INTL 308 / SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: INTL. 101 or consent of the instructor

Plato, Aristotle,Machiavelli, Rousseau ve Marx gibi antik ve modern zaman filozof ve siyasal teorisyenlerinin ortaya koyduğu temel siyasi fikirlerin tarihsel bir analizi. Siyasetin en temel sorunsalları ile ilgili entelektüel tartışmalar (yönetim şekilleri, birey ve devlet arasındaki ilişki, adalet ve ahlak).

INTL 450 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: INTL 101 or Consent of the Instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 480 / KÜRESELLEŞME ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DEVLETLER
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Dünya ekonomisinin küreselleşme süreci. Şirketlerin uluslararasılaşması, ve işletme-devlet ilişkilerine kurumsalcı, disiplinler arası ve karşılaştırmalı bir perspektifle uluslararası ve karşılaştırmalı politik ekonomi ile uluslararası işletme alanlarındaki güncel kuramsal tartışmalar ve ampirik bulgular temelinde odaklanma. Dersin dört temel amacı var: Küresel ekonominin ve iş ortamının doğası ve gelişiminin yapı, kurum ve aktörlerin dinamik etkileşimi temelinde incelenmesi. 2. Çok uluslu şirketlerin motivasyon, strateji ve faaliyetlerinin özelikle yükselen piyasa çokulusluları ve bunda da Türk çok ulusları temelinde analizi. 3. Devlet ve Şirket ilişkileri, bu iki temel aktörün güç ve müzakere bağlamındaki etkileşimi. Kuramsal kavram ve yaklaşımların gerçek hayattan örneklere uygulaması.

ITAL 201 / İTALYANCA I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

İtalyancaya yeni başlayan öğrencilerin, temel iletişim için gereksindikleri dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ve de gündelik İtalyan kültürünün tanıtılması. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması: A1 düzeyinin ilk yarısı.

ITAL 202 / İTALYANCA II: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: ITAL. 201 or consent of the instructor

Anadili İtalyanca olan insanlar ile olağan durumlarda başarılı etkileşim kurulabilmesi için gereken dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) geliştirilmesi ve gündelik İtalyan kültürü ile ilgili bilgilerinin artırılması. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması: A1 düzeyinin ikinci yarısı.

MATH 102 / ANALİZ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00

Fonksiyonların limitleri; Sürekli fonksiyonlar ve özellikleri; Türev ve uygulamaları; Ekstrem değerler; Belirsiz entegral; Riemann entegrali ve analizin temel teoremi; Logaritma ve üstel fonksiyonlar; L"Hospital kuralı; Sayı dizi ve serileri; Kuvvet serileri ve özellikleri.

MATH 106 / KALKÜLÜS I
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Limit ve süreklilik; Türev ve türevlenebilir fonksiyonların özellikleri; Ortalama değer teoremleri; Taylor açılımı formülü; Azami değerler; belirsiz integraller ve integral kuralları; Riemann integrali ve Kalkülüsün temel teoremi; L'Hospital kuralı; Has olmayan integraller.

MATH 107 / DOĞRUSAL CEBİRE GİRİŞ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: WED THURSSaatler: 10:00:00-12:45:00

Vektörler; matrisler ve doğrusal denklem sistemleri; vektör uzayları; doğrusal dönüşümler; diklik; karmaşık sayı işlemleri; özdeğer problemleri.

MATH 201 / İSTATİSTİK
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: (MATH.101 or MATH.102 or MATH.106) or consent of the instructor

Tanımsal istatistik; ilişkilendirme kuralları, korelasyon, basit regresyon; olasılık teorisi, koşullu olasılık, bağımsızlık; rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları; örnekleme dağılımları; tahminleme; karar alma (güven aralıkları ve hipotez testleri). Konular bilgisayar uygulamaları ile desteklenmiştir.

MAVA 208 / VİDEO TEMELLERİ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-17:15:00Ön Koşullar: MAVA 200 or concent of the instructor

Temel Kadraj ve pozlama gibi dijital video kamera becerileri ve non-lineer dijital kurgu bilgileri (montaj, parallel kurgu, geçişler, ses üzerine kesme ve değişik platformlara çıkış). Çeşitli egzersizler sonucu kisa video üretimi.

MAVA 208 / VİDEO TEMELLERİ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-12:45:00Ön Koşullar: MAVA 200 or concent of the instructor

Temel Kadraj ve pozlama gibi dijital video kamera becerileri ve non-lineer dijital kurgu bilgileri (montaj, parallel kurgu, geçişler, ses üzerine kesme ve değişik platformlara çıkış). Çeşitli egzersizler sonucu kisa video üretimi.

MAVA 223 / ÇAĞDAŞ SANAT I
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-17:15:00

Güncel sanata ve güncel sanat hakkındaki eleştirel tartışmalara giriş. Galeri, müze, kamu alanları ve geleneksel olmayan sergi alanları gibi ortamlarda çalışan sanatçıların eserleri ile ilgili çalışmalar.

