INTL 308 / SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-13:20:00Ön Koşullar: INTL. 101 or consent of the instructor

Plato, Aristotle,Machiavelli, Rousseau ve Marx gibi antik ve modern zaman filozof ve siyasal teorisyenlerinin ortaya koyduğu temel siyasi fikirlerin tarihsel bir analizi. Siyasetin en temel sorunsalları ile ilgili entelektüel tartışmalar (yönetim şekilleri, birey ve devlet arasındaki ilişki, adalet ve ahlak).

INTL 450 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-11:20:00Ön Koşullar: INTL 101 or Consent of the Instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ITAL 201 / İTALYANCA I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:30:00-15:20:00

İtalyancaya yeni başlayan öğrencilerin, temel iletişim için gereksindikleri dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ve de gündelik İtalyan kültürünün tanıtılması. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması: A1 düzeyinin ilk yarısı.

ITAL 202 / İTALYANCA II: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-13:20:00Ön Koşullar: ITAL. 201 or consent of the instructor

Anadili İtalyanca olan insanlar ile olağan durumlarda başarılı etkileşim kurulabilmesi için gereken dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) geliştirilmesi ve gündelik İtalyan kültürü ile ilgili bilgilerinin artırılması. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması: A1 düzeyinin ikinci yarısı.

İNGL 400 / İNGİLİZCE YAZ KURSU
Dönem: Summer 2017Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kredisiz olan bu derse sadece katılmak isteyen öğrencilere açılacaktır. Yüksek Lisans yapmak ve/veya profesyonel anlamda kendine imkanlar sağlamak isteyen öğrenciler katılabileceklerdir.

İNGL 400 / İNGİLİZCE YAZ KURSU
Dönem: Summer 2017Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kredisiz olan bu derse sadece katılmak isteyen öğrencilere açılacaktır. Yüksek Lisans yapmak ve/veya profesyonel anlamda kendine imkanlar sağlamak isteyen öğrenciler katılabileceklerdir.

LANG 290 / İŞARET DİLİ I
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 15:30:00-17:20:00

İşitme ve konuşma engelli bireylerin toplumda iletişim olanaklarını arttırabilmek için üniversite mezunları arasında işaret dilini bilenlerin sayısının arttırılmasını sağlamak ve böylece bu eğitimi alan kişilerin mezun olduktan sonra iş yaşamlarında işitme engellilerle karşılaşmalarında onların ihtiyaçlarının kolaylıkla iletişim yolu olan işaret diliyle sağlama yeteneği kazandırma.

LANG 515 / OSMANLICA I, II
Dönem: Summer 2017Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders, öğrencilere Osmanlı alfabesini tanıtmaktır. Birinci dönem sonunda basılı olan basit Osmanlıca metinlerin okunabiliyor olması beklenir. Öğrenciler ikinci dönemde de yazma ve okuma konusunda çalışmalarında devam etmektedirler.

LAW 456 / HUKUKTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2017Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MATH 102 / ANALİZ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-13:20:00

Fonksiyonların limitleri; Sürekli fonksiyonlar ve özellikleri; Türev ve uygulamaları; Ekstrem değerler; Belirsiz entegral; Riemann entegrali ve analizin temel teoremi; Logaritma ve üstel fonksiyonlar; L"Hospital kuralı; Sayı dizi ve serileri; Kuvvet serileri ve özellikleri.

MATH 106 / KALKÜLÜS I
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 15:30:00-17:20:00

Limit ve süreklilik; Türev ve türevlenebilir fonksiyonların özellikleri; Ortalama değer teoremleri; Taylor açılımı formülü; Azami değerler; belirsiz integraller ve integral kuralları; Riemann integrali ve Kalkülüsün temel teoremi; L'Hospital kuralı; Has olmayan integraller.

MATH 107 / DOĞRUSAL CEBİRE GİRİŞ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 15:30:00-17:20:00

Vektörler; matrisler ve doğrusal denklem sistemleri; vektör uzayları; doğrusal dönüşümler; diklik; karmaşık sayı işlemleri; özdeğer problemleri.

