CAMM 551 / 
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MONSaatler: 13:30:00-16:00:00

CAMM 552 / SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MONSaatler: 11:00:00-12:30:00

SEÇİLMİŞ KONULAR

CAMM 555 / 
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: THURSSaatler: 17:30:00-19:30:00

CAMM 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2020Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Ögrenciler hücresel ve moleküler tıp alanında yeni gelişmeleri ve uygulamaları, bu alanda dönem boyunca gerçekleştirilecek seminerlere katılarak takip edeceklerdir. Her dönem program koordinatörlerine 6 seminerin özetini sunacaklardır.

CAMM 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2020Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Ögrenciler hücresel ve moleküler tıp alanında yeni gelişmeleri ve uygulamaları, bu alanda dönem boyunca gerçekleştirilecek seminerlere katılarak takip edeceklerdir. Her dönem program koordinatörlerine 6 seminerin özetini sunacaklardır.

CAMM 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Fall 2020Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

CFIN 501 / FİNANSAL YÖNETİM I
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: WEDSaatler: 17:30:00-20:15:00

Paranin zaman degeri ve indirgenmis nakit akisi modeline giris; firmanin hisse degerinin azami olcude arttirilmasi; finansal varliklar, borclar ve hisse degerinin fiyatlandirilmasi; proje finansmani; risk ve getiri orani; yatirim maliyeti analizi; finansan saglama model ve teknikleri.

CHBI 201 / KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İLKELER VE HESAPLAMALAR
Dönem: Fall 2020Kredi 4Günler: TUES THURS FRISaatler: 12:00:00-12:50:00Ön Koşullar: CHEM. 102 and CHBI 100 or consent of the instructor

Temel Kimya-Biyoloji Mühendisliği kavramları; problem çözme metodları; kütle ve enerji koruma hesapları. Kimya ve Biyolojik sistemlere yönelik uygulamalar. Bilgisayar ortamında süreçlerin simülasyonu. Kimya ve Biyoteknoloji endüstrisindeki süreçlerden örnekler.

CHBI 300 / BİYOKİMYA
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 9:00:00-9:50:00Ön Koşullar: Chem.102 and ENGR 201 or consent of instructor. Co-requisites: Must be taken with CHBI 300L

Protein Biyokimyası; enzim Kinetiği; metabolik yolaklar; membran yapı-işlev ilişkisi; sinyal iletimi, DNA replikasyonu ve gen anlatımı. Laboratuar çalışması

CHBI 301 / AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 11:00:00-11:50:00Ön Koşullar: (MATH. 204 and CHBI. 201) or consent of the instructor

Akışkanların özelliği; akıskan statiği; Bernoulli denklemi; akıskan kinematiği; sinir tabakaları; laminar ve türbülanslı akışlar.

CHBI 305 / ISI VE KÜTLE TRANSFERİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 16:00:00-16:50:00Ön Koşullar: CHBI. 301 or consent of the instructor

Isı transfer mekanizmaları. Enerji dengesi denklemleri. Kondüksiyon,konveksiyon ve radyasyon ile ısı transferi. Isı transferi katsayıları. Isı transfer donanımları. Kütle transferi, Fick Yasası. Konvektif kütle transferi.

CHBI 402 / KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI
Dönem: Fall 2020Kredi 4Günler: MON WED FRISaatler: 13:00:00-13:50:00Ön Koşullar: CHBI. 307 and CHBI. 308 and (CHBI 309 or CHBI 408) or consent of the instructor

Reaktör, ayırma, kontrol kavram ve teorilerinin kimya ve biyoloji sistemlerine deneysel uygulanması.

CHBI 403 / PROSES VE ÜRÜN TASARIMI
Dönem: Fall 2020Kredi 4Günler: MON WED FRISaatler: 15:00:00-15:50:00Ön Koşullar: (CHBI. 307 or CHBI 303 and CHBI. 308) or consent of the instructor

Kimyasal süreç ve ürün tasarım metotları, kimyasal süreçlerde ekonomik analiz.

