MFIN 554 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: FRI SAT SUN*Saatler: 9:00:00-13:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 661 / KURUMSAL FİNANS SEMİNER DERSİ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: FRI*Saatler: 10:00:00-13:00:00

Bu dersin ilk kısmı kurumsal finans alanında yakın geçmişteki teorik gelişmelere odaklanmaktır. Konular, oyun ve kontrat teorileri ile bunların kurumsal finanstaki uygulamalarıyla ilgili konseptleri kapsamaktadır. Geliştirilen teknikler, hissedar ve borç veren arasındaki anlaşmazlıkları; yönetimsel itibar ve finansal aracı şirketler tarafından denetlenmenin rolünü; yönetim ve hissedarlar arasındaki menfaat çatışmasını; sermaye yapısı ve asimetrik bilgi içerisinde güvenlik dizayn edilmesini; sermaye yapısı ve ürün piyasalarındaki rekabet arasındaki etkileşimleri; kurum kontrolü pazarını; satın alma ve birleşmeleri; iflas ve yeniden yapılandırmayı; halka arz ve düşük fiyatlandırmayı anlamak için kullanılmaktadır. Dersin ikinci kısmı, yatırımcıların bilgiyi kötüye kullanma veya asimetrik bilginin var olduğu durumlarda şirketin sermaye yapısı ve temettü politikası seçimlerini, değerli evrak arzını; yatırım kararlarını, kurumsal kontrol ve şirket idaresini incelemektedir. Ders, öğrencileri kurumsal finans araştırmalarında sıkça kullanılan veritabanları ve ampirik metotlar ile tanıştırmayı hedeflemektedir.

MFIN 673 / AMPİRİK VARLIK DEĞERLEME
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: TUES*Saatler: 11:00:00-17:00:00

Bu dersin amacı (1) hisse ve kredi piyasalarındaki anomalileri tartışmak, 2) düşük riskli kârlı portföyler oluşturmakla ilgili fikirler geliştirmek (3) nasıl uzun-kısa hisse senedi portföylerinin yapılacağını açıklamak 4) sabit getirili enstrüman ve hisse senedi portföylerinin aşırı zararlarının ölçümü 5) hisse, borç ve türev enstrümanları ile arbitraj 6) faiz oranlarının vade yapısının, getiri eğrisi ve faiz oranı dalgalanması modellemesi 7) makroekonomik değişkenlerin ve dalgalı finansal piyasalardaki temel göstergelerin ilişkilendirilmesidir.

MFIN 674 / AMPİRİK DAVRANIŞ FİNANSI
Dönem: Summer 2016Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

MFIN 808 / FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR YÖNETİŞİMİ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON WED*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Finansal aracılık teorisi ve finanssal piyasaların yapısı; faiz oranları ve varlık değerleme; merkez bankacılık sistemi ve para politikası; para, sermaye ve döviz piyasaları; ticari bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, yatırım fonları ve emeklilik fonları.

MFIN 830 / PROJE DEĞERLENDİRME VE ŞİRKET YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON WED FRI*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Bu dersin amacı şirket yeniden yapılandırmalarının katma değerini; alternatif yapılandırma şekillerinin şirket yöneticileri, hissedarları ve çalışanlarını, şirkete borç sağlayan diğer kurumları nasıl etkilediğini incelemektir. Dersin ilk bölümünde kantitatif şirket değerleme teknikleri incelenecek; ikinci kısmında ise öğrenilen teknik ve metotlar ile şirket alım veya satımı, iflas öncesi ve sonrası yapılanma, stratejik hisse satımı gibi çeşitli yeniden yapılandırmaların nasıl katma değer yarattığı incelenecektir.

MFIN 852 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON WED*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 853 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON WED*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 862 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2016Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

MGBT 590 / İŞLETME KURAMI SEMİNERİ
Dönem: Summer 2016Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Öğretim üyeleri, konuk konuşmacılar ve öğrenciler tarafından yapılacak bir dizi sunum.

MGEC 802 / İŞ İDARESİ İÇİN MAKROEKONOMİK ANALİZ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON WED*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Mali para ve dozi kuru politikalarinin is dunyasina etkileri. Enflasyon ve issizligin nedenleri. Ekonomik buyume ve teknolojik gelisme. Acik ekonomi, uluslararasi mal ve sermaye akimlari, doviz kuru rejimleri.

MGEC 901 / İŞLETME İKTİSATI
Dönem: Summer 2016Kredi 2Günler: MON TUES WED THURS FRI SATSaatler: 14:00:00-18:00:00

Mikro-iktisatın temel kavramları ve analiz yöntemlerinin işletmede kullanımı. Talep, arz ve rekabetçi piyasalarda denge. Tekelci ve oligopol piyasalarında denge; ağ dışsallıklarına sahip piyasalar; bakışımsız bilgi durumlarındaki davranışlar.

MGIS 902 / DİGİTAL DÖNÜŞÜM
Dönem: Summer 2016Kredi 1Günler: THURS FRISaatler: 9:00:00-18:00:00

Değer yaratmak için dijital teknolojilerden yararlanma; yenilik ; dijital bozulma ve dijital girdap; dijital iş dönüşümü yolculuğu: dijital dönüşümün " neden", " ne" ve ·' nasıl'' olduğu; dijital olarak etkinleştirilmiş iş modelleri; dijital iş çevikliği; dijital iş stratejisi yürütmek; dijital çağdaş liderlik.

