MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MGMT 695 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman öğretim üyesinin rehberliği altında bir konu üzerinde çalışma. Yazılı bir raporla sonuçlandırılır.

MIND 600 / PSİKİYATRİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Intörnler erişkin ve çocuk psikopatolojisi konusundaki bilgilerini sağlamlaştırırken, psikiyatrik hastalarla birebir çalışarak deneyimlerini artırırlar. Hastaların iç dünyalarını daha iyi okumayı keşfeder, iletişim becerileri kazanır, hasta ve hasta yakınlarına karşı profesyonel aynı zamanda anlayışlı bir duruşa sahip olmayı öğrenirler. Intörnler, psikiyatrik görüşme, biyopsikososyal formülasyon ve tedavi planı oluşturma konusunda deneyim kazanırlar. Intörnlüğün yarı zamanı yatan hasta servisinde, diğer yarısı ise poliklinik ve konsültasyon liyazon servisinde tamamlanır. Böylece intörnler farklı psikopatolojiler, farklı ağırlıktaki psikiyatrik etkilenmelerle çalışıp; psikofarmakoloji, çeşitli yönelimli psikoterapiler, elektrokonvülsif terapi, özel eğitim, grup, aile ve diğer destek tedavileri konusunda bilgi ve deneyim edinirler. (4 hafta; zorunlu gece ve hafta sonu nöbetleri vardır)

MKTG 201 / PAZARLAMA YÖNETİMİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:40:00Ön Koşullar: CPAP 100 OR CPAP 150 OR CPAP 101 OR DOS 171

Dersin amacı pazarlamanın temellerini ve pazarlama çevresini anlamaktır. Pazarlama stratejileri, dilimlendirme, hedefleme, konumlandırma, bireysel ve örgütsel tüketici davranışı ve pazarlama bilgi yönetimi gibi konuları içermektedir. Pazar karmasının planlanması: Ürün, Fiyatlandırma, Yer/Dağıtım, tutundurma/iletişim stratejilerinin oluşturulmasını içermektedir.

MSKL 202 / KAS-İSKELET SİSTEMİ
Dönem: Fall 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kas-iskelet sisteminin anatomi, histoloji, embriyoloji, fizyoloji ve biyokimyasal özellikleri, temel anatomi terimleri, kemik ve eklemlerin yapısı ve bağlantıları, sinir ağları, kas, kemikler, yumuşak dokular, sinirler ve derinin histolojik yapısı, bu sistemlerin radyoloji ve klinik korelasyonları, reseptörler ve omurilik bağlantılarının fizyolojisi, kas tipleri, yorgunluk ve ağrı fizyolojisi, amino asit, lipid ve lipoprotein metabolizması, ekstremiteler, yüz ve boyun disseksiyonu, modeller ve interaktif yazılım incelemeleri.

MSKL 303 / KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Dönem: Fall 2021Kredi 2Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kas-iskelet sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları, rehabilitasyon ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; normal kemik metabolizması, kemik gelişim bozuklukları, kemik ve eklemlerin iltihabi hastalıkları, dejeneratif eklem hastalıkları, kemik, kıkırdak ve yumuşak doku tümörleri, romatolojik hastalıklar, dermatolojik hastalıklarda temel bulgular, deri tümörleridir.

MSKL 503 / KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Dönem: Fall 2021Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım. Bu blokta öğrenciler acil servisler, poliklinikler, ameliyathaneler ve yataklı servislerde Ortopedi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Romatoloji, El Cerrahisi, Omurga, Radyoloji ve ve Algoloji bölümlerinde teorik ve uygulamalı eğitim alacaklar. Programda klinik bilimlere destek olacak temel bilim konuları; dersler, seminerler, paneller, klinik sunumlar, laboratuvar bulgularının incelenmesi, patolojik bulgular ve radyodiagnostik çalışmaların yorumlanması ve ilgili konular yer alacak. Ana başlıklar içinde kas-iskelet sistemi travmaları, dejeneratif ve metabolik hastalıklar, kas-iskelet sisteminin gelişimsel anomalileri, spor tıbbı, kemik ve eklemlerin enfeksiyonları, kemik, kıkırdak ve yumuşak doku tümörleri, romatolojik hastalıklar ve kas-kemik hastalıklarında ağrı yönetimi bulunacak.

NEOP 302 / NEOPLAZİ, İMMÜNİTE, HEMATOLOJİ
Dönem: Fall 2021Kredi 2Saatler: 0:00:00-0:00:00

Neoplazi ve immünolojiye giriş. İyi ve kötü huylu tümörlerin temel morfolojik ve biyolojik özellikleri, kanser gelişiminin moleküler temelleri, normal immün yanıt, immünolojik reaksiyonların mekanizmaları, aşırı duyarlılık, otoimmün hastalıklar ve immün yetmezlik konularını içerir. Ayrıca hematopoietik dokunun gelişimi, beyaz ve kırmızı kan hücrelerine ait hastalıklar, anemiler ve kanama bozuklukları konuları işlenecektir.

NEUR 512 / NÖROLOJİ
Dönem: Fall 2021Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Sinir sistemi ve göz hastalıklarına multidisipliner yaklaşım. Dersin içeriğinde, sinir sistemine yönelik fizyolojik, patolojik ve farmakolojik temel ilkelerin gözden geçirilmesi, sık görülen sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavi ilkeleri, sinir sisteminin enfeksiyonları, travma, vasküler, dejeneratif hastalıklar ve tümörler, erişkin ve çocuk hastalara acil servis yaklaşımı, poliklinikler, yataklı servisler ve yoğun bakım ünitelerinde bakımı, sinir sistemi hastalıklarına cerrahi yaklaşım; refraksiyon bozuklukları, glokom, retina hastalıkları, uveitler, oküler travma ve aciller, oküler adneks hastalıklarının tanı ve tedavi ilkeleri yer alacaktır. Bu stajda öğrenciler Erişkin ve Pediatrik Nöroloji, Nöroşirurji, Acil Tıp, Yoğun Bakım, Algoloji ve Oftalmoloji bölümlerinde çalışmalara katılacaktır. Programda dersler, paneller, sempozyumlar, klinik sunumlar, laboratuvar, patolojik ve görüntüleme yöntemlerinin demonstrasyonları yer alacaktır.

