ECON 499 / EKONOMİDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 17:30:00-18:40:00Ön Koşullar: ECON 201, ECON 202, and ECON 311 at least 4 Economics area elective Courses

Mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri gibi ekonomi müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek ekonomik problemlere yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

ECON 590 / EKONOMİ SEMİNERİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Haftalık seminere katılım zorunludur.

EFIN 304 / YATIRIM YÖNETİMİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: MFIN. 202

Para ve menkul kıymet piyasalarının işleyişi ve finansal yatırım araçlarının temel kavramlarının incelenmesi; finansal varlık fiyatlama kuramları, risk ölçüm teknikleri, getiri ve risk arasındaki ilişki ve statik portföy oluşturma teknikleri; modern portföy kuramı ve performans ölçüm teknikleri; opsiyon ve vadeli işlem ürünlerine giriş.

ELEC 198 / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

ELEC 491 / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM I
Dönem: Fall 2021Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: ELEC.310 and ELEC.304 and ELEC.316 OR ELEC.310 and ELEC.301

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir elektrik ve elektronik mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

ELEC 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

ENGL 500 / AKADEMİK YAZIN TEKNİĞİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Yazın yeteneklerini olduğu kadar önemli okuma ve düşünme yeteneklerini de geliştirecek olan yazın dersidir. Ders hedeflerine okuma, yazma ve sınıf içinde ve dışında olmak üzere tartışmalarla ulaşılacaktır. Öğrenci performansı Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilecektir.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

ETPR 212 / ETİK VE PROFESYONELİSM I
Dönem: Fall 2021Kredi 2Saatler: 0:00:00-0:00:00

Tıp Fakültesi öğrencilerinin profesyonellik ilkelerini, hastalarla doğru iletişim kurma tekniklerini, fizik muayene becerilerini ve etik prensiplerin klinikteki uygulamalarıını küçük gruplar halinde maketler üzerinde standartize hastalarla, diğer sağlık profesyonelleri ile ve birbirleri ile canlandırma yöntemleri ile öğrenmesini amaçlayan bir derstir. Tıp fakültesi ikinci yılında beceri laboratuarlarında temel klinik becerileri eğitimini içerir.

ETPR 312 / ETİK VE PROFESYONELİSM II
Dönem: Fall 2021Kredi 2Saatler: 0:00:00-0:00:00

Tıp Fakültesi öğrencilerinin profesyonellik ilkelerini, hastalarla doğru iletişim kurma tekniklerini, fizik muayene becerilerini ve etik prensiplerin klinikteki uygulamalarıını küçük gruplar halinde maketler üzerinde standartize hastalarla, diğer sağlık profesyonelleri ile ve birbirleri ile canlandırma yöntemleri ile öğrenmesini amaçlayan bir derstir. Tıp fakültesi üçüncü yılında beceri laboratuarlarında ve Koç Üniversitesi Hastanesinde klinik beceri eğitimini içerir.

ETPR 412 / ETİK VE PROFESYONELİSM I
Dönem: Fall 2021Kredi 2Saatler: 0:00:00-0:00:00

Tıp Fakültesi öğrencilerinin profesyonellik ilkelerini, hastalarla doğru iletişim kurma tekniklerini, fizik muayene becerilerini ve etik prensiplerin klinikteki uygulamalarıını küçük gruplar halinde maketler üzerinde standartize hastalarla, diğer sağlık profesyonelleri ile ve birbirleri ile canlandırma yöntemleri ile öğrenmesini amaçlayan bir derstir. Tıp fakültesi dördüncü yılında simülasyon merkezi ve Koç Üniversitesi Hastanesinde klinik beceriler ve iletişim becerileri eğitimini içerir.

FORM 511 / ADLİ TIP
Dönem: Fall 2021Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders adli tıbbi prosedür, otopsi, ölüm, yaralar, çocuk istismarı, cinsel saldırı, aile içi şiddet, hekimlerin yasal sorumlulukları, tıbbi uygulama hataları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler şu uygulamaları yapabilecektir: Adli tıbbı ve prosedürü tanımlamak, Adli vakaları teşhis etmek, Adli travmatolojik kavramları bilmek ve uygun bir adli rapor hazırlamak, Otopsi prosedürünü ve otopsi tiplerini tanımlamak, ölüm tipleri ve belirtilerini tanımlamak, Adli psikiyatrik prensipleri tanımlamak, Aile içi şiddeti, türlerini ve sonuçlarını tanımlamak, Çocuk istismarını, türlerini ve sonuçlarını tanımlamak, Tıbbi uygulama hatasını tanımlamak, Asfiksi ve farklı asfiksi tiplerini tanımlamak.

FREN 201 / FRANSIZCA I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00

Hedef dilde temel iletişimin geliştirilmesi amacıyla dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ve de Fransız kültürünün yeni başlayanlara tanıtılması. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması: A1 düzeyinin ilk yarısı.

GERM 301 / ALMANCA III: ORTA DÜZEY
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: GERM. 202 or consent of the instructor

İleri başlangıç düzeyinde bulunan ya da GERM 202?yi tamamlamış olan ya da Almancayı A1 düzeyinde öğrenmiş olan öğrencilere hitap eder. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma beerilerinin geliştirilmesine ağırlık vererek gündelik yaşamda karşılaşacakları olağan durumlarda iletişim kurmalarına olanak tanır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması A2 düzeyinin ilk yarısına denk gelir.

GLBH 501 / KÜRESEL SAĞLIĞIN TEMELLERİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders, çağdaş dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sağlık sorunlarına genel bir bakış sağlayacaktır. Demografik ve epidemiyolojik dönüşümler ve gelecek projeksiyonları ile değişen sağlık sorunları, küresel sağlığın belirleyicileri, küresel sağlığın iyileştirilmesi ve eşitsizliklerin azaltılmasında başarılı uluslararası programlar, sağlıkla ilgili temel bildirgeler, küresel sağlıkta temel konular, kilit aktörler ve küresel sağlık ölçütleri tartışılacaktır.