DTES 501 / DİSİPLİNLERARASI ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUESSaatler: 11:30:00-14:10:00

Betimsel istatistik ve temel araştırma metodolojilerine genel bir bakış. Araştırma ve yayın etiği, tek yönlü analizler, faktöriyel tasarımlar, tekrarlanan ölçümler, eşdeğişirlik analizi, asıl ve basit etki analizleri ile etkileşim karşılaştırmalarını içeren araştırma deseni tasarımları ve deneysel yöntemler.

DTES 516 / ÇOCUK KİTAPLARI
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:40:00

Resimli çocuk kitabı tasarım ve araştırmasına giriş. Çocuk kitapları ve etkileşimli elektronik hikaye kitaplarının eğitsel, kültürel, sosyal ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi. Dil gelişimiyle ilişkili projelerin incelenmesi. Resimli kitapların işleyişinin anlaşılması. Çok dilli, çok kültürlü, deneysel, yaratıcı ve postmodern kitapların analiz edilmesi.

DTES 529 / 
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MONSaatler: 11:30:00-14:10:00

DTES 533 / TASARIMDA TEKRAR OKUMA
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: WEDSaatler: 11:30:00-14:10:00

Tasarımda tekrar okuma yöntemi ve uygulamalarının genel tanıtımı. Tasarım yöntemlerine genel bakış, objeleri seçmek ve incelemek için parameterleri belirlemek, objelerin seçilmesi, obje analizi, tekrar yorumlama, zorluklar üzerine tartışmalar.

DTES 551 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUESSaatler: 14:30:00-17:10:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 555 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MONSaatler: 11:30:00-14:10:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 556 / 
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: FRISaatler: 11:30:00-14:10:00

DTES 557 / TASARIM, TEKNOLOJI VE TOPLUMDAN SEÇILMIS KONULAR
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: FRISaatler: 14:30:00-17:10:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

DTES 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Fall 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Öğretim Üyeleri, misafir konuşmacı ve doktora öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını sunduğu seminerler.

EBME 510 / KANITA DAYALI TIP
Dönem: Fall 2022Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu iki günlük blok kanıta dayalı TIP’ın temel ilkelerini interaktif bir şekilde açıklar. Araştırma makaleleri eleştirel olarak değerlendirilir.

ECIR 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:40:00Ön Koşullar: INTL. 203 or consent of the instructor

Bu ders uluslararası siyasal ekonomi alanındaki farklı kurum ve aktörlere temel yaklaşımları ele alır. Küresel düzeyde kimin ne aldığını çok aktörlü, çok farklı düzeylere değinen, ve çok farklı disiplinlerin içinden bakan bir çerçevede inceler. Bölgesel, ulusal ve ulus-üstü örgütlenmeler temelinde devletler, pazarlar, firmalar ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiyi irdeler. Ayrıca şu konulara odaklanır: küresel ticaret, üretim, finans, uluslararası örgütlerin bilgi yapıları ve ilişkileri, uluslararası şirketler, bölgesel entegrasyonlar, Kuzey-Güney ilişkisi, kalkınma ve küresel yoksulluk.

ECIR 410 / TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİĞİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:10:00Ön Koşullar: ECON. 202 or consent of the instructor

Türkiye'nin kalkinmasinda, devletin ve diger siyasi aktörlerin rolünün karsilastirmali Türkiye'nin kalkınmasında, devletin ve diğer siyasi aktörlerin rolünün karşılaştırmalı ve küresel politik ekonomi perspektifinden incelenmesi; Türkiye ekonomisinde temel politika aşamaları ve kurumsal dönüşümler; uluslararası örgütlerin rolü; krizlerin ve reformların ekonomi politiği; Türkiye'nin bölgesel bütünleşme politikaları ve dış ekonomik ilişkileri ; ticaret ve sermaye hareketlerinin politik ekonomisi; yoksulluk, eşitsizlik, iş gücü piyasaları dinamikleri ve sosyal politikalar; Türkiye'nin kalkınmasının çevre ve cinsiyet boyutu.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:40:00

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:10:00

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:10:00

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.

