CARD 314 / DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI
Dönem: Fall 2022Kredi 2Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dolaşım sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; kalp yetmezliği, konjenital kalp hastalıkları, iskemik kalp hastalığı, kalp kapağı hastalıkları, kardiyomiyopatiler, hipertansiyon ve hipertansif kalp hastalığı, perikardiyal hastalıklar ve kalp tümörleri, ateroskleroz ve ateroskleroz dışı damar hastalıklarıdır.

CFIN 501 / FİNANSAL YÖNETİM I
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUESSaatler: 17:30:00-20:10:00

Paranin zaman degeri ve indirgenmis nakit akisi modeline giris; firmanin hisse degerinin azami olcude arttirilmasi; finansal varliklar, borclar ve hisse degerinin fiyatlandirilmasi; proje finansmani; risk ve getiri orani; yatirim maliyeti analizi; finansan saglama model ve teknikleri.

CHBI 201 / KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İLKELER VE HESAPLAMALAR
Dönem: Fall 2022Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:10:00Ön Koşullar: CHEM. 102 and CHBI 100 or consent of the instructor

Temel Kimya-Biyoloji Mühendisliği kavramları; problem çözme metodları; kütle ve enerji koruma hesapları. Kimya ve Biyolojik sistemlere yönelik uygulamalar. Bilgisayar ortamında süreçlerin simülasyonu. Kimya ve Biyoteknoloji endüstrisindeki süreçlerden örnekler.

CHBI 300 / BİYOKİMYA
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:40:00Ön Koşullar: Chem.102 and ENGR 201 or consent of instructor. Co-requisites: Must be taken with CHBI 300L

Protein Biyokimyası; enzim Kinetiği; metabolik yolaklar; membran yapı-işlev ilişkisi; sinyal iletimi, DNA replikasyonu ve gen anlatımı. Laboratuar çalışması

CHBI 305 / ISI VE KÜTLE TRANSFERİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:10:00Ön Koşullar: CHBI. 301 or consent of the instructor

Isı transfer mekanizmaları. Enerji dengesi denklemleri. Kondüksiyon,konveksiyon ve radyasyon ile ısı transferi. Isı transferi katsayıları. Isı transfer donanımları. Kütle transferi, Fick Yasası. Konvektif kütle transferi.

CHBI 402 / KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI
Dönem: Fall 2022Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:40:00Ön Koşullar: CHBI. 307 and CHBI. 308 and (CHBI 309 or CHBI 408) or consent of the instructor

Reaktör, ayırma, kontrol kavram ve teorilerinin kimya ve biyoloji sistemlerine deneysel uygulanması.

CHBI 403 / PROSES VE ÜRÜN TASARIMI
Dönem: Fall 2022Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:10:00Ön Koşullar: (CHBI. 307 or CHBI 303 and CHBI. 308) or consent of the instructor

Kimyasal süreç ve ürün tasarım metotları, kimyasal süreçlerde ekonomik analiz.

CHBI 412 / YÜZEYLERDE KATALİZ İŞLEMLERİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:10:00

Yüzeye adzorpsiyon, adzorpsiyonda yapısal ve dinamik süreçler, adzorpsiyon termodinamiği, katalizör karakterizasyon metotları, gözenek yapıları ve yüzey alanı, kataliz için yüzey kimyası, metaller, çok iyi dağılmış katalizörler, enerji üretimi ağırlıklı endüstriyel örnekler

CHBI 415 / RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:10:00

Ham petrolün ve biokütlenin rafineri işlemleri; ham petrol için distilasyon, katalitik ve termal kırma, yakıt iyileştirme ve diğer yan ürün işlemleri, biokütle için gazlaştırma, piroliz, transesterleştirme, yoğunlaştırma işlemleri; rafineri işlemleri için ekonomik ve çevresel etkenler.

CHBI 418 / BİYOKİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:40:00Ön Koşullar: MBGE 300 or CHBI 300 or consent of the instructor

Biyoproses mühendisliği esaslarının ayrıntılı işlendiği biyoteknoloji dersi. Fermantasyon, memeli hücre kültürü, sürekli üretim süreci, biyolojik temel işlemler, sentetik biyoloji konuları. CHBI 491’de biyolojik üretim süreci tasarlamak isteyen öğrencilerin alması özellikle tavsiye edilir.

