MFIN 830 / PROJE DEĞERLENDİRME VE ŞİRKET YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON WED*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Bu dersin amacı şirket yeniden yapılandırmalarının katma değerini; alternatif yapılandırma şekillerinin şirket yöneticileri, hissedarları ve çalışanlarını, şirkete borç sağlayan diğer kurumları nasıl etkilediğini incelemektir. Dersin ilk bölümünde kantitatif şirket değerleme teknikleri incelenecek; ikinci kısmında ise öğrenilen teknik ve metotlar ile şirket alım veya satımı, iflas öncesi ve sonrası yapılanma, stratejik hisse satımı gibi çeşitli yeniden yapılandırmaların nasıl katma değer yarattığı incelenecektir.

MFIN 863 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2017Kredi 1Günler: THURS*Saatler: 18:30:00-21:30:00

MGEC 802 / İŞ İDARESİ İÇİN MAKROEKONOMİK ANALİZ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: THURS SAT*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Mali para ve dozi kuru politikalarinin is dunyasina etkileri. Enflasyon ve issizligin nedenleri. Ekonomik buyume ve teknolojik gelisme. Acik ekonomi, uluslararasi mal ve sermaye akimlari, doviz kuru rejimleri.

MGEC 901 / İŞLETME İKTİSATI
Dönem: Summer 2017Kredi 2Günler: SAT*Saatler: 14:00:00-18:00:00

Mikro-iktisatın temel kavramları ve analiz yöntemlerinin işletmede kullanımı. Talep, arz ve rekabetçi piyasalarda denge. Tekelci ve oligopol piyasalarında denge; ağ dışsallıklarına sahip piyasalar; bakışımsız bilgi durumlarındaki davranışlar.

MGEC 902 / MAKROEKONOMİ
Dönem: Summer 2017Kredi 2Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin odak noktası yöentici konumundaki çalışanların içinde bulundukları global ve yerel makroekonomik ortami anlamalarına yardımcı olacak teorik çerçeveyi sağlamaktır. Kapsanan ana temalar mili gelir muhasebesi, para ve maliye politikaları, enflasyon, döviz kuru teorileri ve uluslararası makroekonomi.

MGIS 902 / DİGİTAL DÖNÜŞÜM
Dönem: Summer 2017Kredi 1Günler: MON*Saatler: 9:00:00-18:00:00

Değer yaratmak için dijital teknolojilerden yararlanma; yenilik ; dijital bozulma ve dijital girdap; dijital iş dönüşümü yolculuğu: dijital dönüşümün " neden", " ne" ve ·' nasıl'' olduğu; dijital olarak etkinleştirilmiş iş modelleri; dijital iş çevikliği; dijital iş stratejisi yürütmek; dijital çağdaş liderlik.

MGMT 306 / İŞ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURS*Saatler: 13:30:00-16:20:00

Çeşitli sektörlerde ve işlerde çalışan insanların performansı ve refahı ile ilgili sorunlara ve çözümlere eleştirel değerlendirme. Değişen istihdam eğilimleri (örn. esnek işgücü) ve işyeri uygulamaları (örn. esnek çalışma düzenlemeleri). İş ve örgüt psikolojisi bilim ve uygulamalarının BM sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde ele alınması (örn. cinsiyet eşitliğini artırmaya yönelik eleman seçme yöntemleri).

MGMT 454 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-11:20:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGMT 511 / KÜRESEL ORTAMDA STRATEJİ YÖNETİMİ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: FRI*Saatler: 9:00:00-13:00:00

Strateji ve stratejik yönetim konusuna giriş, endüstri analizi ve firmanın dış çevresi, firmanın kaynakları ve yetkinlikleri, rekabet avantajı için öne çıkan temel başarı kriterleri, kurumsal strateji, küresel strateji ve uluslararası firmalar, stratejik yönetimde güncel eğilimler.

MGMT 515 / STRATEJİ UYGULAMASI
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: FRI SAT SUNSaatler: 9:00:00-18:00:00

İş stratejisini uygulamak; birbirine bağlı olan kural, yapı, insan, strateji ve faaliyet planları, performans ölçümü, süreçler, kurumsal vizyon ve değerler, iş birim metrikleri. Etkin uygulamaları teşvik eden veya engelleyen şirket dinamiklerini anlamak. Strateji bağlantılı uygulama için sistemler, araçlar ve kaynaklar.

