OPSM 653 / YÖNEYLEM YÖNETİMİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: WEDSaatler: 14:30:00-17:10:00

Topics will be announced when offered.

ORNT 500 / ORYANTASYON TAKIM ÇALIŞMASI
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Öğrencilerin yüksek lisans programlarına uyum sürecini hızlandırmak; takım çalışması eğitimi ile iletişim tekniklerini kullanmalarına olanak sağlamak; bağımsızlığı ve iletişimi geliştirmek, onları ortak hedefler için bir araya getirmek, güven ortamının oluşmasına zemin hazırlamak ve bu ortamın kalıcı olmasını sağlamak; üretkenliği ve verimliliği arttırmak.

PEDI 403 / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Dönem: Fall 2021Kredi 9Saatler: 0:00:00-0:00:00

Çocuk gelişimi, sağlığı ve hastalıkları hakkında genel bilgiler. Pediatride koruma, tanı ve tedavi yöntemleri. Beslenme (anne sütü, ek besinler), büyüme, aşılama, tarama programları. Genetik, yapısal, metabolik hastalıklar. Çocukluk çağının enfeksiyöz, hemato-onkolojik, solunum, kalp-damar, gastrointestinal, renal, nörolojik ve endokrin hastalıklarında hikaye alma, fizik muayene, laboratuar incelemeleri ve güncel tedavi yöntemleri.

PEDI 403 / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Dönem: Fall 2021Kredi 9Saatler: 0:00:00-0:00:00

Çocuk gelişimi, sağlığı ve hastalıkları hakkında genel bilgiler. Pediatride koruma, tanı ve tedavi yöntemleri. Beslenme (anne sütü, ek besinler), büyüme, aşılama, tarama programları. Genetik, yapısal, metabolik hastalıklar. Çocukluk çağının enfeksiyöz, hemato-onkolojik, solunum, kalp-damar, gastrointestinal, renal, nörolojik ve endokrin hastalıklarında hikaye alma, fizik muayene, laboratuar incelemeleri ve güncel tedavi yöntemleri.

PHYS 398 / FİZİK ÖĞRETİM DENEYİMİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Fizik alanındaki derslerde öğrencilere öğretim tecrübesi kazandırma; öğrencilerin temel konuları anlamalarını güçlendirme; konuyla ilgili bilgileri uygulamalarını ve iletmelerini sağlama.

PHYS 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

PROJ 500 / PROJE
Dönem: Fall 2021Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

PROJ 800 / PROJE
Dönem: Fall 2021Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

PROJ 900 / PROJE
Dönem: Fall 2021Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Araştırma dönem projesi, bir öğretim üyesinin rehberliği altında bireysel olarak öğrenci tarafında yürütülür. Yazılı bir proje raporuyla sonuçlandırılır.

PROJ 910 / BİREYSEL MEZUNİYET PROJESİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

İşletme Yönetici Yüksek Lisans (Executive MBA) programından öğrenilenleri, iş uygulamasındaki yönetimsel bir soruna uygulamak ve bir çözüm geliştirmek için disiplinler arası bilgiye entegre etmek. Zorluklar: İlgili sorunları tanımlamak, akademik iç görüyü iş dünyası ile ilişkilendirmek, yaratıcı çözümler üretmek ve karar verme ve uygulama konusunda liderlik etmek. Anahtar teslim: sorunun analizini, iyi motive edilmiş bir çözüm ve uygulanma planını içeren yazılı rapor.

PSYC 100 / PSİKOLOJİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:40:00

Psikolojinin temelleri; algı, öğrenme, motivasyon, zeka, kişilik ve sosyal ilişkiler.

PSYC 100 / PSİKOLOJİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:10:00

Psikolojinin temelleri; algı, öğrenme, motivasyon, zeka, kişilik ve sosyal ilişkiler.

