INDR 391 / YAZ STAJI II
Dönem: Summer 2016Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (INDR 291 or ENGR 291) and ACWR 106-102-103-104-105-107

Üçüncü yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

INTL 301 / TÜRK ANAYASA SİSTEMİ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-13:20:00

Ülkenin en yüksek seviyedeki yasası ve bir faaliyet sistemi olarak Anayasa; yasama, yürütme ve yargı erklerinin organizasyon yapıları ve işleyişleri; bu üç erk arasındaki ilişkiler; vatandaş, kişisel özgürlükler ve hükümet.

INTL 308 / SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-11:20:00Ön Koşullar: INTL. 101 or consent of the instructor

Plato, Aristotle,Machiavelli, Rousseau ve Marx gibi antik ve modern zaman filozof ve siyasal teorisyenlerinin ortaya koyduğu temel siyasi fikirlerin tarihsel bir analizi. Siyasetin en temel sorunsalları ile ilgili entelektüel tartışmalar (yönetim şekilleri, birey ve devlet arasındaki ilişki, adalet ve ahlak).

ITAL 201 / İTALYANCA I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-13:20:00

İtalyancaya yeni başlayan öğrencilerin, temel iletişim için gereksindikleri dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ve de gündelik İtalyan kültürünün tanıtılması. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması: A1 düzeyinin ilk yarısı.

ITAL 202 / İTALYANCA II: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-13:20:00Ön Koşullar: ITAL. 201 or consent of the instructor

Anadili İtalyanca olan insanlar ile olağan durumlarda başarılı etkileşim kurulabilmesi için gereken dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) geliştirilmesi ve gündelik İtalyan kültürü ile ilgili bilgilerinin artırılması. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması: A1 düzeyinin ikinci yarısı.

İNGL 400 / İNGİLİZCE YAZ KURSU
Dönem: Summer 2016Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kredisiz olan bu derse sadece katılmak isteyen öğrencilere açılacaktır. Yüksek Lisans yapmak ve/veya profesyonel anlamda kendine imkanlar sağlamak isteyen öğrenciler katılabileceklerdir.

KURD 201 / TEMEL DÜZEYDE KÜRTÇE I
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 14:30:00-18:20:00

Kürtçe diline giriş. Öğrencilerin başlangıç düzeyinde etkin iletişim için gerekli olan dil ve becerileri edinerek iletişim kurma süreçleri konusunda bilgi sahibi olmaları. Öğrencilere bir yandan gündelik hayatta karşılarına çıkabilecek durumlarda kullanabilecekleri dil kalıplarının uygun ders materyalleri ile sunulması ve Kürtçe okuma-yazma becerilerinin öğretilmesi. Ayrıca farklı bölgelerde kullanılan Kürtçe ağızlar hakkında bilgiler verilmesi ve öğrencilerin bu farklı ağızları anlayıp kullanabilmeleri teşvik edilmesi.

LANG 290 / İŞARET DİLİ I
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-13:20:00

İşitme ve konuşma engelli bireylerin toplumda iletişim olanaklarını arttırabilmek için üniversite mezunları arasında işaret dilini bilenlerin sayısının arttırılmasını sağlamak ve böylece bu eğitimi alan kişilerin mezun olduktan sonra iş yaşamlarında işitme engellilerle karşılaşmalarında onların ihtiyaçlarının kolaylıkla iletişim yolu olan işaret diliyle sağlama yeteneği kazandırma.

LANG 291 / İŞARET DİLİ II
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-13:20:00Ön Koşullar: LANG. 290

TİD alfabesi, temel cümle yapıları, evet-hayır sorular, olumsuz cümleler, zaman ve zamanla bağlantılı sorular, sayılar, soru sözcüklerin ve fiillerin tekrarı. Bu dilde tercüme. Geniş bir konu yelpazesinden seçilecek başlıklar üzerinden yapılacak çalışmayla İşaret Dilinin sosyal bir yapıyı nasıl oluşturduğunu inceleme.

LAW 552 / ST Law: INVESTMENT TREATY LAW AND ARBITRATION
Dönem: Summer 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MATH 102 / ANALİZ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-13:20:00

Fonksiyonların limitleri; Sürekli fonksiyonlar ve özellikleri; Türev ve uygulamaları; Ekstrem değerler; Belirsiz entegral; Riemann entegrali ve analizin temel teoremi; Logaritma ve üstel fonksiyonlar; L"Hospital kuralı; Sayı dizi ve serileri; Kuvvet serileri ve özellikleri.