NEUR 512 / NÖROLOJİ
Dönem: Fall 2021Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Sinir sistemi ve göz hastalıklarına multidisipliner yaklaşım. Dersin içeriğinde, sinir sistemine yönelik fizyolojik, patolojik ve farmakolojik temel ilkelerin gözden geçirilmesi, sık görülen sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavi ilkeleri, sinir sisteminin enfeksiyonları, travma, vasküler, dejeneratif hastalıklar ve tümörler, erişkin ve çocuk hastalara acil servis yaklaşımı, poliklinikler, yataklı servisler ve yoğun bakım ünitelerinde bakımı, sinir sistemi hastalıklarına cerrahi yaklaşım; refraksiyon bozuklukları, glokom, retina hastalıkları, uveitler, oküler travma ve aciller, oküler adneks hastalıklarının tanı ve tedavi ilkeleri yer alacaktır. Bu stajda öğrenciler Erişkin ve Pediatrik Nöroloji, Nöroşirurji, Acil Tıp, Yoğun Bakım, Algoloji ve Oftalmoloji bölümlerinde çalışmalara katılacaktır. Programda dersler, paneller, sempozyumlar, klinik sunumlar, laboratuvar, patolojik ve görüntüleme yöntemlerinin demonstrasyonları yer alacaktır.

NEUR 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Ögrenciler nörobilim alanında yeni gelişmeleri ve uygulamaları, bu alanda dönem boyunca gerçekleştirilecek seminerlere katılarak takip edeceklerdir. Her dönem program koordinatörlerine 6 seminerin özetini sunacaklardır.

NEUR 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Öğretim Üyeleri, misafir konuşmacı ve doktora öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını sunduğu seminerler.

NRVS 504 / SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE PSİKİYATRİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Sinir sistemi hastalıkları ve psikiyatrik bozukluklara multidisipliner yaklaşım. Sinir sistemine yönelik fizyolojik, patolojik ve farmakolojik temel ilkelerin gözden geçirilmesi. Sık görülen psikiyatrik ve sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavi ilkeleri, sinir sisteminin enfeksiyonları, travma, vasküler, dejeneratif hastalıklar ve tümörler, erişkin ve çocukluk çağı hastaları, acil servisler, poliklinikler, yataklı servisler ve yoğun bakım ünitelerinde bakımı, sinir sistemi hastalıklarına cerrahi yaklaşım yer alacaktır. Bu stajda öğrenciler Erişkin ve Pediatrik Nöroloji, Erişkin ve Pediatrik Psikiyatri, Nöroşirurji, Acil Tıp, Yoğun Bakım ve Algoloji bölümlerinde çalışmalara katılacaklar. Programda dersler, paneller, sempozyumlar, klinik sunumlar, laboratuvar, patolojik ve görüntüleme yöntemlerinin demonstrasyonları yer alacak.

NRVS 504 / SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE PSİKİYATRİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Sinir sistemi hastalıkları ve psikiyatrik bozukluklara multidisipliner yaklaşım. Sinir sistemine yönelik fizyolojik, patolojik ve farmakolojik temel ilkelerin gözden geçirilmesi. Sık görülen psikiyatrik ve sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavi ilkeleri, sinir sisteminin enfeksiyonları, travma, vasküler, dejeneratif hastalıklar ve tümörler, erişkin ve çocukluk çağı hastaları, acil servisler, poliklinikler, yataklı servisler ve yoğun bakım ünitelerinde bakımı, sinir sistemi hastalıklarına cerrahi yaklaşım yer alacaktır. Bu stajda öğrenciler Erişkin ve Pediatrik Nöroloji, Erişkin ve Pediatrik Psikiyatri, Nöroşirurji, Acil Tıp, Yoğun Bakım ve Algoloji bölümlerinde çalışmalara katılacaklar. Programda dersler, paneller, sempozyumlar, klinik sunumlar, laboratuvar, patolojik ve görüntüleme yöntemlerinin demonstrasyonları yer alacak.

NURS 201 / SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: MONSaatler: 8:30:00-12:20:00

Sağlığı değerlendirme ve hemşirenin rolü, fiziksel muayene yöntemleri, bütüncül yaklaşımla öykü alma, psikososyal ve fiziksel değerlendirme, verileri analiz etme, normal ve anormal bulguları yorumlama ve kayıt etme.

NURS 207 / TERAPÖTİK İLETİŞİM
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: THURSSaatler: 8:30:00-12:20:00

Yardım edici iletişim ilke ve teknikleri, sağlığı bozulmuş bireyin yaş dönemlerine göre iletişim özellikleri, hastaneye yatma ve hastalığa verilen psikososyal tepkilere hemşirelik yaklaşımı.

NURS 401 / SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: MONSaatler: 13:00:00-16:50:00

Sağlık ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ve liderlik ile ilgili temel kavram ve kuramlar, sağlık mevzuatı, sağlık politikaları ve finansmanı, sağlık hizmetlerinde örgütlenme, hasta bakım sunum sistemleri, sağlık insan gücü planlaması, sorun çözme, karar verme; kalite, çatışma, değişim, kariyer ve performans yönetimi.