CHBI 406 / BİYOİNFORMATİK
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 12:00:00-12:50:00Ön Koşullar: MATH. 107 or consent of the instructor

Gen dizileri, DNA ölçümleri, protein profilleri, hücre sinyal ağlari ve metabolik aktivitelerden elde edilen büyük veritabanlarinin sistematik ve bilimsel analizi. Genetik regülasyon ve hücre işlevinin açıklanması.

CHBI 412 / YÜZEYLERDE KATALİZ İŞLEMLERİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 18:00:00-18:50:00

Yüzeye adzorpsiyon, adzorpsiyonda yapısal ve dinamik süreçler, adzorpsiyon termodinamiği, katalizör karakterizasyon metotları, gözenek yapıları ve yüzey alanı, kataliz için yüzey kimyası, metaller, çok iyi dağılmış katalizörler, enerji üretimi ağırlıklı endüstriyel örnekler

CHBI 415 / RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 14:00:00-14:50:00

Ham petrolün ve biokütlenin rafineri işlemleri; ham petrol için distilasyon, katalitik ve termal kırma, yakıt iyileştirme ve diğer yan ürün işlemleri, biokütle için gazlaştırma, piroliz, transesterleştirme, yoğunlaştırma işlemleri; rafineri işlemleri için ekonomik ve çevresel etkenler.

CHBI 418 / BİYOKİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 17:00:00-17:50:00Ön Koşullar: MBGE 300 or CHBI 300 or consent of the instructor

Biyoproses mühendisliği esaslarının ayrıntılı işlendiği biyoteknoloji dersi. Fermantasyon, memeli hücre kültürü, sürekli üretim süreci, biyolojik temel işlemler, sentetik biyoloji konuları. CHBI 491’de biyolojik üretim süreci tasarlamak isteyen öğrencilerin alması özellikle tavsiye edilir.

CHBI 440 / ENERJİ İÇİN NANOYAPILI MALZEMELER
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 14:00:00-14:50:00Ön Koşullar: CHEM 302 or CHBI 308 or consent of the instructor

Enerji üretiminde kullanılan ileri nanoyapılı malzemeler, yakıt pilleri için membran elektrot üniteleri, fotovoltaik cihazlar, ısı ve akustik yalıtım için nanogözenekli malzemeler, lityum iyon pilleri gibi enerji depolama cihazları

CHBI 501 / TAŞINIM OLAYLARI
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 9:00:00-9:50:00

Akışkanlar mekaniği; momentum transferi ve hız dağılımları; sabit sıcaklıktaki sistemlerde enerji ve kütle transferi; sıcaklık ve konsantrasyon dağılımları; kimyasal tepkimeler içeren kütle transferi; kimyasal ve biyolojik sistemlere uygulamaları.

CHBI 502 / İLERİ REAKSIYON MÜHENDISLIĞI
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 10:00:00-10:50:00

CHBI 503 / İLERİ TERMODİNAMİKLER
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 11:00:00-11:50:00

Klasik termodinamik, entalpi, entropi, serbest enerji, denge konumlari, istatistik termodinamige giris, malzemele ozelliklerinin tanimlanmasi. Kinetik surecler. Isi, kutle ve enerji difuzyonu. Dinamik surecler ve donusumler.

CHBI 506 / BİOİNFORMATİK
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 12:00:00-12:50:00

Polimer sentezi ve özellikleri. Polimer reolojisi, fabrikasyon metodlari ve mühendislikteki uygulamalar.

CHBI 512 / YÜZEYLERDE KATALİZ İŞLEMLERİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 18:00:00-18:50:00

Yüzeye adzorpsiyon, adzorpsiyonda yapısal ve dinamik süreçler, adzorpsiyon termodinamiği, katalizör karakterizasyon metotları, gözenek yapıları ve yüzey alanı, kataliz için yüzey kimyası, metaller, çok iyi dağılmış katalizörler, enerji üretimi ağırlıklı endüstriyel örnekler

CHBI 515 / RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 14:00:00-14:50:00

Ham petrolün ve biokütlenin rafineri işlemleri; ham petrol için distilasyon, katalitik ve termal kırma, yakıt iyileştirme ve diğer yan ürün işlemleri, biokütle için gazlaştırma, piroliz, transesterleştirme, yoğunlaştırma işlemleri; rafineri işlemleri için ekonomik ve çevresel etkenler.