DASC 551 / DASC SEÇMELİ KONULAR
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WED*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Güncel olan konular işlenmekte; ders açıldığında ders içeriği açıklanmaktadır.

DOS 111 / PİLATES
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: MONSaatler: 14:30:00-15:40:00

Kas gücünü geliştirme, dayanıklılık, esneklik, duruş ve denge gelişimi. Pilatesi ve yararlarını yaşam boyu sağlıklı yaşam rejimine katma.

DOS 112 / İLERİ PİLATES
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: TUESSaatler: 14:30:00-15:40:00Ön Koşullar: UNIV. 111 or consent of the instructor

Kas gücünün geliştirilmesi, dayanıklılık, esneklik, duruş ve denge. Pilatesin ileri prensipleri. Nefes alma, kontrol, odaklanma, akış ve ritim.

DOS 113 / TÜM VÜCUT EGZERSİZLERİ
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: WEDSaatler: 14:30:00-15:40:00

Bu Step platformu kullanarak kasın, kalça ve bacak çalıştırıp tüm vücudun geliştirilmesini sağlamak. Egzersiz yoğunluğunu yavaş yavaş yükselterek yağ yakılmasını hedeflemek. Müzikle birlikte yapılan hareketlerle nefes açmak, adelelerin esnekliğini arttırmak ve kuvvetlenmesini sağlamaktır.

DOS 114 / GRUP FITNESS
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: THURSSaatler: 14:30:00-15:40:00

: Step platformu ve dumbel kullanılarak kol, kalça ve bacak çalıştırarak tüm vücudun geliştirilmesini sağlamak. Egzersiz yoğunluğunu yavaş yavaş yükselterek yağ yakılmasını hedeflemek. Müzikle birlikte yapılan hareketlerle nefes açmak, adelelerin esnekliğini arttırmak ve kuvvetlenmesini sağlamaktır.

DOS 115 / NEFES TEKNİKLERİ
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: THURSSaatler: 16:00:00-17:10:00

Günlük yaşamda genelde akciğerler doğru biçimde çalıştırılmamaktadır ve tam kapasite ile kullanılmamaktadır. Gerektiği gibi çalışmayan akciğer petekçikleri ise büzülüp yozlaşmaktadır. Yetersiz solunum sırasında akciğerlerin sadece orta kısmı çalışmakta, beden ve beyin yeterince oksijen alamamaktadır. Oksijen açlığı da kişiyi tedirgin, endişeli, gergin, alıngan yapabilir ve bedeni ise bitkin ve hastalıklara karşı direnci zayıf hale getirir. Nefes teknikleri ile akciğerlerimizi tam kapasitede kullanmayı öğreniyoruz ve solunum kapasitesini artırıyoruz. Solunum sistemi, bedeni, beyni ve zihni arındırmak için bir giriş kapısıdır. Bu kapının anahtarı “Pranayama”, diğer bir deyişle nefes teknikleridir. Nefes teknikleri ile solunum sistemi en iyi şekilde çalıştırılmakta; solunum organlarının bilinçli, ritmik ve yoğun bir şekilde hareket etmesi ve genişlemesi sağlanmaktadır. Sanskritçe Pranayama adı verilen nefes sanatı nefes alma, tutma ve verme işlevlerinin bilinçli olarak uzatılmasıdır. Pranayama ile nefes alma ve nefes verme işlemleri uzamakta, aynı süre içinde daha az sayıda nefes alınıp verilmektedir. Nefes alma ve verme işlemini yavaşlatmanın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri çok fazladır; daha fazla oksijen alınmakta, kalp atışları yavaşlamakta, sindirim gelişmekte, tüm gerginlikler atılmakta, daha odaklı, dingin ve enerjik olunmaktadır. Solunum tarzımız, tüm yaşamı etkileyen enerji titreşimlerini belirlemektedir. Bedendeki enerji işlemini anlamak, algılamak ve denetim altına almak için nefes teknikleri çok önemlidir. Pranayama sayesinde nefesin doğasını farkına vararak ve nefes alışverişlerini kontrol ederek, ayarlayarak, tüm organizmamızı kontrol edebilmemiz mümkün olmaktadır. Sinirlendiğimizde nefesimiz hızlı ve düzensizdir; rahat olduğumuzda nefesimiz de sakindir. Sinirsel ve zihinsel durumumuz nefese yansır. Doğru nefes alıp verildiğinde sinir sistemi ve zihin de daha iyi kontrol edilmekte, sinirsel ve zihinsel gerginlikler giderilmektedir. Karşılaştığı zor durumları kontrollü bir şekilde yöneten, stres ile kolaylıkla başa çıkabilen, bedeni sağlıklı, zihni dingin, farkındalığı yüksek, potansiyelinin tümünü kullanabilen, huzurlu ve mutlu bir birey olmak herkesin hayalidir. Bunun için tek yapmak gereken, nefes tekniklerini yaşamın ayrılmaz parçası haline getirmektir. Nefes teknikleri öğrencinin sadece okul yaşamı için değil, okul sonrası yaşamı için de paha biçilmez bir katkı sağlayacaktır. Düzenli uygulama fiziksel bedende sağlığı ve zihinde sakinliği bir bütün olarak kazandırmakta; dolayısıyla öğrencinin yaşam kalitesinde yükselişi mümkün kılmaktadır.