MATH 201 / İSTATİSTİK
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:30:00-15:20:00Ön Koşullar: (MATH.101 or MATH.102 or MATH.106) or consent of the instructor

Tanımsal istatistik; ilişkilendirme kuralları, korelasyon, basit regresyon; olasılık teorisi, koşullu olasılık, bağımsızlık; rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları; örnekleme dağılımları; tahminleme; karar alma (güven aralıkları ve hipotez testleri). Konular bilgisayar uygulamaları ile desteklenmiştir.

MAVA 210 / TEMEL FOTOĞRAF
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-13:20:00

Bulunuşundan bu yana fotoğrafın kısa tarihi. Gelenekselden dijitale fotoğrafçılığın temelleri. Doğru poz için gerekli ışık, kadraj, kompozisyon yöntem ve tekniklerinin uygulama ile birlikte ele alınması. Diyafram, obtüratör hızı ve ISO gibi temel çekim değişkenlerinin, fotoğraf makinesi, objektifler vd. teknik ekipmanlarla birlikte incelenmesi. Görme biçimleri, geçmişten bugüne fotoğraf tarihini yapan farklı fotoğrafçılar ve farklı yaklaşımlar üzerinden işlenir.

MAVA 210 / TEMEL FOTOĞRAF
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-11:20:00

Bulunuşundan bu yana fotoğrafın kısa tarihi. Gelenekselden dijitale fotoğrafçılığın temelleri. Doğru poz için gerekli ışık, kadraj, kompozisyon yöntem ve tekniklerinin uygulama ile birlikte ele alınması. Diyafram, obtüratör hızı ve ISO gibi temel çekim değişkenlerinin, fotoğraf makinesi, objektifler vd. teknik ekipmanlarla birlikte incelenmesi. Görme biçimleri, geçmişten bugüne fotoğraf tarihini yapan farklı fotoğrafçılar ve farklı yaklaşımlar üzerinden işlenir.

MAVA 311 / FİLM VE VİDEO ÜRETİMİ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:30:00-17:20:00Ön Koşullar: MAVA.208

Sinematik dilin estetiğine ve yapısına, kinesikleri ve hareketli imajların deneyim ve algılarına vurgu yaparak zaman eksenli görsel medyanın temel kavramlarına giriş. Ses kayıt ekipmanları ve kamera kullanımı.

MAVA 321 / 2 BOYUTLU ANİMASYON
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:30:00-15:20:00

2 boyutlu animasyonun temel kavram ve teknikleri ile çalışılması. Karakter tasarımı, bilgasayar ortamında animasyon yaratma ve stop motion gibi animasyon üretim teknikleri uygulamalı olarak işlenecektir.

MAVA 446 / MEZUNİYET PROJESİ
Dönem: Summer 2017Kredi 4Günler: WED THURSSaatler: 0:00:00-0:00:00

Bitirme projesi dersinin temel amacı, öğrencinin mezuniyet öncesinde medya ve görsel sanatlar alanında kendi projesini seçme, başlatma, yönetme ve geliştirme becerilerini ölçmektir. Bu derde, öğrenciler medya ve görsel sanatlar alanında güncel konuların bütüncül süreçlerini tatbik eder. Kavram oluşturma, planlama ve üretim gibi geliştirme süreçlerini, her öğrenci kendi seçeceği medya (örn: televizyon, video, belgesel, internet, etkileşimli arayüz, animasyon, oyun, reklam, görsel sanatlar, sosyal medya, kurumsal kimlik) üzerinden inceler, süreçlerini belgeler, kayıt altına alır, tasarım ve fikirlerini sunar ve projeyi çalışır halde veya kavramsal prototip seviyesinde gerçekleştirir. Medya tercihine göre, danışman tarafından rapor yazmak üzere yönlendirilebilirler.

MBGE 200 / BİYOLOJİYE GİRİŞ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-11:20:00

Biolojinin ilkeleri; molekuler ve hucre biolojisi. Hucre yapisi ve gorevlerine giris. Genetik, bioenergetics, anatomi ve fizyoloji: bioteknolojiye giris.

MECH 291 / 
Dönem: Summer 2017Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: ACWR 101 and MECH 100

MECH 391 / YAZ STAJI II
Dönem: Summer 2017Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (MECH 291 or ENGR 291) and ACWR 106-102-103-104-105-107

Üçüncü yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

MEDI 450 / 
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:00:00-18:00:00

MFIN 552 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: SAT*Saatler: 9:00:00-13:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 557 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: SUN*Saatler: 14:00:00-18:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.