COMP 198 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3

Dersin amacı nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmaktır. Dersin öğrencileri COMP130 Programlamaya Giriş dersinin “section”larında öğretmenlik yapmaktadırlar. Öğrenciler Java programlama dili kullanarak; fonksiyonel ayrıştırma, kontrol komutları, metotlar, özyineleme, dizgiler, dizilimler, soyut veri tipleri, kural dışı durumlar ve görsel kullanıcı ara yüzleri gibi modern programlamanın temel konularını öğretirler.

COMP 198 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3

Dersin amacı nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmaktır. Dersin öğrencileri COMP130 Programlamaya Giriş dersinin “section”larında öğretmenlik yapmaktadırlar. Öğrenciler Java programlama dili kullanarak; fonksiyonel ayrıştırma, kontrol komutları, metotlar, özyineleme, dizgiler, dizilimler, soyut veri tipleri, kural dışı durumlar ve görsel kullanıcı ara yüzleri gibi modern programlamanın temel konularını öğretirler.

COMP 198 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3

Dersin amacı nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmaktır. Dersin öğrencileri COMP130 Programlamaya Giriş dersinin “section”larında öğretmenlik yapmaktadırlar. Öğrenciler Java programlama dili kullanarak; fonksiyonel ayrıştırma, kontrol komutları, metotlar, özyineleme, dizgiler, dizilimler, soyut veri tipleri, kural dışı durumlar ve görsel kullanıcı ara yüzleri gibi modern programlamanın temel konularını öğretirler.

COMP 198 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3

Dersin amacı nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmaktır. Dersin öğrencileri COMP130 Programlamaya Giriş dersinin “section”larında öğretmenlik yapmaktadırlar. Öğrenciler Java programlama dili kullanarak; fonksiyonel ayrıştırma, kontrol komutları, metotlar, özyineleme, dizgiler, dizilimler, soyut veri tipleri, kural dışı durumlar ve görsel kullanıcı ara yüzleri gibi modern programlamanın temel konularını öğretirler.

COMP 201 / AYRIK HESAPLAMA YAPILARI
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 14:00-14:50

Bu ders, C'yi kullanarak bilgisayar sistemlerinde ve makine programlarında kullanılan ilkelerin ve sağlam bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Bu amaca yönelik olarak, öğrencilere C dilinin temel konuları ve programların mikroişlemci düzeyinde nasıl oluşturulduğu ve yürütüldüğü hakkında derinlemesine bir bakış açısı ve programlama deneyimi sağlayan çok çeşitli konuları kapsar. Ele alınan konular: Bit işlemleri. Tamsayı gösterimleri, Tam sayı aritmetiği. Kayan nokta. Dizgiler, İşaretçiler ve Diziler. Fonksiyonlar, Yığıt ve Yığın. Yapılar. Programların makine düzeyinde gösterimleri., Bellek sıradüzeni, önbellekler, diskler ve yerel özellik. Kod eniyileme, ayıklama ve profilleme. Dinamik Bellek Atama. Statik bağlama. Nesne dosyaları, simgeler ve simge tabloları. Ortak kütüphaneler ile dinamik bağlama.

COMP 202 / VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 16:00-16:50

Basit veri yapıları, algoritmalar ve onların karmaşıklık incelemesi. Liste, yığın, kuyruk, öncelikli kuyruk, harita, ağaç, dengeli ağaç, anahtarlı tablo, bellek yığını, atlamalı liste, önekli ağaç. Basit arama, seçme, sıramala ve çizge algoritmaları. Özyineleme.

COMP 301 / PROGRAMLAMA DİLLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 17:00-17:50

Programlama dillerinde yaklaşımlar ve kavramlar (C++, Java, Ada, List, ML, Prolog). Programların yapısal ve anlamsal özellikleri. Veri, tür, ve değişken kavramları. Yordam ve parametre kavramları. Soyutlama, kalıtım. Koşut zamanlılık. İşlevsel, nesneye yönelik, mantıksal dillerden örnekler.

COMP 302 / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 15:00-15:50

Yazılım geliştirmede kullanılan metodların ve araçların gözden geçirilmesi. Nesneye yönelik tasarım ve açık yazılım mimarileri. Gereksinim analizi, tasarım, gerçekleştirim, sınama, bakım ve yönetim. Mühendislik uygulamaları.

COMP 341 / YAPAY ZEKAYA GİRİŞ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 10:00-10:50

Yapay zeka kavramlarını tanıtma; etmen tabanlı düşünme; bilgili ve bilgisiz arama; kısıt sağlanma problemleri; bilgi temsili; mantık; makina öğrenmesi tanımı ve yapay zeka ile bağlantıları; belirsizliği temsil etme; markov karar süreçleri; görüntü işleme, robotik, dil ve oyunlardan örnekler

COMP 416 / BİLGİSAYAR AĞLARI
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 13:00-13:50

Veri iletimi ve bilgisayar ağlarının temelleri, ISO/OSI referans modeli, veri bağlantı, ağ ve aktarım katmanları, TCP/IP protokol takımı, eşzamanlı ve eşzamansız iletişim, veri bağlantı denetimi, geniş alan ağları, yönlendirme, tıkanıklık denetimi, yerel alan ağları, iletişim mimarisi ve aktarım protokolleri, dağıtık uygulamalar.

COMP 430 / VERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 10:00-10:50

Veri gizliliği ve güvenliğine yönelik tehditler; veri toplama, analizi ve paylaşımında gizliliği koruyucu yöntemler; veri anonimleştirmesi; diferansiyel gizlilik; makine öğrenmesinde gizlilik ve güvenlik; düşmancıl makine öğrenmesi; gerçek dünyadan uygulamalar ve vaka çalışmaları.