DOS 117 / YOGA
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: TUESSaatler: 16:00:00-17:10:00

Yoga dersi, öğrencide fiziksel sağlık, zihinsel kontrol ve ruhsal huzuru bir bütün olarak geliştirmek üzere düzenlenmiştir. Yoga» kelimesi ile «Orijinal Yoga Sistemi» ifade edilmektedir. Derste “Orijinal Yoga Sistemi” uygulanmaktadır; diğer bir deyişle Sanskritçe orijinal Yoga metinlerinde yazıldığı hali ile değiştirilmeden ve sekiz basamaktan oluşan Yoga’nın tüm aşamaları ders süresince uygulanmaktadır. Yoga sadece orijinal şekilde uygulandığında, insan organizmasının tüm yönleri olumlu şekilde etkilenir ve gelişir. Yoga sadece teorik değil, aynı zamanda uygulamalı bir bilimdir. Dersin amacı; Yoga’nın fiziksel sağlığa, zihinsel kontrole ve ruhsal huzura olan pozitif ve bütünsel etkisini uygulamalı olarak göstermektir. Böylece bu yaşam tarzını öğrencinin okul ve okul sonrası hayatına da yerleşmesini sağlamaktır. > Yoga kişisel farkındalığı artırmak, odaklanmayı güçlendirmek, özgüveni artırmak ve duygusal kontrolü sağlamak için çok etkili bir bireysel gelişim aracıdır. > Sanskritçe Asana olarak adlandırılan duruşlar ile fiziksel kontrolün yanı sıra, nefes kontrolü, enerji kontrolü, konsantrasyon ve meditasyon aşamaları da ders süresince uygulanarak, öğrenci bedenden, zihine, zihinden zekaya ve zekadan öze doğru içsel bir yolculuğa çıkmaktadır. Yoga is not only a theoretical discipline, but also a practical one. The course objective is to demonstrate the positive and holistic effect of yoga on physical health, mental control and spiritual peace within a practice-based structure, and thereby ensure that students adopt this life style during and after their university studies. Yoga is an extremely effective personal development tool for increasing self-awareness, strengthening focus, elevating self-confidence, and developing emotional control. > In addition to poses and bodily control called Asana in Sanskrit, breath control, energy control, concentration and meditation stages will be practiced during the course, and the student will embark on an inner journey from the body towards the mind, from the mind towards the intellect and from the intellect towards the essence.

DOS 119 / BALE (BAŞLANGIÇ)
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: MONSaatler: 14:30:00-15:40:00

Bale tekniğinde temel beceriler eğitimi. Bale pozisyonlarının ve temel bale egzersizlerinin klasik müzik eşliğinde uygulanması. Bar, yer ve orta hareketleri. Duruş, koordinasyon, kontrol, vücut çizgileri, esneklik, denge, kas gücü, müzikalite, ritim duygusu ve estetik anlayışının gelişimi.

DOS 119 / BALE (BAŞLANGIÇ)
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: MONSaatler: 16:00:00-17:10:00

Bale tekniğinde temel beceriler eğitimi. Bale pozisyonlarının ve temel bale egzersizlerinin klasik müzik eşliğinde uygulanması. Bar, yer ve orta hareketleri. Duruş, koordinasyon, kontrol, vücut çizgileri, esneklik, denge, kas gücü, müzikalite, ritim duygusu ve estetik anlayışının gelişimi.

