve duygular aracılığıyla algılamayı, bedeni bütüncül -holistik ve sağlıklı- bir farkındalığa taşımayı hedefler.

ARTS 310 / OYUNCULUK VE DRAMA
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00

Oyunculuk teknikleri aracılığıyla kişiler arası etkileşim dinamiklerinin araştırılması. Bireysel yaratıcı düş gücünün geliştirilmesi, sahne ve metin çalışmaları.

ARTS 310 / OYUNCULUK VE DRAMA
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00

Oyunculuk teknikleri aracılığıyla kişiler arası etkileşim dinamiklerinin araştırılması. Bireysel yaratıcı düş gücünün geliştirilmesi, sahne ve metin çalışmaları.

ARTS 350 / SANAT'TAN SEÇ KONULAR
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUESSaatler: 14:30:00-17:15:00

ASIU 100 / EDEBİYAT VE TOPLUM
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Toplumsal düşüncelerin yaratıcı imgelem tarafından nasıl ifade ve temsil edildiğinin incelenmesi. Bir dizi edebi metin, film, görsel temsil ve belli bir tema ya da birbirine bağlı çeşitli temalarla ilgili yazılmış makalelerle tanışma. Feminizm, küreselleşme, göç, çevrecilik, postkolonyalizm, milliyetçilik gibi temalara odaklanma. Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerileri, yaratıcılık ve sorgulama alışkanlığı ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi.

ASIU 102 / ÖTEKİ'Nİ KURGULAMAK
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

"Öteki" kavramının incelenmesi. Bu terimin çoğunlukla, sosyal grupların kendi aralarında yarattıkları farklılıkları ve sınırları ortaya çıkarmak, ve içinde yaşanılan topluma ait görülmeyen insanları yabancılaştırmak amacıyla kullanılmasına değinilmesi. ?Öteki? Kavramının edebiyattaki temsillerine odaklanarak insanlığın belli bir dönem, mekan veya kültürel bağlamla sınırlı kalmaksızın ?yabancı? Ve ?bilinmez? Olana duyduğu ilginin nedenlerinin irdelenmesi. ?Öteki? Kavramının farklı dönem ve kültürlerde politik, dini, coğrafi, cinsiyet, etnisite ve ırk söylemleri bağlamında nasıl kurgulandığı ve algılandığının tartışılması. Kimlik arayışında öteki ve ötekileştirmenin rolününün sorgulanması.

ASIU 102 / ÖTEKİ'Nİ KURGULAMAK
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00

"Öteki" kavramının incelenmesi. Bu terimin çoğunlukla, sosyal grupların kendi aralarında yarattıkları farklılıkları ve sınırları ortaya çıkarmak, ve içinde yaşanılan topluma ait görülmeyen insanları yabancılaştırmak amacıyla kullanılmasına değinilmesi. ?Öteki? Kavramının edebiyattaki temsillerine odaklanarak insanlığın belli bir dönem, mekan veya kültürel bağlamla sınırlı kalmaksızın ?yabancı? Ve ?bilinmez? Olana duyduğu ilginin nedenlerinin irdelenmesi. ?Öteki? Kavramının farklı dönem ve kültürlerde politik, dini, coğrafi, cinsiyet, etnisite ve ırk söylemleri bağlamında nasıl kurgulandığı ve algılandığının tartışılması. Kimlik arayışında öteki ve ötekileştirmenin rolününün sorgulanması.

ASIU 102 / ÖTEKİ'Nİ KURGULAMAK
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

"Öteki" kavramının incelenmesi. Bu terimin çoğunlukla, sosyal grupların kendi aralarında yarattıkları farklılıkları ve sınırları ortaya çıkarmak, ve içinde yaşanılan topluma ait görülmeyen insanları yabancılaştırmak amacıyla kullanılmasına değinilmesi. ?Öteki? Kavramının edebiyattaki temsillerine odaklanarak insanlığın belli bir dönem, mekan veya kültürel bağlamla sınırlı kalmaksızın ?yabancı? Ve ?bilinmez? Olana duyduğu ilginin nedenlerinin irdelenmesi. ?Öteki? Kavramının farklı dönem ve kültürlerde politik, dini, coğrafi, cinsiyet, etnisite ve ırk söylemleri bağlamında nasıl kurgulandığı ve algılandığının tartışılması. Kimlik arayışında öteki ve ötekileştirmenin rolününün sorgulanması.

ASIU 102 / ÖTEKİ'Nİ KURGULAMAK
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00

"Öteki" kavramının incelenmesi. Bu terimin çoğunlukla, sosyal grupların kendi aralarında yarattıkları farklılıkları ve sınırları ortaya çıkarmak, ve içinde yaşanılan topluma ait görülmeyen insanları yabancılaştırmak amacıyla kullanılmasına değinilmesi. ?Öteki? Kavramının edebiyattaki temsillerine odaklanarak insanlığın belli bir dönem, mekan veya kültürel bağlamla sınırlı kalmaksızın ?yabancı? Ve ?bilinmez? Olana duyduğu ilginin nedenlerinin irdelenmesi. ?Öteki? Kavramının farklı dönem ve kültürlerde politik, dini, coğrafi, cinsiyet, etnisite ve ırk söylemleri bağlamında nasıl kurgulandığı ve algılandığının tartışılması. Kimlik arayışında öteki ve ötekileştirmenin rolününün sorgulanması.

ASIU 104 / SANAT VE YARATICILIK
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00

Sanat/tasarım ile politika, bilim, psikoloji, edebiyat, müzik arasındaki bağlantıların disiplinler arası incelenmesi. Yaratıcı düşünme aktiviteleri. Yenilikçi tasarım atölyesi. İmgelerin propaganda ve reklamcılıkta rolü. Başyapıtların toplum üzerindeki etkisi. Görsel algı, geştalt, renk teorisi, bir düşünme şekli olarak çizim, form ve işlev, mekânın poetikası, işbirliği, sanatsal araştırma. Fluxus, kamusal sanat, enformasyon sanatı, kinetik heykel, çevreci sanat.

ASIU 105 / EDEBİYAT, SANAT VE KÜLTÜRDE SAVAŞ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00

Savaşın tarih öncesinden günümüze edebiyat (şiir, romanlar, oyunlar ve anılar), sanat (heykel, resim, çizim), mimari (anıtlar ve mezar taşları) ve diğer kültürel medya tarafından kayıt, temsil ve ifade edildiği haliyle; paylaşılan tarihsel, sosyal ve psikolojik bir tecrübe olarak ele alınması.