ELEC 310 / MİKROELEKTRONİK DEVRELER VE AYGITLAR
Dönem: Fall 2019Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 08:30-09:45

Yarı iletkenlere ve yarı iletken aygıt fiziğine giriş. Elektronik devre analizi için diyot, çift kutuplu eklemli transistör ve MOS alan etkili transistör devre modelleri. Tek ve çok kademeli yükselteçlerin analizi ve tasarımı. Yükselteç çalışma noktası tasarımı. Tek ve çok kademeli yükselteçlerin yüksek frekans ve düşük frekans yanıtları. Tümleşik devre yükselteçlerine giriş.

ELEC 312 / İLERİ ELEKTROMANYETİZMA
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30-15:45

Maxwell denklemleri. Korunum yasaları. Elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik dalgaların iletkenler ve dielektrikler içerisinde ilerlemesi. İletim hatları. Dalga kılavuzları. Elektromanyetik potansiyeller ve alanlar. Işıma teorisi. Elektrodinamik ve özel görelilik teorisi.

ELEC 317 / GÖMÜLÜ SİSTEMLER
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30-15:45

Gömülü sistemler tasarımına mikro-işlemci yapı ve işleyiş temelleri tabanlı bir giriş; donanım, yazılım ve fiziksel uygulamalar; veriyolu organizasyonu; komut kümesi; adresleme yöntemleri; saat ve zamanlama analizleri; iş kesme altprogramları; koşut zamanlılığın denetimi; bellek (RAM ve ROM); DMA, seri ve paralel giriş/çıkış; çevirici dili ile programlama.

ELEC 339 / SENSÖRLER
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00-17:15

Sensörlerin temel kavramları, calıştırma/okuma elektroniği; sensörlerin sistematik tasarımı, günümüzün ticari sensörleri, uzaktan duyulama, Nesnelerin Interneti; Gerilim, piezoelektrik, basınç, sıcaklık, GPS, kimyasal, biyolojik, direnç, elektronik siğa sensörleri, ışıkölçerler, doğrusal ve acısal ivmeölçerler; optik, manyetik sensörler, RF sensörler, güç elektroniği, kendi enerjisini üreten sensörler; WiFi, 4G ve Bluetooth’a dayalı sensor ağlari; İnsan/Hayvan duyu sistemleri; Geribildirim kontrol sistemleri; Sensörlerin mikroüretimi.

ELEC 402 / RASTGELE SÜREÇLER
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

Ayrık rastgele değişkenler, sürekli rastgele değişkenler, rastgele değişkenlerin fonksiyonları, çoklu rastgele değişkenler, vektör rastgele değişkenler, bağımsız rasgele değişkenler, çoklu rastgele değişkenlerin fonksiyonları, Merkezi Llimit Tteoremi. Ayrık zamanlı rastgele süreçler, sürekli zamanlı rastgele süreçler, durağan rastgele süreçler, ergodik rastgele süreçler, öz ve karşılıklı ilinti fonksiyonları, spektral güç yoğunluğu, spektral kestirim, beyaz gürültü süreçleri, Markov zincirleri.

ELEC 405 / DOĞRUSAL SİSTEM TEORİSİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30-12:45

Doğrusal Cebir Tekrarı, Normal Matrisler, Karesel Biçimler ve Yarı-Kesin Matrısler, İçsel Çarpım ve Norm Uzayları, Sürekli ve Ayrık Zamanlı Sistemler için Durum Uzayı Betimlemeleri, Kontrol Edilebilirlik, Görünürlük, Kararlılık, Gerçekleştirme Teorisi.

ELEC 418 / NUMERİK MODELLEME ve SİMÜLASYON
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

Elektronik, elektro-mekanik, biyokimyasal, sanal ve soyut sistemlerin matematiksel modellenmesi ve analizinde kullanılan numerik yöntemler ve hesap teknikleri. Sistem işleyişini belirleyen denklem sistemlerinin sistematik olarak oluşturulması, doğrusal ve doğrusal olmayan cebirsel denklem sistemleri ve doğrusal olmayan diferansiyel denklem sistemlerinin numerik yöntemlerle bilgisayarda çözümü. Elektronik, makina, kimya, bilgisayar ve endüstri mühendisliğinden örnek problemler üzerinde uygulamalar.

ELEC 421 / FOTONİK VE LASERLER
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00-14:15

Elektromanyetizmanın temel ilkeleri; ışığın elektromanyetik dalga özellikleri; geometrik optik, Gauss ışın demetleri, Gauss ışın demetlerinin optik sistemlerde dönüşümü, optik kovuklardaki elektromanyetik kipler, ışığın madde ile etkileşimi, soğurma ve dağınımın klasik teorisi, spektral genişleme mekanizmaları, Rayleigh saçılması, kendi kendine ve zorunlu ışımanın kuvantum kuramı, optik yükseltme, lazer salınımı, lazer sistemlerinin örnekleri, lazerlerde Q anahtarlama ve kip kilitleme.

ELEC 430 / SEZİM VE KESTİRİM TEORİSİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

Parametre Kestirimi, Cramer-Rao Alt Sınırı, En Büyük Olabilirlik/ En Büyük Sonsal Kestirim, Olasılıksal En Küçük Kareler Kestirimi, Wienar ve Kalman Filtresi, Hipotez Sınaması, Sinyal Sezimi.