ECON 101 / MİKROEKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:40:00

İnsan davranışı ve rasyonalite; kaynak kısıtı altında bireysel karar süreçlerinin temel ilkelerine giriş; piyasa ekonomisinin işleyişi: talep, arz ve piyasa dengesi; fiyat mekanizması ve kaynakların dağılımı; ekonomik etkinlik, piyasada farklı rekabet biçimleri ve kamu müdahalesi.

ECON 101 / MİKROEKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:40:00

İnsan davranışı ve rasyonalite; kaynak kısıtı altında bireysel karar süreçlerinin temel ilkelerine giriş; piyasa ekonomisinin işleyişi: talep, arz ve piyasa dengesi; fiyat mekanizması ve kaynakların dağılımı; ekonomik etkinlik, piyasada farklı rekabet biçimleri ve kamu müdahalesi.

ECON 101 / MİKROEKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:10:00

İnsan davranışı ve rasyonalite; kaynak kısıtı altında bireysel karar süreçlerinin temel ilkelerine giriş; piyasa ekonomisinin işleyişi: talep, arz ve piyasa dengesi; fiyat mekanizması ve kaynakların dağılımı; ekonomik etkinlik, piyasada farklı rekabet biçimleri ve kamu müdahalesi.

ECON 102 / MAKROEKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:10:00Ön Koşullar: ECON 101 or ECON 100

Bir bütün olarak ulusal ekonomi analizine giriş; ulusal çıktı, işsizlik, enflasyon ve faiz oranlarının belirleyicileri gibi makroekonomik konulara genel bakış; belli başlı makroekonomik modeller ve makroekonominin temel ilkelerinin Türkiye ve diğer ülkelerden örneklerle incelenmesi; konjonktür dalgalanmaları ve istikrar politikaları; uzun vadeli ekonomik büyüme; para ve para politikası; kamu harcamaları, vergiler ve maliye politikası.

ECON 102 / MAKROEKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:40:00Ön Koşullar: ECON 101 or ECON 100

Bir bütün olarak ulusal ekonomi analizine giriş; ulusal çıktı, işsizlik, enflasyon ve faiz oranlarının belirleyicileri gibi makroekonomik konulara genel bakış; belli başlı makroekonomik modeller ve makroekonominin temel ilkelerinin Türkiye ve diğer ülkelerden örneklerle incelenmesi; konjonktür dalgalanmaları ve istikrar politikaları; uzun vadeli ekonomik büyüme; para ve para politikası; kamu harcamaları, vergiler ve maliye politikası.

ECON 201 / MİKROEKONOMİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:40:00Ön Koşullar: ECON. 101 or ECON. 100

İktisadi karar ve etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik kavramsal temeller ve modelleme yöntemleri; tüketici kuramı: tercihler ve fayda maksimizasyonu; firma kuramı; kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu; tam rekabet, tekel, oligopolcü denge; üretim faktörleri piyasaları; genel denge analizi ve refah ekonomisine giriş; kamu malları ve dışsallıklar; oyunlar kuramı ve stratejik etkileşimin temel kavramları; enformasyon ve piyasa aksaklıkları.

ECON 201 / MİKROEKONOMİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:10:00Ön Koşullar: ECON. 101 or ECON. 100

İktisadi karar ve etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik kavramsal temeller ve modelleme yöntemleri; tüketici kuramı: tercihler ve fayda maksimizasyonu; firma kuramı; kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu; tam rekabet, tekel, oligopolcü denge; üretim faktörleri piyasaları; genel denge analizi ve refah ekonomisine giriş; kamu malları ve dışsallıklar; oyunlar kuramı ve stratejik etkileşimin temel kavramları; enformasyon ve piyasa aksaklıkları.

ECON 202 / MAKROEKONOMİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:10:00Ön Koşullar: ECON. 102

Makroekonominin reel ve parasal boyutu; uzun vadeli ekonomik büyümenin belirleyicileri ve Solow büyüme modeli; konjonktür dalgalanmaları ve toplam tüketim, tasarruf, yatırım ve işsizliğin zaman içindeki hareketleri; ortalama fiyat dinamikleri ve enflasyon; IS-LM modelinde para ve maliye politikaları; açık ekonomi: Reel döviz kuru ve ödemeler bilançosu; mali krizlerin etkisi ve makroekonomik politika tepkisi.