CHBI 430 / SİSTEM BİYOLOJİSİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:40:00

Yaşayan sistemlerdeki moleküler şebekelerin sayısal olarak anlatımı, büyük ölçekli teknolojiler (genom dizinleri, DNA mikroçiplerini, proteomiks ve ilaç tasarımı), transkripsiyonel kontrol şebekeleri, sentetik biyoloji ve sinir ağları.

CHBI 432 / İLAÇ SALIMI
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:40:00

İlaç salım teknolojilerilerinin temel prensipleri ve avantajları; ilaç salım mekanizmaları; kontrollü salım avantajları; uygulama yolları; ilaç salım ajanları; klinik translasyonda karşılaşılan yaygın sorunlar; belirli uygulamalar için salım araçlarında olası değişiklikler.

CHBI 441 / SÜREÇ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:40:00

En iyileme konsepti ve temelleri, en iyileme algoritmaları, matematiksel programlama (doğrusal, doğrusal olmayan ve kesikli en iyileme), kimyasal ve biyolojik sistemlerin en iyileme bazlı tasarımı, bilgisayar destekli simülasyonlar.

CHBI 491 / PROJE
Dönem: Fall 2022Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHBI. 403 or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir kimya ve biyoloji mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

CHBI 501 / TAŞINIM OLAYLARI
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:40:00

Akışkanlar mekaniği; momentum transferi ve hız dağılımları; sabit sıcaklıktaki sistemlerde enerji ve kütle transferi; sıcaklık ve konsantrasyon dağılımları; kimyasal tepkimeler içeren kütle transferi; kimyasal ve biyolojik sistemlere uygulamaları.

CHBI 502 / İLERİ REAKSIYON MÜHENDISLIĞI
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:10:00

CHBI 503 / İLERİ TERMODİNAMİKLER
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:10:00

Klasik termodinamik, entalpi, entropi, serbest enerji, denge konumlari, istatistik termodinamige giris, malzemele ozelliklerinin tanimlanmasi. Kinetik surecler. Isi, kutle ve enerji difuzyonu. Dinamik surecler ve donusumler.

CHBI 512 / YÜZEYLERDE KATALİZ İŞLEMLERİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:10:00

Yüzeye adzorpsiyon, adzorpsiyonda yapısal ve dinamik süreçler, adzorpsiyon termodinamiği, katalizör karakterizasyon metotları, gözenek yapıları ve yüzey alanı, kataliz için yüzey kimyası, metaller, çok iyi dağılmış katalizörler, enerji üretimi ağırlıklı endüstriyel örnekler

CHBI 515 / RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:10:00

Ham petrolün ve biokütlenin rafineri işlemleri; ham petrol için distilasyon, katalitik ve termal kırma, yakıt iyileştirme ve diğer yan ürün işlemleri, biokütle için gazlaştırma, piroliz, transesterleştirme, yoğunlaştırma işlemleri; rafineri işlemleri için ekonomik ve çevresel etkenler.

CHBI 518 / 
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:40:00

CHBI 530 / SİSTEM BİYOLOJİSİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:40:00

Yaşayan sistemlerdeki moleküler şebekelerin sayısal olarak anlatımı. Büyük ölçekli teknolojiler (genom dizinleri, DNA mikroçiplerini, proteomiks ve ilaç tasarımı), transkripsiyonel kontrol şebekeleri, sentetik biyoloji ve sinir ağları. Bu konular giriş seviyesindeki moleküler ve yapısal biyoloji, termodinamik, istatistik ve otomatik öğrenme dersleri ile desteklenecektir.

CHBI 532 / İLAÇ SALIMI
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:40:00

İlaç salım teknolojilerilerinin temel prensipleri ve avantajları; ilaç salım mekanizmaları; kontrollü salım avantajları; uygulama yolları; ilaç salım ajanları; klinik translasyonda karşılaşılan yaygın sorunlar; belirli uygulamalar için salım araçlarında olası değişiklikler.

CHBI 541 / SÜREÇ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:40:00

En iyileme konsepti ve temelleri, en iyileme algoritmaları, matematiksel programlama (doğrusal, doğrusal olmayan ve kesikli en iyileme), kimyasal ve biyolojik sistemlerin en iyileme bazlı tasarımı, bilgisayar destekli simülasyonlar.

CHEM 101 / GENEL KİMYA I
Dönem: Fall 2022Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:40:00Ön Koşullar: DOS 171 or CPAP 100 or consent of the instructor

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.