COMP 441 / MAKİNE ÖĞRENİMİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 16:00-16:50

Makine öğrenimi ve veri madenciliği alanlarına istatistik bakış açısından giriş. Makine öğrenimi deneyim ile otomatik olarak iyileşen bilgisayar yazılımlarının incelenmesidir. Biyolojiden finansa ve dilbilime kadar birçok değişik alanda yaratılan çok miktardaki veri makine öğrenimi araç ve yöntemlerinin iyi anlaşılmasını zorunlu kılmaktadır. İncelenen konular arasında regresyon, sınıflama, çekirdek yöntemleri, model seçimi ve değerlendirilmesi, arttırma, sinir ağları, destek vektör makineleri, en yakın komşu ve denetlenmeyen öğrenme

COMP 443 / ÇAĞDAŞ KRİPTOLOJİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 11:00-11:50

Kriptolojik sistemlere giriş. Simetrik şifreleme, açık anahtar mucizesi, tek-yönlü fonksiyonlar, kıyım fonksiyonları, rastgele sayılar, sayısal imzalar, sıfır-bilgi ile kanıtlama, çağdaş kriptosistemler, çok-ortaklı hesaplama. Kriptoloji uygulamaları, internette alışveriş, BitTorrent görevdeş dosya paylaşım sistemi, bazı eski şifreleme algoritmalarını kırılması.

COMP 451 / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 14:00-14:50

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

COMP 491 / BİTİRME PROJESİ I
Dönem: Fall 2020Kredi 4Günler: TUES THURS FRISaatler: 18:00-18:50

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir bilgisayar mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine de ağırlık verilir.

COMP 530 / VERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 10:00-10:50

Veri gizliliği ve güvenliğine yönelik tehditler; veri toplama, analizi ve paylaşımında gizliliği koruyucu yöntemler; veri anonimleştirmesi; diferansiyel gizlilik; makine öğrenmesinde gizlilik ve güvenlik; düşmancıl makine öğrenmesi; gerçek dünyadan uygulamalar ve vaka çalışmaları.

COMP 541 / DERİN ÖĞRENME
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 16:00-16:50

Sınıflandırma ve regresyon için temel doğrusal modeller; stokastik gradyan takibi yaparak öğrenme; çok katmanlı yapay sinir ağları, katlamalı sinir ağları ve özyinelemeli sinir ağları; alandaki güncel gelişmeler; makine çevirisinden ve bilgisayar görmesinden pratik örnekler; derin öğrenme modellerini programlama, eğitme, değerlendirme ve kıyaslama konusunda pratik deneyim.

COMP 543 / ÇAĞDAŞ KRİPTOLOJİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 11:00-11:50

Kriptolojik sistemlere giriş. Simetrik şifreleme, açık anahtar mucizesi, tek-yönlü fonksiyonlar, kıyım fonksiyonları, rastgele sayılar, sayısal imzalar, sıfır-bilgi ile kanıtlama, çağdaş kriptosistemler, çok-ortaklı hesaplama. Kriptoloji uygulamaları, internette alışveriş, BitTorrent görevdeş dosya paylaşım sistemi, bazı eski şifreleme algoritmalarını kırılması.

COMP 551 / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 14:00-14:50

COMP 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2020Kredi 0

CPID 405 / KARDİYO PULMONER İNFEKSIYON HASTALIKLARI
Dönem: Fall 2020Kredi 3

Hasta ve yakınları ile sağlıklı ve doğru iletişim kurma, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve infeksiyon hastalıkları alanlarında hikaye alma ve fizik muayene teknikleri, laboratuar testlerinin amaca yönelik kullanımı, tüm hasta bilgilerinin doğru yorumlanması. Sık ve önemli tıbbi hastalıklar, hastalıkların belirti ve bulguları, laboratuvar metotları ve görüntüleme yöntemleri. Akut ve kronik hastalıklar ile bunların tedavisi.

CSEM 500 / CEMS BLOK SEMİNER
Dönem: Fall 2020Kredi 2Günler: TUES WED THURS FRISaatler: 09:00-17:00

Çeşitli yönetim konularında yoğunlaşmış seminer.

CSHS 504 / TARİHSEL SOSYOLOJİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUESSaatler: 15:00-17:50

Sosyal bilimlerde pek çok önemli teorik sorunun potansiyel cevap ve çözümlerinin tarih ve sosyolojinin kesişim noktasında yattığından hareketle yola çıkan bu ders; zamanın insan hareketleri, sosyal yapılar ve sosyal hayat üzerindeki etkisinin niteliğini ve önemini irdeler. Bu amaçla Tarihsel Sosyoloji alanındaki temel teorik ve yöntemsel tartışmaları ve katkıları inceler.

CSHS 517 / OSMANLI DEVLETİ VE TOPLUMU
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUESSaatler: 09:00-11:50

Osmanlı devleti, kurumları ve kültürünün, özellikle 19. yüzyılda devlet ve toplumsal gruplar arasındaki ilişkilere odaklanarak incelenmesi. Klasik Dönem?den Osmanlı İmparatorluğu?nun sonuna kadar toplumsal değişimin evrimi, yerel milliyetçiliklerin yükselişi, Osmanlı imparatorluk rejimi ile ulus-devletler arasındaki devamlılıklar ve kopuşlar.