COMP 411 / DERİN ÖĞRENMELİ BİLGİSAYARLA GÖRME
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:10:00Ön Koşullar: ENGR 421 or concent of the instructor

Bilgisayarla görme için kullanılan uçtan uca derin sinir ağı mimarilerinin kavranması, gerçeklenmesi, eğitilmesi ve hatalarından arındırılması. İmge sınıflandırma. Hata işlevleri ve eniyileme. Geri yayılım. Evrişimsel sinir ağları. İmge ve video analizi için yinelemeli sinir ağları. Nesne sezimi ve bölütleme. Üretici sinir ağı görme modelleri.

COMP 416 / BİLGİSAYAR AĞLARI
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:10:00Ön Koşullar: COMP. 132 or consent of the instructor

Bilgisayar ağları ve ağ protokollerinin temelleri; uygulama, aktarım, ağ ve bağlantı katmanları odaklı İnternet protokol yığını; istemci/sunucu ve görevdeş modeller; yönlendirme algoritmaları; güvenilir veri aktarımı; akış ve tıkanıklık denetimi; protokol tasarımı ve analizi; ağ başarım ölçütleri; yazılım tanımlı ağlar; ağ programlama ve dağıtık uygulamalar.

COMP 430 / VERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:10:00Ön Koşullar: COMP 202

Veri gizliliği ve güvenliğine yönelik tehditler; veri toplama, analizi ve paylaşımında gizliliği koruyucu yöntemler; veri anonimleştirmesi; diferansiyel gizlilik; makine öğrenmesinde gizlilik ve güvenlik; düşmancıl makine öğrenmesi; gerçek dünyadan uygulamalar ve vaka çalışmaları.

COMP 441 / MAKİNE ÖĞRENİMİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:40:00

Makine öğrenimi ve veri madenciliği alanlarına istatistik bakış açısından giriş. Makine öğrenimi deneyim ile otomatik olarak iyileşen bilgisayar yazılımlarının incelenmesidir. Biyolojiden finansa ve dilbilime kadar birçok değişik alanda yaratılan çok miktardaki veri makine öğrenimi araç ve yöntemlerinin iyi anlaşılmasını zorunlu kılmaktadır. İncelenen konular arasında regresyon, sınıflama, çekirdek yöntemleri, model seçimi ve değerlendirilmesi, arttırma, sinir ağları, destek vektör makineleri, en yakın komşu ve denetlenmeyen öğrenme

COMP 443 / ÇAĞDAŞ KRİPTOLOJİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:10:00Ön Koşullar: COMP. 106 or consent of the instructor

Kriptolojik sistemlere giriş. Simetrik şifreleme, açık anahtar mucizesi, tek-yönlü fonksiyonlar, kıyım fonksiyonları, rastgele sayılar, sayısal imzalar, sıfır-bilgi ile kanıtlama, çağdaş kriptosistemler, çok-ortaklı hesaplama. Kriptoloji uygulamaları, internette alışveriş, BitTorrent görevdeş dosya paylaşım sistemi, bazı eski şifreleme algoritmalarını kırılması.

COMP 491 / BİTİRME PROJESİ I
Dönem: Fall 2022Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:40:00Ön Koşullar: (COMP. 202 and COMP. 302) or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir bilgisayar mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine de ağırlık verilir.

COMP 511 / DERİN ÖĞRENMELİ BİLGİSAYARLA GÖRME
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:10:00

Bilgisayarla görme için kullanılan uçtan uca derin sinir ağı mimarilerinin kavranması, gerçeklenmesi, eğitilmesi ve hatalarından arındırılması. İmge sınıflandırma. Hata işlevleri ve eniyileme. Geri yayılım. Evrişimsel sinir ağları. İmge ve video analizi için yinelemeli sinir ağları. Nesne sezimi ve bölütleme. Üretici sinir ağı görme modelleri.

COMP 530 / VERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:10:00

Veri gizliliği ve güvenliğine yönelik tehditler; veri toplama, analizi ve paylaşımında gizliliği koruyucu yöntemler; veri anonimleştirmesi; diferansiyel gizlilik; makine öğrenmesinde gizlilik ve güvenlik; düşmancıl makine öğrenmesi; gerçek dünyadan uygulamalar ve vaka çalışmaları.

COMP 541 / DERİN ÖĞRENME
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:40:00

Sınıflandırma ve regresyon için temel doğrusal modeller; stokastik gradyan takibi yaparak öğrenme; çok katmanlı yapay sinir ağları, katlamalı sinir ağları ve özyinelemeli sinir ağları; alandaki güncel gelişmeler; makine çevirisinden ve bilgisayar görmesinden pratik örnekler; derin öğrenme modellerini programlama, eğitme, değerlendirme ve kıyaslama konusunda pratik deneyim.

COMP 543 / ÇAĞDAŞ KRİPTOLOJİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:10:00Ön Koşullar: COMP. 106 or consent of the instructor

Kriptolojik sistemlere giriş. Simetrik şifreleme, açık anahtar mucizesi, tek-yönlü fonksiyonlar, kıyım fonksiyonları, rastgele sayılar, sayısal imzalar, sıfır-bilgi ile kanıtlama, çağdaş kriptosistemler, çok-ortaklı hesaplama. Kriptoloji uygulamaları, internette alışveriş, BitTorrent görevdeş dosya paylaşım sistemi, bazı eski şifreleme algoritmalarını kırılması.

COMP 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

CSEM 500 / CEMS BLOK SEMİNER
Dönem: Fall 2022Kredi 2Günler: TUES WED THURS FRISaatler: 14:30:00-17:15:00

Çeşitli yönetim konularında yoğunlaşmış seminer.