PSYC 201 / DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE VE SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL YÖNTEMLER
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:10:00Ön Koşullar: PSYC. 100 & CPAP 100 or DOS 171

Sosyal ve davranış bilimlerinde temel araştırma kavramları ve araştırmanın aşamaları; sosyal bilim felsefesi; sosyal sorunları inceleyen araştırmalar tasarlayabilmek ve araştırma sonuçlarını değerlendirebilmek için bilinmesi gereken temel yöntemler; nedensellik kavramı; geçerlik kavramı; sosyal bilimlerde ölçüm, örnekleme yöntemleri; nicel ve nitel yöntemler

PSYC 204 / SOSYAL PSİKOLOJİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:40:00Ön Koşullar: PSYC.100

Bir sosyal grubun üyesi olarak birey ve şiddet, seyirci müdahalesi, itaat, uyum, tutumlar, önyargı ve atfetme konuları gibi konulara sosyal psikolojik bakış açısı.

PSYC 204 / SOSYAL PSİKOLOJİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:40:00Ön Koşullar: PSYC.100

Bir sosyal grubun üyesi olarak birey ve şiddet, seyirci müdahalesi, itaat, uyum, tutumlar, önyargı ve atfetme konuları gibi konulara sosyal psikolojik bakış açısı.

PSYC 210 / PSİKOLOJİDE TEMEL KONULAR
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:10:00Ön Koşullar: CPAP 100 or DOS 171 and PSYC 100

Kuramsal ve uygulamalı psikolojinin temel konuları ile ilgili kuramların ve araştırmaların incelenmesi; psikoloji dünyasında süregelmiş eleştiri ve tartışmalara yol açan konuların değerlendirilmesi.

PSYC 303 / PSİKOPATOLOJİYE GİRİŞ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 17:30:00-18:40:00Ön Koşullar: PSYC 305

Psikodinamik, fizyolojik, davranışçı, bilişsel ve hümanistik dahil olmak üzere farklı teorik perspektiflerden psikopatolojik davranışın etiyolojisi ve semptomları.

PSYC 306 / İŞ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:10:00Ön Koşullar: PSYC.100

Çeşitli sektörlerde ve işlerde çalışan insanların performansı ve refahı ile ilgili sorunlara ve çözümlere eleştirel değerlendirme. Değişen istihdam eğilimleri (örn. esnek işgücü) ve işyeri uygulamaları (örn. esnek çalışma düzenlemeleri). İş ve örgüt psikolojisi bilim ve uygulamalarının BM sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde ele alınması (örn. cinsiyet eşitliğini artırmaya yönelik eleman seçme yöntemleri).

PSYC 359 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 17:30:00-18:40:00

PSYC 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

PSYC 591 / KLİNİK STAJ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Anlaşmalı uygulama merkezlerinde psikolojik değerlendirme, görüşme ve psikoterapi uygulamaları. Yüksek lisans programının 3. ve 4. dönemlerini kapsar, 2 staj dönemi boyunca sürer.

PSYC 592 / SÜPERVİZYON
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Staj vakalarının takibi ve tartışılması. Grup ya da bireysel formatta yapılır.

PSYT 513 / PSİKİYATRİ
Dönem: Fall 2021Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Psikiyatrik bozukluklara multidisipliner yaklaşım. Dersin içeriğinde, sık görülen psikiyatrik bozuklukların tanı ve tedavi ilkeleri, erişkin ve çocukluk çağı hastaların acil servisler, poliklinikler ve yataklı servislerde bakımı yer alacaktır. Bu stajda öğrenciler Erişkin ve Pediatrik Psikiyatri bölümlerinde çalışmalara katılacaktır. Programda dersler, paneller, sempozyumlar ve klinik sunumlar yer alacaktır.

PSYT 513 / PSİKİYATRİ
Dönem: Fall 2021Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Psikiyatrik bozukluklara multidisipliner yaklaşım. Dersin içeriğinde, sık görülen psikiyatrik bozuklukların tanı ve tedavi ilkeleri, erişkin ve çocukluk çağı hastaların acil servisler, poliklinikler ve yataklı servislerde bakımı yer alacaktır. Bu stajda öğrenciler Erişkin ve Pediatrik Psikiyatri bölümlerinde çalışmalara katılacaktır. Programda dersler, paneller, sempozyumlar ve klinik sunumlar yer alacaktır.