DOS 121 / EFFECTIVE SPEAKING
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: MONSaatler: 13:00:00-14:10:00

Bu derste kendini ve sesini yormadan, doğru noktalardan ses çıkarmak, konuşurken doğru organları harekete geçirmek (örneğin diyafram) üzerinde durulacaktır. Dünyanın bütün dillerinde temel olan fonetik bilimi ışığında konuşmanın doğru kalıba sokulması için uygulamalar yapılacaktır. Derslerin etkisiyle kısa sürede katılımcıların sözcük haznesi gelişecek; doğru sözcük seçme, seçtiği sözcüğü mümkün olan en doğru duyguyla aktarma konularında farkındalıkları ve becerileri artacaktır. Bu ders, öğrencilere kendilerini ifade yetisini geliştirme ve etkili konuşmanın temel ilkelerini deneyimleyerek öğrenme imkânını sunacaktır. Nefes egzersizleri, hazırlıklı/hazırlıksız konuşmalar, artikülasyon çalışmaları ders boyunca kullanılacak bazı yöntemlerdir. Türkçe verilmektedir.

DOS 121 / EFFECTIVE SPEAKING
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: MONSaatler: 11:30:00-12:40:00

Bu derste kendini ve sesini yormadan, doğru noktalardan ses çıkarmak, konuşurken doğru organları harekete geçirmek (örneğin diyafram) üzerinde durulacaktır. Dünyanın bütün dillerinde temel olan fonetik bilimi ışığında konuşmanın doğru kalıba sokulması için uygulamalar yapılacaktır. Derslerin etkisiyle kısa sürede katılımcıların sözcük haznesi gelişecek; doğru sözcük seçme, seçtiği sözcüğü mümkün olan en doğru duyguyla aktarma konularında farkındalıkları ve becerileri artacaktır. Bu ders, öğrencilere kendilerini ifade yetisini geliştirme ve etkili konuşmanın temel ilkelerini deneyimleyerek öğrenme imkânını sunacaktır. Nefes egzersizleri, hazırlıklı/hazırlıksız konuşmalar, artikülasyon çalışmaları ders boyunca kullanılacak bazı yöntemlerdir. Türkçe verilmektedir.

DOS 121 / EFFECTIVE SPEAKING
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: MONSaatler: 10:00:00-11:10:00

Bu derste kendini ve sesini yormadan, doğru noktalardan ses çıkarmak, konuşurken doğru organları harekete geçirmek (örneğin diyafram) üzerinde durulacaktır. Dünyanın bütün dillerinde temel olan fonetik bilimi ışığında konuşmanın doğru kalıba sokulması için uygulamalar yapılacaktır. Derslerin etkisiyle kısa sürede katılımcıların sözcük haznesi gelişecek; doğru sözcük seçme, seçtiği sözcüğü mümkün olan en doğru duyguyla aktarma konularında farkındalıkları ve becerileri artacaktır. Bu ders, öğrencilere kendilerini ifade yetisini geliştirme ve etkili konuşmanın temel ilkelerini deneyimleyerek öğrenme imkânını sunacaktır. Nefes egzersizleri, hazırlıklı/hazırlıksız konuşmalar, artikülasyon çalışmaları ders boyunca kullanılacak bazı yöntemlerdir. Türkçe verilmektedir.

DOS 123 / KARİYER PLANLAMASI VE YÖNETİMİ
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: WEDSaatler: 14:30:00-15:40:00

Bu ders öğrencilerin kariyer planlaması ve yönetimi sürecini anlayarak bilinçli bir şekilde iş, meslek ve eğitim tercihleri yapabilmelerine destek olmayı hedeflemektedir. Bu ders sayesinde öğrenciler ilgi alanları, kişilik özellikleri ve değerleri gibi konularda farkındalık geliştirerek kendilerini daha iyi tanıyacak; kendileriyle ilgili bu bilgileri kullanarak iş, meslek, kariyer ve eğitim seçimleri konusunda doğru tercihler yapabilmeyi, kendilerine kariyer hedefleri koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için strateji geliştirmeyi öğreneceklerdir.

DOS 125 / SATRANÇ
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: MONSaatler: 16:00:00-17:10:00