MAVA 353 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-14:15:00

MBGE 200 / BİYOLOJİYE GİRİŞ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00

Biolojinin ilkeleri; molekuler ve hucre biolojisi. Hucre yapisi ve gorevlerine giris. Genetik, bioenergetics, anatomi ve fizyoloji: bioteknolojiye giris.

MECH 291 / 
Dönem: Summer 2019Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: ACWR 101 and MECH 100

MECH 391 / YAZ STAJI II
Dönem: Summer 2019Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (MECH 291 or ENGR 291) and ACWR 106-102-103-104-105-107

Üçüncü yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

MFIN 202 / FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: ECON.100 or ECON 101 and ACCT. 201

Paranın zaman değeri; iskonto edilmiş nakit akışı analizi; finansal varlıkların değerlemesi; sermaye yatırımı bütçelemesi; risk ve getiri; sermaye maliyeti; şirket finansman kararları ve yapısı.

MFIN 301 / KURUMSAL FİNANSMAN
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: MFIN. 202

Kurumsal Finansman konularinin analizi: karpayi politikasi, sermaye yapisi, finansal kiralama, vadeli islemler ve degerlemesi, risk yönetimi, sirket satin alma ve birlesmeleri.

MFIN 552 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: FRI*Saatler: 9:00:00-13:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 661 / KURUMSAL FİNANS SEMİNER DERSİ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu dersin ilk kısmı kurumsal finans alanında yakın geçmişteki teorik gelişmelere odaklanmaktır. Konular, oyun ve kontrat teorileri ile bunların kurumsal finanstaki uygulamalarıyla ilgili konseptleri kapsamaktadır. Geliştirilen teknikler, hissedar ve borç veren arasındaki anlaşmazlıkları; yönetimsel itibar ve finansal aracı şirketler tarafından denetlenmenin rolünü; yönetim ve hissedarlar arasındaki menfaat çatışmasını; sermaye yapısı ve asimetrik bilgi içerisinde güvenlik dizayn edilmesini; sermaye yapısı ve ürün piyasalarındaki rekabet arasındaki etkileşimleri; kurum kontrolü pazarını; satın alma ve birleşmeleri; iflas ve yeniden yapılandırmayı; halka arz ve düşük fiyatlandırmayı anlamak için kullanılmaktadır. Dersin ikinci kısmı, yatırımcıların bilgiyi kötüye kullanma veya asimetrik bilginin var olduğu durumlarda şirketin sermaye yapısı ve temettü politikası seçimlerini, değerli evrak arzını; yatırım kararlarını, kurumsal kontrol ve şirket idaresini incelemektedir. Ders, öğrencileri kurumsal finans araştırmalarında sıkça kullanılan veritabanları ve ampirik metotlar ile tanıştırmayı hedeflemektedir.

MFIN 830 / PROJE DEĞERLENDİRME VE ŞİRKET YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Dönem: Summer 2019Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu dersin amacı şirket yeniden yapılandırmalarının katma değerini; alternatif yapılandırma şekillerinin şirket yöneticileri, hissedarları ve çalışanlarını, şirkete borç sağlayan diğer kurumları nasıl etkilediğini incelemektir. Dersin ilk bölümünde kantitatif şirket değerleme teknikleri incelenecek; ikinci kısmında ise öğrenilen teknik ve metotlar ile şirket alım veya satımı, iflas öncesi ve sonrası yapılanma, stratejik hisse satımı gibi çeşitli yeniden yapılandırmaların nasıl katma değer yarattığı incelenecektir.

MFIN 853 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2019Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGEC 802 / İŞ İDARESİ İÇİN MAKROEKONOMİK ANALİZ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Mali para ve dozi kuru politikalarinin is dunyasina etkileri. Enflasyon ve issizligin nedenleri. Ekonomik buyume ve teknolojik gelisme. Acik ekonomi, uluslararasi mal ve sermaye akimlari, doviz kuru rejimleri.

MGMT 480 / KÜRESELLEŞME ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DEVLETLER
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Dünya ekonomisinin küreselleşme süreci. Şirketlerin uluslararasılaşması, ve işletme-devlet ilişkilerine kurumsalcı, disiplinler arası ve karşılaştırmalı bir perspektifle uluslararası ve karşılaştırmalı politik ekonomi ile uluslararası işletme alanlarındaki güncel kuramsal tartışmalar ve ampirik bulgular temelinde odaklanma. Dersin dört temel amacı var: Küresel ekonominin ve iş ortamının doğası ve gelişiminin yapı, kurum ve aktörlerin dinamik etkileşimi temelinde incelenmesi. 2. Çok uluslu şirketlerin motivasyon, strateji ve faaliyetlerinin özelikle yükselen piyasa çokulusluları ve bunda da Türk çok ulusları temelinde analizi. 3. Devlet ve Şirket ilişkileri, bu iki temel aktörün güç ve müzakere bağlamındaki etkileşimi. Kuramsal kavram ve yaklaşımların gerçek hayattan örneklere uygulaması.