ECON 500 / TEMEL MATEMATİK
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURS FRI*Saatler: 9:00:00-16:00:00

Lisans ve Lisansüstü düzey arasında daha hızlı bir geçiş yapmaya olanak sağlamak için temel konuların gözden geçirilmesini hedefler. Konu Başlıkları: matematiksel önermeler ve kanıtlar, fonksiyonlar, dizi ve limitler, süreklilik, türev, metrik uzay, integral.

ECON 557 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2016Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 557 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2016Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 558 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2016Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 559 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2016Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ELEC 291 / YAZ STAJI I
Dönem: Summer 2016Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: ELEC 100 and ACWR 101

İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüstri tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

ELEC 391 / YAZ STAJI II
Dönem: Summer 2016Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (ELEC 291 or ENGR 291) and ACWR 106-102-103-104-105-107

İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüstri tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

ELEC 391 / YAZ STAJI II
Dönem: Summer 2016Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (ELEC 291 or ENGR 291) and ACWR 106-102-103-104-105-107

İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüstri tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

ELEC 550 / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

EMED 600 / ACİL TIP
Dönem: Summer 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

İntörnler, sorumlu öğretim üyesi, uzman doktor ve hemşirelerin gözetimi altında, hastaların ilk değerlendirilmesinde ve tedavisinde aktif rol üstelenirler ve çok çeşitli hasta, hastalık ve prosedür ile karşılaşırlar. İntörnler hastaların ilk başvuru anından itibaren hastanın değerlendirilmesi, tetkiklerin istenmesi, tanı ve tedavi basamaklarında önemli deneyimler kazanırlar. İntörnler, acil serviste hastaların aciliyet düzeylerini tanımlar ve triaj prensiplerini öğrenirler. Acile başvuran hastaların sorumluluğunu alarak; anamnez, fizik inceleme, tanı ve tedavi aşamalarında deneyimlerini artırırlar. İntörnler, dahili ve cerrahi acil hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve ilk tedavi yaklaşımları ile, idrar sondası, N/G sonda takma, kan örneği alma, entübasyon gibi temel girişimleri öğrenirler. (4 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

EMED 600 / ACİL TIP
Dönem: Summer 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

İntörnler, sorumlu öğretim üyesi, uzman doktor ve hemşirelerin gözetimi altında, hastaların ilk değerlendirilmesinde ve tedavisinde aktif rol üstelenirler ve çok çeşitli hasta, hastalık ve prosedür ile karşılaşırlar. İntörnler hastaların ilk başvuru anından itibaren hastanın değerlendirilmesi, tetkiklerin istenmesi, tanı ve tedavi basamaklarında önemli deneyimler kazanırlar. İntörnler, acil serviste hastaların aciliyet düzeylerini tanımlar ve triaj prensiplerini öğrenirler. Acile başvuran hastaların sorumluluğunu alarak; anamnez, fizik inceleme, tanı ve tedavi aşamalarında deneyimlerini artırırlar. İntörnler, dahili ve cerrahi acil hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve ilk tedavi yaklaşımları ile, idrar sondası, N/G sonda takma, kan örneği alma, entübasyon gibi temel girişimleri öğrenirler. (4 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

ENGL 500 / AKADEMİK YAZIN TEKNİĞİ
Dönem: Summer 2016Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Yazın yeteneklerini olduğu kadar önemli okuma ve düşünme yeteneklerini de geliştirecek olan yazın dersidir. Ders hedeflerine okuma, yazma ve sınıf içinde ve dışında olmak üzere tartışmalarla ulaşılacaktır. Öğrenci performansı Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilecektir.

ENGR 200 / MÜHENDISLER IÇIN OLASILIK VE RASSAL DEĞIŞKENLER
Dönem: Summer 2016Kredi 4Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:30:00-15:20:00Ön Koşullar: MATH. 106 or consent of the instructor

Olasılığa giriş, kümeler, koşullu olasılık, toplam olasılık kuramı ve Bayes kuralı; bağımsızlık, sayma; ayrık rastgele değişkenler, rastgele değişken fonksiyonları, beklenen değer, ortalama ve değişinti; sürekli rastgele değişkenler, olasılık yoğunluk fonksiyonları; çoklu rastgele değişkenler, türetik dağılımlar, istatistiğe giriş, veri işleme, örnekleme dağılımları, ortalama, değişinti ve orantılarla ilgili çıkarımlar; eğri oturtma ve bağlanım.

ETHR 105 / ETİK VE GÜNDELİK YAŞAM
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-11:20:00

Özgürlüğü, adaleti, eşitliği, hakları, iyi, kötüyü, yargılamaları, ve ayırımcılığı, köşedeki bakkaldan başlayıp bir doktorun muayene odasına, bir mahkeme salonuna, ya da okuldaki sınıfa kadar giden gündelik hayatımızda nasıl yaşıyoruz? Gündelik ilişkilerimizde etik düşünme yolları, etik teorilerin zenginleştirilmesi, ve eleştirilmesi. Felsefe tarihinde varolan etik teorilerin incelenmesi, çeşitli etik düşünme biçimleri, ezberlenmiş düşünmeden yaşadığımız alışkanlıklarımızın sorgulanması. Teori ve pratik arasında verimli bağlantılar kurmak için, felsefe tarihinin Plato, Aristo, Mill, Kant, Nietzsche, Marx, Arendt, Sartre, ve de Beauvoir gibi düşünürlerinin teorileriyle ilişkilendirerek daha fazla etik düşünme yolları yaratmaya yönlendirme.