Tek bir hedefe yönelme becerisini, hedef belirleme ve o hedefe ulaşmak için çabalama becerisini geliştirmek; Mantıksal, kurgusal ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmak ve geliştirmek; Hayal gücü ve yenilikçi düşünebilmeyi, seçenekler arasından karar verme becerisi kazandırmak ve geliştirmek; Verilen bir kararın sonuçlarına katlanmak kültürünü bireylere kazandırmak; Bağımsız, tek başına karar alma ve bu kararı uygulama sorumluluğu kazandırmak; Alınan kararların sonuçlarını kestirebilme, öngörebilme ve sonuçları tahmin edebilme becerisi kazandırmak; İçsel motivasyonu arttırmak; en iyi kararı verebilme becerisini geliştirmek ve optimizasyon kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek; Kazanma ve kaybetme kavramlarının öğrenilmesini sağlamak, hangi koşullarda kazanım elde edilebileceğini, hangi nedenlerle kaybedilebileceğini sorgulamayı öğretmek; Düşünme, araştırma, sorgulama ve karar verme becerilerini geliştirmek; Sabırlı olmayı öğretmek; Planlama yeteneği ve analiz kabiliyetini arttırmak; Kişide olan bu potansiyelin açığa çıkmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

DOS 127 / ORTA SEVİYE SATRANÇ
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: MONSaatler: 14:30:00-15:40:00

Tek bir hedefe yönelme becerisini, yani hedef belirleme ve o hedefe ulaşmak için çabalama becerisini geliştirmek; Mantıksal, kurgusal ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmak ve geliştirmek; Hayal gücü ve yenilikçi düşünebilmeyi, seçenekler arasından karar verme becerisi kazandırmak ve geliştirmek; Verilen bir kararın sonuçlarına katlanmak kültürünü bireylere kazandırmak; Bağımsız, tek başına karar alma ve bu kararı uygulama sorumluluğu kazandırmak; Alınan kararların sonuçlarını kestirebilme, öngörebilme ve sonuçları tahmin edebilme becerisi kazandırmak; İçsel motivasyonu arttırmak, en iyi kararı verebilme becerisi geliştirmek ve optimizasyon kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek; Kazanma ve kaybetme kavramlarının öğrenilmesini sağlamak, hangi koşullarda kazanım elde edilebileceğini, hangi nedenlerle kaybedilebileceğini sorgulamayı öğretmek; Düşünme, araştırma, sorgulama ve karar verme becerilerini geliştirmek; Konsantrasyonun geliştirilmesi; Sabırlı olmayı öğretmek; Planlama yeteneği ve analiz kabiliyetini arttırmak; Kişide olan bu potansiyelin açığa çıkmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Başlangıç seviyesinden farklı olarak, orta seviyede aşağıdaki konular işlenecektir: Satrançla İlgili Genel Kültür Bilgileri, Çift Yönlü Saldırı (Tüm taşlar ile) ve Açmaz, Açarak Saldırı ve Açarak Çifte Şah Çekme, Savunmanın Kaldırılması ve Saptırma, Işın(x-ray) Teması ve Son Sıra Zayıflığı, Hat açmak ve Hat Kapatmak, Ara Hamle ve Yönlendirme, Blokaj ve Zugzwang, Taktik Kavramlar ile İlgili Karışık Test, İki Hamlede Mat Çalışmaları, Merkez,Taşların Gelişilmesi ve Şahın Güvenliğe Alınması, Plan Kurma Çalışmaları,Taşların Konumu ve İşlevliği , Varyant Hesaplama ve İleriyi Düşünme Egzersizleri, Tematik Maç Analizleri

DOS 131 / BRİÇ
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: TUESSaatler: 16:00:00-17:15:00

Briçe giriş. Briçin temel kavram ve prensipleri; el değerlendirme, açılış konuşmaları, açılış konuşmalarına cevaplar, rakip konuşmalara cevaplar, değişik konvansiyonlar. Dekleranın oyunu planlaması, deklerana karşı savunma oyunu, defoslar.

DOS 131 / BRİÇ
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: WEDSaatler: 16:00:00-17:10:00

Briçe giriş. Briçin temel kavram ve prensipleri; el değerlendirme, açılış konuşmaları, açılış konuşmalarına cevaplar, rakip konuşmalara cevaplar, değişik konvansiyonlar. Dekleranın oyunu planlaması, deklerana karşı savunma oyunu, defoslar.

DOS 132 / BRİÇ
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: WEDSaatler: 14:30:00-15:40:00Ön Koşullar: UNIV. 131 or consent of the instructor

Orta seviye kart oyunu, son kart oyunu, sıkıştırma, yüksek seviye defans, düşük & yüksek seviyede kompetisyon, slam konuşmaları

DOS 161 / RESİM&ÇAĞDAŞ RESİM TEKNİKLERİ
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: MONSaatler: 16:00:00-17:10:00

Bu ders, belirli bir kültür seviyesine ulaşmış olan öğrencilerin sanatsal yönünü geliştirmek, bir eser gördüğünde tekniği, biçimi ve kompozisyon yapısını yorumlayabilme yeteneğini geliştirecek ve bu durum onu bir adım daha öne çıkartarak özgüvenini yükseltecektir. Öğreneceği resim teknikleri ile ileride estetik açıdan daha çok gelişecek olan öğrenciler bu sayede hayata daha farklı bir perspektiften bakabilecektir. Bir sergiye katıldıklarında ressam ve yaptığı işler hakkında fikir sahibi olduğunda kendisine oluşturacağı resim serileri ile koleksiyoner olabilir, müzayedelere katılabilir ve yeteneklerini sergileyerek sanata yeni bir yön verebilir.

