CHBI 303 / KÜTLE TRANSFERİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: CHBI. 301 or consent of the instructor

Kütle transferinin temel prensipleri. Difüzyon, konvektiv ve interfaz kütle transferi. Ayrıştırma süreçlerinin prensipleri, kararlı hal paralel ve ters akım sürekli temas cihazlarında kütle balansı, sürekli temas cihazlarının tasarımı, distilasyon, abzorpsiyon

CHBI 402 / KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI
Dönem: Fall 2018Kredi 4Günler: MONSaatler: 13:00:00-15:45:00Ön Koşullar: CHBI. 307 and CHBI. 308 and (CHBI 309 or CHBI 408) or consent of the instructor

Reaktör, ayırma, kontrol kavram ve teorilerinin kimya ve biyoloji sistemlerine deneysel uygulanması.

CHBI 402 / KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI
Dönem: Fall 2018Kredi 4Günler: WEDSaatler: 13:00:00-15:45:00Ön Koşullar: CHBI. 307 and CHBI. 308 and (CHBI 309 or CHBI 408) or consent of the instructor

Reaktör, ayırma, kontrol kavram ve teorilerinin kimya ve biyoloji sistemlerine deneysel uygulanması.

CHBI 403 / PROSES VE ÜRÜN TASARIMI
Dönem: Fall 2018Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: (CHBI. 307 or CHBI 303 and CHBI. 308) or consent of the instructor

Kimyasal süreç ve ürün tasarım metotları, kimyasal süreçlerde ekonomik analiz.

CHBI 405 / POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or consent of the instructor

Polimer sentezi ve özellikleri. Polimer reolojisi, fabrikasyon metodları ve mühendislikteki uygulamalar.

CHBI 411 / SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHBI. 204 or consent of the instructor

Enerji üretim tekniklerinin incelenmesi; günümüzde kullanılan enerjilerin çevre ve ekonomiye olan etkileri; Su gücü, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, gelgit enerjisi, okyanus ısıl enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, enerji depolama. Enerji üretim sistemlerinin günümüzde sürdürülebilir olması anlamında incelemeler.

CHBI 418 / BİYOKİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: MBGE 300 or CHBI 300 or consent of the instructor

Biyoproses mühendisliği esaslarının ayrıntılı işlendiği biyoteknoloji dersi. Fermantasyon, memeli hücre kültürü, sürekli üretim süreci, biyolojik temel işlemler, sentetik biyoloji konuları. CHBI 491’de biyolojik üretim süreci tasarlamak isteyen öğrencilerin alması özellikle tavsiye edilir.

CHBI 431 / KİMYASAL VE BİYOLOJİK PROSESLERİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00

Kimyasal ve biyolojik sistemlerin modellenmesi. Kararlı ve geçiçi hal modellemesi ve simülasyonu. MATLAB ile uygulama örnekleri. Stokiyometrik ilişkiler ve değişmeler, kinetik modelleme, reaktörler, faz denge hali, kademeli temas sağlayan ayırma işlemleri, kütle aktarım hızları, difüzyon ve konveksiyon ile kütle aktarımı, parametre bulma.

CHBI 491 / PROJE
Dönem: Fall 2018Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHBI. 403 or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir kimya ve biyoloji mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

CHBI 501 / TAŞINIM OLAYLARI
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00

Akışkanlar mekaniği; momentum transferi ve hız dağılımları; sabit sıcaklıktaki sistemlerde enerji ve kütle transferi; sıcaklık ve konsantrasyon dağılımları; kimyasal tepkimeler içeren kütle transferi; kimyasal ve biyolojik sistemlere uygulamaları.

CHBI 502 / İLERİ REAKSIYON MÜHENDISLIĞI
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00

CHBI 503 / İLERİ TERMODİNAMİKLER
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00

Klasik termodinamik, entalpi, entropi, serbest enerji, denge konumlari, istatistik termodinamige giris, malzemele ozelliklerinin tanimlanmasi. Kinetik surecler. Isi, kutle ve enerji difuzyonu. Dinamik surecler ve donusumler.

CHBI 505 / POLIMER MÜHENDISLIĞI
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00

Kuçük moleküllerle polimerlerin farklılıkları, termosetler, termoplastlar, moleküler yapı ve özellikler arasındaki ilişkiler, belli başlı polimerler, çok moleküllü yapılar, kompozıtler, kopolimerler.

CHBI 511 / SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00

Enerji üretim tekniklerinin incelenmesi; günümüzde kullanılan enerjilerin çevre ve ekonomiye olan etkileri; Su gücü, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, gelgit enerjisi, okyanus ısıl enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, enerji depolama. Enerji üretim sistemlerinin günümüzde sürdürülebilir olması anlamında incelemeler.

CHBI 518 / 
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

CHBI 550 / KIMYA VE BIYOLOJI MÜHENDISLIĞINDE SEÇME KONULAR
Dönem: Fall 2018Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Başlık ders açıldığında verilecektir.

CHBI 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2018Kredi 0Günler: TUESSaatler: 10:00:00-11:15:00

CHEM 101 / GENEL KİMYA I
Dönem: Fall 2018Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: DOS 171 or consent of the instructor

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 201 / ANALİTİK KİMYA
Dönem: Fall 2018Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or consent of the instructor

Temel prensipler ve ölçü birimleri, kimyasal kantitite için S.I. birimi, konsentrasyon birimleri, analizde gravimetrik metod, volumetric metodlar, poliprotk asit ve bazlarin titrasyonu, elektro kimyanın temel prensipleri, oksidasyon ve reduksiyon titrasyonu, elektroliz, potansiyometri, konduktometri, analitik ayrım metodlarına giriş: kolon kromatografisi, ince tabaka kromatrografisi, kromotogramların analizi, yüksek performanslı iyon değişim kromatografisi.

CHEM 206 / ORGANİK KİMYA
Dönem: Fall 2018Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

Organik moleküllerde bağlar, molekül şekilleri ve stereokimya. Fonksiyonel gruplar, reaktivite ve nükleofilik ve elektrofilik ikame, eliminasyon ve ekleme gibi temel organik reaksiyon mekanizmaları. Organik sentez ilkeleri, kritik reaksiyon parametreleri ve optimizasyonu. Karbonil bileşikleri, aminler, fenoller ve reaksiyonları. Sentetik polimerler ve uygulamaları.

CHEM 206 / ORGANİK KİMYA
Dönem: Fall 2018Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

Organik moleküllerde bağlar, molekül şekilleri ve stereokimya. Fonksiyonel gruplar, reaktivite ve nükleofilik ve elektrofilik ikame, eliminasyon ve ekleme gibi temel organik reaksiyon mekanizmaları. Organik sentez ilkeleri, kritik reaksiyon parametreleri ve optimizasyonu. Karbonil bileşikleri, aminler, fenoller ve reaksiyonları. Sentetik polimerler ve uygulamaları.