ETHR 105 / ETİK VE GÜNDELİK YAŞAM
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-13:20:00

Özgürlüğü, adaleti, eşitliği, hakları, iyi, kötüyü, yargılamaları, ve ayırımcılığı, köşedeki bakkaldan başlayıp bir doktorun muayene odasına, bir mahkeme salonuna, ya da okuldaki sınıfa kadar giden gündelik hayatımızda nasıl yaşıyoruz? Gündelik ilişkilerimizde etik düşünme yolları, etik teorilerin zenginleştirilmesi, ve eleştirilmesi. Felsefe tarihinde varolan etik teorilerin incelenmesi, çeşitli etik düşünme biçimleri, ezberlenmiş düşünmeden yaşadığımız alışkanlıklarımızın sorgulanması. Teori ve pratik arasında verimli bağlantılar kurmak için, felsefe tarihinin Plato, Aristo, Mill, Kant, Nietzsche, Marx, Arendt, Sartre, ve de Beauvoir gibi düşünürlerinin teorileriyle ilişkilendirerek daha fazla etik düşünme yolları yaratmaya yönlendirme.

ETHR 113 / ETİK TEMELLERİN ARAYIŞI
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-13:20:00

Hayatımızı inceleyebilecek becerileri kazandıracak etik düşünceye tarihsel bir giriş. Çeşitli metinler üzerinden etiğin temel problemleriyle tanışma. Etik problemler hakkında eleştirel okuma, düşünme ve yazma. Plato, Aristotle, Descartes, Kant and Nietzsche rehberliğinde bilgi teorisi, etiğin temelleri, etik sorumluluk ve etik teorilerin eleştirilerini inceleme.

ETHR 113 / ETİK TEMELLERİN ARAYIŞI
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:30:00-15:20:00

Hayatımızı inceleyebilecek becerileri kazandıracak etik düşünceye tarihsel bir giriş. Çeşitli metinler üzerinden etiğin temel problemleriyle tanışma. Etik problemler hakkında eleştirel okuma, düşünme ve yazma. Plato, Aristotle, Descartes, Kant and Nietzsche rehberliğinde bilgi teorisi, etiğin temelleri, etik sorumluluk ve etik teorilerin eleştirilerini inceleme.

FREN 201 / FRANSIZCA I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-13:20:00

Hedef dilde temel iletişimin geliştirilmesi amacıyla dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ve de Fransız kültürünün yeni başlayanlara tanıtılması. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması: A1 düzeyinin ilk yarısı.

FREN 202 / FRANSIZCA II: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-13:20:00Ön Koşullar: FREN. 201 or consent of the instructor

FREN 201?in devamı niteliğinde. Gündelik durumlarda başarılı etkileşim için dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi ve de Fransız kültürü ile tanışıklığın ilerletilmesi. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması: A1 düzeyinin ikinci yarısı.

GERM 201 / ALMANCA I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-13:20:00

Almanca bilmeyen öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin tanıtılması ve de Alman kültürüne giriş yapılması. Öğrencilere temel konularda basit soru ve yanıt kalıplarının öğretilmesi. Gündelik ihtiyaca yönelik iki yönlü konuşmanın geliştirilmesi. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması A1 düzeyinin ilk yarısına denk gelir.

GERM 202 / ALMANCA II: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-13:20:00Ön Koşullar: GERM. 201 or consent of the instructor

Almanca seviyesi düşük öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik. Alman kültürü ile ilgili bilgileri artırmayı amaçlayarak öğrencilerin rutin durumlarda sade bir şekilde iletişim kurabilmesine olanak tanır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması A1 düzeyinin ikinci yarısına denktir.

HEKL 400 / YAZ KLİNİK UYGULAMASI II
Dönem: Summer 2016Kredi 2Saatler: 0:00:00-0:00:00

Genel, çocuk sağlığı, veya kadın sağlığı ünitelerinde hastalara verilen direkt bakım. Hekl 301, 302, 303 ve 304 derslerinde öğrenilen becerilere dayanır.

HIST 100 / MODERN TÜRKİYE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ
Dönem: Summer 2016Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: HIST 301 or HIST 302

Modern Türkiye Tarihine, giriş. 19 ve 20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye tarihine okumalar ve belgeseller üzerinden analitik bir bakış.

HIST 308 / SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-11:20:00Ön Koşullar: INTL. 101 or consent of the instructor

Plato, Aristotle,Machiavelli, Rousseau ve Marx gibi antik ve modern zaman filozof ve siyasal teorisyenlerinin ortaya koyduğu temel siyasi fikirlerin tarihsel bir analizi. Siyasetin en temel sorunsalları ile ilgili entelektüel tartışmalar (yönetim şekilleri, birey ve devlet arasındaki ilişki, adalet ve ahlak).