MGMT 311 / SOSYAL ETKİ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-11:20:00

osyal girişimcilik, sosyal inovasyon, kurumsal sosyal sorumluluk ve diğer sosyal etki yaratmayı amaçlayan aktiviteler. Bu aktivitelerin yapıları ve fonlanma şekilleri. Sosyal Etki oluşturan örgütsel formların oluşturduğu sosyal ekonomi. Sosyal etkinin yönlendiricileri ve konuyla ilgili trendler. Farklı sektörlerdeki en iyi etki örnekler.

MGMT 510 / YETENEK SEMİNERLERİ
Dönem: Summer 2016Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

MGMT 510 / YETENEK SEMİNERLERİ
Dönem: Summer 2016Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

MGMT 551 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: FRI SUN*Saatler: 9:00:00-13:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGMT 552 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: FRI SAT SUN*Saatler: 9:00:00-13:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır..

MGMT 902 / YÖNETİM SİMÜLASYONU
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: WED THURS FRI SATSaatler: 9:00:00-18:00:00

Bilgisayar ortamında yaratılan bir firmanın yıllık dönenlerde yönetilirken, rekabet performansının Pazar payları ve ilgili finansal göstergeler ile izlenmesi. Finansal muhasebe, pazarlama prensipleri, finans ve operasyon yönetimi alanlarında bütünleştirici bir öğrenme deneyimi; iyi tahmin yetisinin firmanın tüm aktivitelerini dengelemede günümüz Pazar odaklı firmaları açısından önemi.

MGMT 903 / İŞ GELİŞTİRME
Dönem: Summer 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED SATSaatler: 0:00:00-0:00:00

Yeni veya büyümekte olan bir girişimin başlatılması, fonlanması ve bu tür girişimlere yatırım yapılmasına dair süreçlerin çalışılması. Yeni bir iş başlatma, yönetme ve iş planı geliştirmeye dair bilgi ve yeteneklerin geliştirilmesi.

MGMT 904 / YÖNETİM BECERİLERİ
Dönem: Summer 2016Kredi 1Günler: FRI SATSaatler: 9:00:00-18:00:00

Bu ders donem basinda uygulanan orantasyon programi bunyesindeki, takim kurma, etkili yazma ve konusma, pazarlik edebilme ve yaratici problem cozme gibi calismalarin ve buna bagli geri besleme surecinin devami niteligindedir. Ders Liderlik kavramini incelemekte, liderlik ozellikleri, liderlik tarzlari, durumsal liderlik ve degisim surecinde liderin kritik rolu uzerine yogunlasmaktadir. Ders suresince katilimcilarin kisisel farkindaliklarinin artirilmasi amaclanmistir. Ders sonunda katilimcilardan zayif yanlarini guclendirecek, kuvvetli yonlerini kullanarak, kendilerini ve baskalarini nasil daha iyi yonetebilecekleri ile ilgili bir "kisisel gelisim plani" hazirlamalari istenmektedir.

MGMT 908 / İŞLETME VE DEVLET
Dönem: Summer 2016Kredi 1Günler: FRI SATSaatler: 9:00:00-18:00:00

Siyasi ve hukuki kurumların ve medya ve aktivist grupların ticari başarıya etkisi. Devlet ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte karşılıklı fayda esasına dayalı girişimlerin şirket stratejilerine dahil edilmesi.

MIND 600 / PSİKİYATRİ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Intörnler erişkin ve çocuk psikopatolojisi konusundaki bilgilerini sağlamlaştırırken, psikiyatrik hastalarla birebir çalışarak deneyimlerini artırırlar. Hastaların iç dünyalarını daha iyi okumayı keşfeder, iletişim becerileri kazanır, hasta ve hasta yakınlarına karşı profesyonel aynı zamanda anlayışlı bir duruşa sahip olmayı öğrenirler. Intörnler, psikiyatrik görüşme, biyopsikososyal formülasyon ve tedavi planı oluşturma konusunda deneyim kazanırlar. Intörnlüğün yarı zamanı yatan hasta servisinde, diğer yarısı ise poliklinik ve konsültasyon liyazon servisinde tamamlanır. Böylece intörnler farklı psikopatolojiler, farklı ağırlıktaki psikiyatrik etkilenmelerle çalışıp; psikofarmakoloji, çeşitli yönelimli psikoterapiler, elektrokonvülsif terapi, özel eğitim, grup, aile ve diğer destek tedavileri konusunda bilgi ve deneyim edinirler. (4 hafta; zorunlu gece ve hafta sonu nöbetleri vardır)

MIND 600 / PSİKİYATRİ
Dönem: Summer 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Intörnler erişkin ve çocuk psikopatolojisi konusundaki bilgilerini sağlamlaştırırken, psikiyatrik hastalarla birebir çalışarak deneyimlerini artırırlar. Hastaların iç dünyalarını daha iyi okumayı keşfeder, iletişim becerileri kazanır, hasta ve hasta yakınlarına karşı profesyonel aynı zamanda anlayışlı bir duruşa sahip olmayı öğrenirler. Intörnler, psikiyatrik görüşme, biyopsikososyal formülasyon ve tedavi planı oluşturma konusunda deneyim kazanırlar. Intörnlüğün yarı zamanı yatan hasta servisinde, diğer yarısı ise poliklinik ve konsültasyon liyazon servisinde tamamlanır. Böylece intörnler farklı psikopatolojiler, farklı ağırlıktaki psikiyatrik etkilenmelerle çalışıp; psikofarmakoloji, çeşitli yönelimli psikoterapiler, elektrokonvülsif terapi, özel eğitim, grup, aile ve diğer destek tedavileri konusunda bilgi ve deneyim edinirler. (4 hafta; zorunlu gece ve hafta sonu nöbetleri vardır)