MGMT 515 / STRATEJİ UYGULAMASI
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: FRI SAT SUNSaatler: 9:00:00-18:00:00

İş stratejisini uygulamak; birbirine bağlı olan kural, yapı, insan, strateji ve faaliyet planları, performans ölçümü, süreçler, kurumsal vizyon ve değerler, iş birim metrikleri. Etkin uygulamaları teşvik eden veya engelleyen şirket dinamiklerini anlamak. Strateji bağlantılı uygulama için sistemler, araçlar ve kaynaklar.

MGMT 901 / İŞ AHLAKI
Dönem: Summer 2017Kredi 1Günler: SATSaatler: 9:00:00-18:00:00

Normatif teorilere dayanarak, iş dünyasında (i) bireyin ve toplumda (ii) ticari işletmelerin ve ekonomik kuruluşların işlevlerinin adalet dağılımı ve kapitalizm göz önüne alınarak analizinin yapılması. (iii) Ticari işletmeler ile müşterilerinin veya çevrelerinin problemlerinin yanı sıra (iv) işletmeyi oluşturan ve gerekli kısımlarının arasındaki sorunların incelenmesi.

MGMT 902 / YÖNETİM SİMÜLASYONU
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: WED*Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilgisayar ortamında yaratılan bir firmanın yıllık dönenlerde yönetilirken, rekabet performansının Pazar payları ve ilgili finansal göstergeler ile izlenmesi. Finansal muhasebe, pazarlama prensipleri, finans ve operasyon yönetimi alanlarında bütünleştirici bir öğrenme deneyimi; iyi tahmin yetisinin firmanın tüm aktivitelerini dengelemede günümüz Pazar odaklı firmaları açısından önemi.

MGMT 903 / İŞ GELİŞTİRME
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES FRI SATSaatler: 9:00:00-18:00:00

Yeni veya büyümekte olan bir girişimin başlatılması, fonlanması ve bu tür girişimlere yatırım yapılmasına dair süreçlerin çalışılması. Yeni bir iş başlatma, yönetme ve iş planı geliştirmeye dair bilgi ve yeteneklerin geliştirilmesi.

MGMT 904 / YÖNETİM BECERİLERİ
Dönem: Summer 2017Kredi 1Saatler: 9:00:00-18:00:00

Bu ders donem basinda uygulanan orantasyon programi bunyesindeki, takim kurma, etkili yazma ve konusma, pazarlik edebilme ve yaratici problem cozme gibi calismalarin ve buna bagli geri besleme surecinin devami niteligindedir. Ders Liderlik kavramini incelemekte, liderlik ozellikleri, liderlik tarzlari, durumsal liderlik ve degisim surecinde liderin kritik rolu uzerine yogunlasmaktadir. Ders suresince katilimcilarin kisisel farkindaliklarinin artirilmasi amaclanmistir. Ders sonunda katilimcilardan zayif yanlarini guclendirecek, kuvvetli yonlerini kullanarak, kendilerini ve baskalarini nasil daha iyi yonetebilecekleri ile ilgili bir "kisisel gelisim plani" hazirlamalari istenmektedir.

MGMT 908 / İŞLETME VE DEVLET
Dönem: Summer 2017Kredi 1Günler: WED THURSSaatler: 9:00:00-18:00:00

Siyasi ve hukuki kurumların ve medya ve aktivist grupların ticari başarıya etkisi. Devlet ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte karşılıklı fayda esasına dayalı girişimlerin şirket stratejilerine dahil edilmesi.

MIND 600 / PSİKİYATRİ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Intörnler erişkin ve çocuk psikopatolojisi konusundaki bilgilerini sağlamlaştırırken, psikiyatrik hastalarla birebir çalışarak deneyimlerini artırırlar. Hastaların iç dünyalarını daha iyi okumayı keşfeder, iletişim becerileri kazanır, hasta ve hasta yakınlarına karşı profesyonel aynı zamanda anlayışlı bir duruşa sahip olmayı öğrenirler. Intörnler, psikiyatrik görüşme, biyopsikososyal formülasyon ve tedavi planı oluşturma konusunda deneyim kazanırlar. Intörnlüğün yarı zamanı yatan hasta servisinde, diğer yarısı ise poliklinik ve konsültasyon liyazon servisinde tamamlanır. Böylece intörnler farklı psikopatolojiler, farklı ağırlıktaki psikiyatrik etkilenmelerle çalışıp; psikofarmakoloji, çeşitli yönelimli psikoterapiler, elektrokonvülsif terapi, özel eğitim, grup, aile ve diğer destek tedavileri konusunda bilgi ve deneyim edinirler. (4 hafta; zorunlu gece ve hafta sonu nöbetleri vardır)