MATH 106 / KALKÜLÜS I
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 15:30:00-17:20:00

Limit ve süreklilik; Türev ve türevlenebilir fonksiyonların özellikleri; Ortalama değer teoremleri; Taylor açılımı formülü; Azami değerler; belirsiz integraller ve integral kuralları; Riemann integrali ve Kalkülüsün temel teoremi; L'Hospital kuralı; Has olmayan integraller.

MATH 107 / DOĞRUSAL CEBİRE GİRİŞ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 16:30:00-18:20:00

Vektörler; matrisler ve doğrusal denklem sistemleri; vektör uzayları; doğrusal dönüşümler; diklik; karmaşık sayı işlemleri; özdeğer problemleri.

MATH 201 / İSTATİSTİK
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:30:00-15:20:00Ön Koşullar: (MATH.101 or MATH.102 or MATH.106) or consent of the instructor

Tanımsal istatistik; ilişkilendirme kuralları, korelasyon, basit regresyon; olasılık teorisi, koşullu olasılık, bağımsızlık; rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları; örnekleme dağılımları; tahminleme; karar alma (güven aralıkları ve hipotez testleri). Konular bilgisayar uygulamaları ile desteklenmiştir.

MAVA 208 / VİDEO TEMELLERİ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON WED*Saatler: 13:30:00-15:20:00Ön Koşullar: MAVA 200 or concent of the instructor

Temel Kadraj ve pozlama gibi dijital video kamera becerileri ve non-lineer dijital kurgu bilgileri (montaj, parallel kurgu, geçişler, ses üzerine kesme ve değişik platformlara çıkış). Çeşitli egzersizler sonucu kisa video üretimi.

MAVA 210 / TEMEL FOTOĞRAF
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-13:20:00

Bulunuşundan bu yana fotoğrafın kısa tarihi. Gelenekselden dijitale fotoğrafçılığın temelleri. Doğru poz için gerekli ışık, kadraj, kompozisyon yöntem ve tekniklerinin uygulama ile birlikte ele alınması. Diyafram, obtüratör hızı ve ISO gibi temel çekim değişkenlerinin, fotoğraf makinesi, objektifler vd. teknik ekipmanlarla birlikte incelenmesi. Görme biçimleri, geçmişten bugüne fotoğraf tarihini yapan farklı fotoğrafçılar ve farklı yaklaşımlar üzerinden işlenir.

MAVA 311 / FİLM VE VİDEO ÜRETİMİ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 9:30:00-13:20:00Ön Koşullar: MAVA.208

Sinematik dilin estetiğine ve yapısına, kinesikleri ve hareketli imajların deneyim ve algılarına vurgu yaparak zaman eksenli görsel medyanın temel kavramlarına giriş. Ses kayıt ekipmanları ve kamera kullanımı.

MAVA 342 / ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:30:00-15:20:00Ön Koşullar: PSYC. 100 or consent of the instructor

Kurumlarda bireysel ve grup davranışı incelenmekte, kuruma katkıda bulunacak ve çalışma hayatının kalitesini artıracak yetkinliklerin neler olduğu tartışılmaktadır. Motivasyon, iletişim, grup dinamikleri, liderlik, yüksek performans elde etmek için kurum ve iş tasarımı, kriz yönetimi, müzakere gibi konular ele alınmaktadır.

MBGE 200 / BİYOLOJİYE GİRİŞ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-11:20:00

Biolojinin ilkeleri; molekuler ve hucre biolojisi. Hucre yapisi ve gorevlerine giris. Genetik, bioenergetics, anatomi ve fizyoloji: bioteknolojiye giris.

MECH 291 / 
Dönem: Summer 2016Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: ACWR 101 and MECH 100

MECH 391 / YAZ STAJI II
Dönem: Summer 2016Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (MECH 291 or ENGR 291) and ACWR 106-102-103-104-105-107

Üçüncü yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

MFIN 551 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: FRI SAT SUN*Saatler: 14:00:00-18:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 552 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: FRI SUN*Saatler: 9:00:00-13:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 553 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: FRI SAT SUN*Saatler: 14:00:00-18:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.