DOS 161 / RESİM&ÇAĞDAŞ RESİM TEKNİKLERİ
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: TUESSaatler: 16:00:00-17:10:00

Bu ders, belirli bir kültür seviyesine ulaşmış olan öğrencilerin sanatsal yönünü geliştirmek, bir eser gördüğünde tekniği, biçimi ve kompozisyon yapısını yorumlayabilme yeteneğini geliştirecek ve bu durum onu bir adım daha öne çıkartarak özgüvenini yükseltecektir. Öğreneceği resim teknikleri ile ileride estetik açıdan daha çok gelişecek olan öğrenciler bu sayede hayata daha farklı bir perspektiften bakabilecektir. Bir sergiye katıldıklarında ressam ve yaptığı işler hakkında fikir sahibi olduğunda kendisine oluşturacağı resim serileri ile koleksiyoner olabilir, müzayedelere katılabilir ve yeteneklerini sergileyerek sanata yeni bir yön verebilir.

DOS 161 / RESİM&ÇAĞDAŞ RESİM TEKNİKLERİ
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: WEDSaatler: 16:00:00-17:10:00

Bu ders, belirli bir kültür seviyesine ulaşmış olan öğrencilerin sanatsal yönünü geliştirmek, bir eser gördüğünde tekniği, biçimi ve kompozisyon yapısını yorumlayabilme yeteneğini geliştirecek ve bu durum onu bir adım daha öne çıkartarak özgüvenini yükseltecektir. Öğreneceği resim teknikleri ile ileride estetik açıdan daha çok gelişecek olan öğrenciler bu sayede hayata daha farklı bir perspektiften bakabilecektir. Bir sergiye katıldıklarında ressam ve yaptığı işler hakkında fikir sahibi olduğunda kendisine oluşturacağı resim serileri ile koleksiyoner olabilir, müzayedelere katılabilir ve yeteneklerini sergileyerek sanata yeni bir yön verebilir.

DOS 162 / RESİM&ÇAĞDAŞ RESİM TEKNİKLERİ II
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: THURSSaatler: 16:00:00-17:10:00

Yaratıcılığı görselliğe aktarabilme becerisi, bellek üzerinden materyale plastik sanatların temelini oluşturan sanat felsefesi üzerine gelişecek olan sanat kültürü yapısıdır. Öğrenciler, aynı zamanda kendi çalışmalarını sorgular ve estetik farkındalık yaratır. Özgün bir yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirmenin yanı sıra, öğrenciler disiplinlerarası etkileşim konusunda ve duyusal algıyı somutlaştırma becerisine de sahip olacaklardır.

DOS 163 / RESİM&ÇAĞDAŞ RESİM TEKNİKLERİ III
Dönem: Fall 2022Kredi 1Günler: WEDSaatler: 14:30:00-15:40:00

Sanat yapıtlarını değerlendirirken kullanılacak terimlerin doğru olarak kavranmasını, özellikle de sanat yapıtını okuma becerisi edinilmesini amaçlar. Sanatın sosyolojik, kültürel ve ontolojik yapısını daha detaylı incelemeye başlayıp, bu aşamada kaygılarını materyal ile anlatım durumunu kavrayacaklardır. Öğrencilerin, kendi gelişim çizgileri içinde, konularını belli bir disiplin çerçevesinde projelendirerek uygulama yetisi kazanmaları da amaçlanmaktadır.

DTES 501 / DİSİPLİNLERARASI ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUESSaatler: 11:30:00-14:10:00

Betimsel istatistik ve temel araştırma metodolojilerine genel bir bakış. Araştırma ve yayın etiği, tek yönlü analizler, faktöriyel tasarımlar, tekrarlanan ölçümler, eşdeğişirlik analizi, asıl ve basit etki analizleri ile etkileşim karşılaştırmalarını içeren araştırma deseni tasarımları ve deneysel yöntemler.