COMP 301 / PROGRAMLAMA DİLLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: COMP. 200 or COMP 201 and COMP 202

Programlama dilleri kavramları. Fonksiyonel programlama, soyut temsil, kapsülleme, tip sistemleri, değişken değeri, parametre geçirme, veri saklama, çalışma-zamanı depolama, bellek, yığıt, yığın, yorumlayıcılar. Yorumlayıcı gerçekleme. Veri temsilleri, kümeler, sözdizimi, anlam, davranış tanımlama ve gerçekleme.

COMP 302 / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: COMP 132 and COMP. 202 or consent of the instructor

Yazılım geliştirmede kullanılan metodların ve araçların gözden geçirilmesi. Nesneye yönelik tasarım ve açık yazılım mimarileri. Gereksinim analizi, tasarım, gerçekleştirim, sınama, bakım ve yönetim. Mühendislik uygulamaları.

COMP 303 / BİLGİSAYAR MİMARİSİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: ELEC. 204 or ELEC 205 or consent of the instructor

Bilgisayarların donanım yapısı. Bilgisayarı oluşturan bileşenler ve işlevleri. Komut setleri, komut formatları, adres tipleri. Ardışık düzen yapısı ve hataları. Komut düzeyinde paralellik. Makina kodları. Veri yolları ve mikro-programlanmış kontrol. Bilgisayar aritmetiği. Bellek hiyerarşisi, ön bellek organizasyonu, sanal bellek. Paralel mimariler.

COMP 317 / GÖMÜLÜ SİSTEMLER
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: ELEC. 204 or ELEC 205 or consent of the instructor

Mikro-işlemci yapı ve işleyiş temelleri; veriyolu organizasyonu; komut kümesi; adresleme yöntemleri; saat ve zamanlama analizleri; iş kesme altprogramları; bellek (RAM ve ROM); DMA, seri ve parallel giriş/çıkış; çevirici dili ile programlama.

COMP 319B / MOBİL CİHAZ PROGRAMLAMA-IOS IPHONE
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30:00-17:15:00Ön Koşullar: COMP. 202 or COMP. 132 or consent of the instructor

Bu ders, mobil cihazlar uzerinde yazilim ortamlari ve dillerini kapsamaktadır. Mobil cihaz mimarisi ve yazılım geliştirme ortamları, MIDP Uygulama Modeli, Kullanıcı Arayüzü Kütüphaneleri, Yüksek Seviye Kullanıcı Arayüzü Bileşenleri, Alçak Seviye Kullanıcı Arayüzü Kütüphaneleri, MIDP veritabanı kütüphaneleri. Mobil cihaz işletim sistemi ortamları ve IOS, IPHONE derste işlenmektedir.

COMP 341 / YAPAY ZEKAYA GİRİŞ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: ENGR 200 or 201 or MATH 201 or 211 or MATH 202

Yapay zeka kavramlarını tanıtma; etmen tabanlı düşünme; bilgili ve bilgisiz arama; kısıt sağlanma problemleri; bilgi temsili; mantık; makina öğrenmesi tanımı ve yapay zeka ile bağlantıları; belirsizliği temsil etme; markov karar süreçleri; görüntü işleme, robotik, dil ve oyunlardan örnekler

COMP 408 / BİLGİSAYARLA GÖRME VE GÖRÜNTÜ TANIMA
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: ELEC. 201 or consent of the instructor

Bilgisayar sistemlerinde hesaba dayalı görsel algılama modelleri ve bunların gerçekleştirimi. İmge oluşumu; kenar, köşe ve sınır çıkarımı; bölütleme, eşleştirme, örüntü tanıma ve sınıflandırma teknikleri; üç boyutlu görme: izdüşüm geometrisi, kamera kalibrasyonu, stereo/silüet/tonlama bilgisinden şekil, model tabanlı 3B nesne tanıma; renk, doku, radyometri ve BDRF; devinim analizi.

COMP 416 / BİLGİSAYAR AĞLARI
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: COMP. 132 or consent of the instructor

Bilgisayar ağları ve ağ protokollerinin temelleri; uygulama, aktarım, ağ ve bağlantı katmanları odaklı İnternet protokol yığını; istemci/sunucu ve görevdeş modeller; yönlendirme algoritmaları; güvenilir veri aktarımı; akış ve tıkanıklık denetimi; protokol tasarımı ve analizi; ağ başarım ölçütleri; yazılım tanımlı ağlar; ağ programlama ve dağıtık uygulamalar.

COMP 421 / YAPAY ÖĞRENMEYE GİRİŞ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: MATH 107 and 203 and ENGR 200 AND COMP 110 or 125 or 131

Regresyon, sınıflandırma, öbekleme ve boyut azaltma yöntemleri ile yapay öğrenmeye giriş; gözetimli ve gözetimsiz modeller; doğrusal ve doğrusal olmayan modeller; parametrik ve parametrik olmayan modeller; modellerin birleştirilmesi; modellerin karşılaştırılması ve model seçimi.

COMP 443 / ÇAĞDAŞ KRİPTOLOJİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: COMP. 106 or consent of the instructor

Kriptolojik sistemlere giriş. Simetrik şifreleme, açık anahtar mucizesi, tek-yönlü fonksiyonlar, kıyım fonksiyonları, rastgele sayılar, sayısal imzalar, sıfır-bilgi ile kanıtlama, çağdaş kriptosistemler, çok-ortaklı hesaplama. Kriptoloji uygulamaları, internette alışveriş, BitTorrent görevdeş dosya paylaşım sistemi, bazı eski şifreleme algoritmalarını kırılması.

