GLBH 511 / YENİ ORTAYA ÇIKAN ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: FRISaatler: 10:30:00-12:30:00

Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına ve hastalık kontrol stratejilerinin etkinliğine katkıda bulunan biyolojik, sosyal ve politik faktörler ele alınacaktır. Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi ile ilgili temel kavramlar tartışılacaktır. Özellikle yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışı ve yayılması ile ilgili örüntüler, hastalık kontrol stratejileri ve erken uyarı sistemi gibi yanıt mekanizmalar, tarihsel ve yakın dönem örnekleri üzerinden incelenecektir.

GLBH 522 / SAĞLIK EKONOMİSİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 17:30:00-18:40:00

Bu ders üst seviye öğrencilere Sağlık Ekonomisi alanını tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu dersi alan öğrenciler sağlık piyasasının diğer piyasalardan olan başlıca farklarını, sağlığın belirleyici faktörlerini ve ölçüm kriterlerini, sağlık piyasasının davranışsal teoremini, sağlık hizmetleri piyasasının ekonomik ve epidemiolojik boyutlarını, sağlık reformları ve politikalarını, sağlıkta eşitsizliği, sağlık sigortası piyasasını, sağlıkta arz talep dengesini, sağlık ekonomisi değerleme ve modelleme tekniklerini detaylı bir şekilde çalışma imkanı bulacaklardır.

GLBH 523 / ARAŞTIRMALARIN ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Katılımcılar bu dersin sonunda araştırma yazılarını eleştirel değerlendirme becerisi kazanacaklardır. Dersin hedefleri arasında katılımcılara araştırma tasarımları, veri sunumu, veri analizleri ve raporlama formatlarını tanıtmak yer alırken kurs, yayımlanmış makalelerin sunumu ve tartışılması yoluyla yürütülecektir.

GLBH 525 / SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu dersin ana hedefi sağlığa etki eden sosyal belirleyicilerin tanımlanması ve sistematik olarak gözden geçirilmesidir. Kursun odağında sağlığın sosyal belirleyicilerini metodolojik açıdan ele alarak sosyal, ekonomik ve politik bağlamlarda tartışmak yer almaktadır. Kurs boyunca, varsıl ve yoksul ülkelerde yaşayan toplumların sağlıklarına etki eden etmenlere ek olarak dünyanın farklı bölgelerinde ülkelerin sahip oldukları çeşitli sistemlerin toplum sağlığına katkıları eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Sağlıkta hakkaniyetsizlikler, erken yaşam, fiziksel çevre, işsizlik, beslenme, göç ve azınlıklar, ileri yaş, din, inanışlar, değerler gibi sağlık ve eşitsizliklerle ilişkili başlıklar kavramsal olarak tartışılacaktır.

GLBH 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

GLBH 591 / 
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

GLBH 591 / 
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

GLBH 591 / 
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

GLBH 591 / 
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

HIST 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Öğretim Üyeleri, misafir konuşmacı ve doktora öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını sunduğu seminerler.

HSGN 611 / FARKLI ORTAMDA BÜYÜYEN ÇOCUKLAR VE HEMŞİRELİK
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin çalışan çocuklar, sokak çocukları, örselenmiş çocuklar, engelli çocuklar, suçlu çocuklar, kronik hastalığı olan çocukların durumlarını değerlendirebilmesi beklenir.

HSGN 690 / PhD SEMİNER DERSİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

PhD SEMİNER DERSİ

HSGN 690 / PhD SEMİNER DERSİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

PhD SEMİNER DERSİ

HSGN 690 / PhD SEMİNER DERSİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

PhD SEMİNER DERSİ

HSGN 690 / PhD SEMİNER DERSİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

PhD SEMİNER DERSİ

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSMM 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.