CSHS 590 / 
Dönem: Fall 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

CSSM 501 / HESAPLAMALI SOSYAL BİLİMLERE GİRİŞ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: THURSSaatler: 11:30:00-14:10:00

Hesaplamalı Sosyal Bilimlerin yöntem ve fikirlerine uygulamalı, teknik olmayan bir giriş. Yeni çevrimiçi veri kaynaklarının ve bunları analiz etmek için kullanılan yöntemlerin eski sosyal bilim sorularına nasıl yeni bir ışık tutacağını tartışır ve yepyeni sorular sorar. Büyük verilerin ve algoritmik karar almanın daha yaygın hale geldiği bir dünyada yaşamanın bazı etik ve mahremiyet zorluklarını da inceler.

CSSM 502 / PYTHON PROGRAMLAMA DİLİ İLE İLERİ SEVİYE VERİ ANALİZİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: THURSSaatler: 8:30:00-11:10:00

Bu ders, öğrenciyi Python 3 ve ileri veri analizi teknikleri ile tanıştırmak için tasarlanmıştır. Daha genel programlama için geçerli olan Python kullanarak temel programlama kavramları ele alınır. Bunlar sözdizimi, veri türleri, işlevler, döngüler, özyineleme, sınıflar ve kalıtım kavramlarını içerir. Ardından veritabanı yönetimi, oluşturma, manipülasyon ve görselleştirme incelenir. Python aracılığıyla adlandırılan Stan programlama dilinde pratik kullanıma vurgu yapan Bayes istatistiklerine kısa bir genel bakışın ardından en yaygın makine öğrenimi yöntemlerine giriş yapılır. Oldukça yoğun olan bu ders, bir veya birkaç hipotezi test eden orijinal bir analiz ortaya koyan final projesi gerektirmektedir. Öğrencilerden programlama deneyimi gerektirmez. Bununla birlikte, lineer modellerin iyi anlaşılması gereklidir.

CSSM 550 / 
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUESSaatler: 14:30:00-17:10:00

CYBR 501 / SİBER GÜVENLİK İÇİN TEMELLER
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Siber güvenlik için gereken programlama, bilgisayar mimarisi, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve veritabanı gibi konuların temelleri.

CYBR 503 / SİBER ADLİ BİLİŞİM
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: WED*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Temel düzeyde siber adli bilişim kavramları, delil toplama yöntemleri, veri kurtarma araçları, adli bilişim yazılım ve donanımları, delil raporlama.

CYBR 509 / BLOKZİNCİR VE KRİPTO PARALAR
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: SAT*Saatler: 14:00:00-17:00:00

Blokzincir (parça zinciri), dağıtık sistemlerde oy birliği, dağıtık veri tabanları, ağ üzerinden veri yayılımı, kripto paralar, kripto paralarda güvenlik, blokzincir uygulamaları, alternatif blokzincirler ve kripto paralar, akıllı sözleşmeler.

CYBR 521 / YAPAY ÖĞRENMEYE GİRİŞ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: FRI SAT SUN*Saatler: 9:00:00-13:00:00

Regresyon, sınıflandırma, öbekleme ve boyut azaltma yöntemleri ile yapay öğrenmeye giriş; gözetimli ve gözetimsiz modeller; doğrusal ve doğrusal olmayan modeller; parametrik ve parametrik olmayan modeller; modellerin birleştirilmesi; modellerin karşılaştırılması ve model seçimi.

CYBR 543 / ÇAĞDAŞ KRİPTOLOJİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kriptolojik sistemlere giriş. Simetrik şifreleme, açık anahtar mucizesi, tek-yönlü fonksiyonlar, kıyım fonksiyonları, rastgele sayılar, sayısal imzalar, sıfır-bilgi ile kanıtlama, çağdaş kriptosistemler, çok-ortaklı hesaplama. Kriptoloji uygulamaları, internette alışveriş, BitTorrent görevdeş dosya paylaşım sistemi, bazı eski şifreleme algoritmalarını kırılması.

DASC 501 / PYTHON İLE VERİ BİLİMLERİNE GİRİŞ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WED*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Etkileşimli Python'a giriş ve Jupyter Notebook, Python ile hazır gelen veri yapıları, koşullu önermeler, döngüler, fonksiyonlar, metin değişkenleri, temel girdi/çıktı operasyonları, veri işleme ve görselleştirme temelleri ve ilgili Python kütüphaneleri, farklı grafik türleri, vektör/matris değişkenleri, doğrusal cebir işlemleri, olasılık/istatistik işlemleri, veri işleme uygulamaları

DASC 521 / YAPAY ÖĞRENMEYE GİRİŞ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:10:00

Regresyon, sınıflandırma, öbekleme ve boyut azaltma yöntemleri ile yapay öğrenmeye giriş; gözetimli ve gözetimsiz modeller; doğrusal ve doğrusal olmayan modeller; parametrik ve parametrik olmayan modeller; modellerin birleştirilmesi; modellerin karşılaştırılması ve model seçimi.

DASC 521 / YAPAY ÖĞRENMEYE GİRİŞ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: FRI SAT SUN*Saatler: 9:00:00-13:00:00

Regresyon, sınıflandırma, öbekleme ve boyut azaltma yöntemleri ile yapay öğrenmeye giriş; gözetimli ve gözetimsiz modeller; doğrusal ve doğrusal olmayan modeller; parametrik ve parametrik olmayan modeller; modellerin birleştirilmesi; modellerin karşılaştırılması ve model seçimi.