COMP 491 / BİTİRME PROJESİ I
Dönem: Fall 2018Kredi 4Günler: WEDSaatler: 17:30:00-18:45:00Ön Koşullar: (COMP. 202 and COMP. 302) or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir bilgisayar mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine de ağırlık verilir.

COMP 492 / BİTİRME PROJESİ II
Dönem: Fall 2018Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilgisayar Mühendisliği alanında edinilen bilgilerin endüstri uygulaması olan bir proje çerçevesinde hayat geçirilmesi. Proje çalışması bir öğretim üyesi danışmanlığında olmak koşulu ile bireysel olarak yapılabileceği gibi grup olarak da yapılabilir.

COMP 508 / BİLGİSAYARLA GÖRME VE GÖRÜNTÜ TANIMA
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Bilgisayar sistemlerinde hesaba dayalı görsel algılama modelleri ve bunların gerçekleştirimi. İmge oluşumu; kenar, köşe ve sınır çıkarımı; bölütleme, eşleştirme, örüntü tanıma ve sınıflandırma teknikleri; üç boyutlu görme: izdüşüm geometrisi, kamera kalibrasyonu, stereo/silüet/tonlama bilgisinden şekil, model tabanlı 3B nesne tanıma; renk, doku, radyometri ve BDRF; devinim analizi.

COMP 521 / 
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00

COMP 543 / ÇAĞDAŞ KRİPTOLOJİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: COMP. 106 or consent of the instructor

Kriptolojik sistemlere giriş. Simetrik şifreleme, açık anahtar mucizesi, tek-yönlü fonksiyonlar, kıyım fonksiyonları, rastgele sayılar, sayısal imzalar, sıfır-bilgi ile kanıtlama, çağdaş kriptosistemler, çok-ortaklı hesaplama. Kriptoloji uygulamaları, internette alışveriş, BitTorrent görevdeş dosya paylaşım sistemi, bazı eski şifreleme algoritmalarını kırılması.

COMP 546 / ALGORİTMA TASARIMI VE İNCELEMESİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: COMP. 202 or consent of the instructor

Veri yapıları, algoritmalar ve ilgili hesaplama karmaşıklıkları.Sönüşür (asimtotik) karmaşıklık ölçütleri. Çizge gösterimleri ve algoritmaları. Çizgelerde dolaşma ve arama. Yönlü çizgeler ve topolojik sıra. Ormanlar ve ağaçlar. Minimum kapsayan ağaç. İki-kısımlı uydurma. Birleşim-aramalı veri yapıları. Yığıtlar. Kıyım algoritmaları. Amortize edilmiş karmaşıklık analizi. Eniyileme algoritmaları. Dinamik programlama. Fırsatçı algoritmalar. En kısa yol algoritmaları. Ağ akışı. Rasgele algoritmalar. Doğrusal programlamaya giriş. NP-completeness kavramına giriş. Karar-verme problemleri. Doğal NP-complete problemler ve yaklaşım algoritmaları. Matris gösterimleri ve algoritmaları.

COMP 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2018Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

CPID 405 / KARDİYO PULMONER İNFEKSIYON HASTALIKLARI
Dönem: Fall 2018Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile sağlıklı ve doğru iletişim kurma, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve infeksiyon hastalıkları alanlarında hikaye alma ve fizik muayene teknikleri, laboratuar testlerinin amaca yönelik kullanımı, tüm hasta bilgilerinin doğru yorumlanması. Sık ve önemli tıbbi hastalıklar, hastalıkların belirti ve bulguları, laboratuvar metotları ve görüntüleme yöntemleri. Akut ve kronik hastalıklar ile bunların tedavisi.

CSEM 500 / CEMS BLOK SEMİNER
Dönem: Fall 2018Kredi 2Günler: TUES*Saatler: 8:30:00-17:30:00

Çeşitli yönetim konularında yoğunlaşmış seminer.

CSHS 504 / TARİHSEL SOSYOLOJİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30:00-17:15:00

Sosyal bilimlerde pek çok önemli teorik sorunun potansiyel cevap ve çözümlerinin tarih ve sosyolojinin kesişim noktasında yattığından hareketle yola çıkan bu ders; zamanın insan hareketleri, sosyal yapılar ve sosyal hayat üzerindeki etkisinin niteliğini ve önemini irdeler. Bu amaçla Tarihsel Sosyoloji alanındaki temel teorik ve yöntemsel tartışmaları ve katkıları inceler.

CSHS 517 / OSMANLI DEVLETİ VE TOPLUMU
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MONSaatler: 14:30:00-17:15:00

Osmanlı devleti, kurumları ve kültürünün, özellikle 19. yüzyılda devlet ve toplumsal gruplar arasındaki ilişkilere odaklanarak incelenmesi. Klasik Dönem?den Osmanlı İmparatorluğu?nun sonuna kadar toplumsal değişimin evrimi, yerel milliyetçiliklerin yükselişi, Osmanlı imparatorluk rejimi ile ulus-devletler arasındaki devamlılıklar ve kopuşlar.

CSHS 557 / TARİH VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: THURSSaatler: 10:00:00-12:45:00

CSHS 574 / SUÇ VE SAPMA
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUESSaatler: 14:30:00-17:15:00

Öğrencileri sosyal sapma çalışmaları ile tanıştırır; sosyolojideki en önemli sosyal sapma kuramlarını inceler ve günümüz toplumlarındaki toplumsal sapma ile ilgili güncel literatürü gözden geçirir. Suç ve sapma hakkında karşılaştırmalı bir perspektif sunarak toplumdaki iktidar dağılımının, eşitsizlik yapılarının ve sapma ve ahlak gibi kavramların kültürel tanımlarının suç ve sapmaya bakıştaki önemine dikkat çeker.

CSHS 590 / 
Dönem: Fall 2018Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00