MIND 600 / PSİKİYATRİ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Intörnler erişkin ve çocuk psikopatolojisi konusundaki bilgilerini sağlamlaştırırken, psikiyatrik hastalarla birebir çalışarak deneyimlerini artırırlar. Hastaların iç dünyalarını daha iyi okumayı keşfeder, iletişim becerileri kazanır, hasta ve hasta yakınlarına karşı profesyonel aynı zamanda anlayışlı bir duruşa sahip olmayı öğrenirler. Intörnler, psikiyatrik görüşme, biyopsikososyal formülasyon ve tedavi planı oluşturma konusunda deneyim kazanırlar. Intörnlüğün yarı zamanı yatan hasta servisinde, diğer yarısı ise poliklinik ve konsültasyon liyazon servisinde tamamlanır. Böylece intörnler farklı psikopatolojiler, farklı ağırlıktaki psikiyatrik etkilenmelerle çalışıp; psikofarmakoloji, çeşitli yönelimli psikoterapiler, elektrokonvülsif terapi, özel eğitim, grup, aile ve diğer destek tedavileri konusunda bilgi ve deneyim edinirler. (4 hafta; zorunlu gece ve hafta sonu nöbetleri vardır)

MKTG 201 / PAZARLAMA YÖNETİMİ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-11:20:00Ön Koşullar: CPAP 100 OR CPAP 150 OR CPAP 101

Dersin amacı pazarlamanın temellerini ve pazarlama çevresini anlamaktır. Pazarlama stratejileri, dilimlendirme, hedefleme, konumlandırma, bireysel ve örgütsel tüketici davranışı ve pazarlama bilgi yönetimi gibi konuları içermektedir. Pazar karmasının planlanması: Ürün, Fiyatlandırma, Yer/Dağıtım, tutundurma/iletişim stratejilerinin oluşturulmasını içermektedir.

MKTG 501 / PAZARLAMA YÖNETİMİ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: FRI*Saatler: 14:00:00-18:00:00

Çağdaş kurumlarda pazarlama yönetimi; müşteri analizi, çevre, rekabet ve kurumların güçlü ve zayıf noktalarının incelenmesinde temel stratejik çerçevelerin öğrenilmesi ve uygulanması. Hedef pazarların yaratıcı seçimi ve pazarlama bileşimini oluşturan bölümlerin planlanması. Pazarlama planı, alım davranışının doğasını ve nedenlerini anlamada bilginin rolü ve kullanımı. Uluslararası alanda pazarlama süreçlerinin yönetimi ve oluşturulmasının güçlüğü.

MKTG 501 / PAZARLAMA YÖNETİMİ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: FRI SAT SUN*Saatler: 14:00:00-18:00:00

Çağdaş kurumlarda pazarlama yönetimi; müşteri analizi, çevre, rekabet ve kurumların güçlü ve zayıf noktalarının incelenmesinde temel stratejik çerçevelerin öğrenilmesi ve uygulanması. Hedef pazarların yaratıcı seçimi ve pazarlama bileşimini oluşturan bölümlerin planlanması. Pazarlama planı, alım davranışının doğasını ve nedenlerini anlamada bilginin rolü ve kullanımı. Uluslararası alanda pazarlama süreçlerinin yönetimi ve oluşturulmasının güçlüğü.

MKTG 551 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: FRI*Saatler: 14:00:00-18:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MKTG 630 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2017Kredi 1Günler: FRI*Saatler: 13:00:00-15:45:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MKTG 902 / PAZARLAMA YÖNETİMİ II
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: SAT*Saatler: 14:00:00-18:00:00

Etkin pazarlama stratejilerinin tasarlanması ve uzun vadeli karlılık için marka değeri yönetimi. Değer önerisi oluşturulması ve müşteri deneyimi yönetimi. Pazarlar arasında ve zaman içinde ürün ve marka portföy yönetimi. Dijital kanallar yoluyla iletişim ve müşteri deneyimi. Baş pazarlama yöneticilerinin karşılaştığı zorluklar.