ELEC 438 / ENTEGRE FOTONİK YAPILAR
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30-15:45

Entegre fotonik yapıların tasarım, simülasyon, ve optimizasyonu, fabrikasız silisyum fotoniği fikri, metal ve dielektrik dalga kılavuzları, düzlemsel dalga kılavuzlarında kipler, bağlaşan kipler teorisi, entegre pasif bağlaştırıcı ve ayırıcılar, Mach-Zehnder interferometreleri, çember ve disk rezonatörler, adyabatik bağlaştırıcılar, Bragg ızgaraları, ızgara ve kenar bağlaştırıcıları, fotonik kristal dalga kılavuzları ve yapılar, entegre modülatörler ve detektörlerin çalışma prensipleri, tasarımda üretim odaklı seçimler, dönem boyunca kullanılacak transfer matrisi, özkip açılımı, ve zaman ortamında sonlu farklar teknikleri, tasarım odaklı ve simülasyona dayalı ödevler ve dönem projesi.

ELEC 442 / GELİŞEN ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve CİHAZLARININ TEMELLERİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

Gelişen enerji teknolojilerinin aygıt fiziği temelerine detaylı bir giriş, farklı enerji cihazlarının temel işleyişi ve en son yenilikleri, güneş pilleri, piller, hidroelektrik, rüzgar enerjisi, termoelektrik ve biyokütle aygıtları gibi bir çok çeşitli enerji cihazları, her bir teknolojinin fizik ve mühendislik ilkeleri işlenirken ekonomik avantajları ve dezavantajları, bu teknolojilerin nasıl elektrik şebekesi içerisine entegre edilebileceği, akıllı şebeke fonksiyonlarını, şebeke enerji depolama ve elektrikli araçlar vb.

ELEC 491 / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM I
Dönem: Fall 2019Kredi 4

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir elektrik ve elektronik mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

ELEC 492 / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM II
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında edinilen bilgilerin endüstri uygulaması olan bir proje çerçevesinde hayata geçirilmesi. Proje çalışması bir öğretim üyesi danışmanlığında olmak koşulu ile bireysel olarak yapılabileceği gibi grup olarak da yapılabilir.

ELEC 501 / RASTGELE SÜREÇLER
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

Ayrık rastgele değişkenler, sürekli rastgele değişkenler, rastgele değişkenlerin fonksiyonları, çoklu rastgele değişkenler, vektör rastgele değişkenler, bağımsız rasgele değişkenler, çoklu rastgele değişkenlerin fonksiyonları, Merkezi Llimit Tteoremi. Ayrık zamanlı rastgele süreçler, sürekli zamanlı rastgele süreçler, durağan rastgele süreçler, ergodik rastgele süreçler, öz ve karşılıklı ilinti fonksiyonları, spektral güç yoğunluğu, spektral kestirim, beyaz gürültü süreçleri, Markov zincirleri.

ELEC 505 / DOĞRUSAL SİSTEM TEORİSİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30-12:45

Doğrusal Cebir Tekrarı, Normal Matrisler, Karesel Biçimler ve Yarı-Kesin Matrısler, İçsel Çarpım ve Norm Uzayları, Sürekli ve Ayrık Zamanlı Sistemler için Durum Uzayı Betimlemeleri, Kontrol Edilebilirlik, Görünürlük, Kararlılık, Gerçekleştirme Teorisi.

ELEC 518 / SAYISAL MODELLEME SİMÜLASYONU
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

Bu ders kapsamında, elektronik, elektro-mekanik, biyomedikal, otomotiv, sanal cerrahi, sanal gerçeklik, bilgisayar oyunu ve finansal sistemlerin matematiksel modellenmesi ve analizinde kullanılan numerik yöntemler ve hesap teknikleri öğrenilmektedir. Bu bağlamda, sistem işleyişini belirleyen denklem sistemlerinin sistematik olarak olusturulması, doğrusal ve doğrusal olmayan cebirsel denklem sistemleri ve doğrusal olmayan diferansiyel denklem sistemlerinin numerik yöntemlerle bligisayarda çözümü dersin konuları arasında yer alır. Derste oğrenilen yöntemler, MATLAB ortamında, elektronik, makina, kimya ve endüstri mühendisliğinden alınmış örnek problemler üzerinde uygulanırlar.

ELEC 521 / FOTONİK VE LASERLER
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00-14:15

Elektromanyetizmanın temel ilkeleri; ışığın elektromanyetik dalga özellikleri; geometrik optik, Gauss ışın demetleri, Gauss ışın demetlerinin optik sistemlerde dönüşümü, optik kovuklardaki elektromanyetik kipler, ışığın madde ile etkileşimi, soğurma ve dağınımın klasik teorisi, spektral genişleme mekanizmaları, Rayleigh saçılması, kendi kendine ve zorunlu ışımanın kuvantum kuramı, optik yükseltme, laser salınımı, laser sistemlerinin örnekleri, laserlerde Q anahtarlama ve kip kilitleme.

ELEC 530 / SEZİM VE KESTİRİM TEORİSİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

Hipotez Sınaması, Sinyal Sezimi, Parametre Kestirimi, Cramer-Rao Alt Sınırı, En Büyük Olabilirlik/ En Büyük Sonsal Kestirim, Olasılıksal En Küçük Kareler Kestirimi ve Kalman Filtresi.

ELEC 538 / ENTEGRE FOTONİK YAPILAR
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30-15:45

Entegre fotonik yapıların tasarım, simülasyon, ve optimizasyonu, fabrikasız silisyum fotoniği fikri, metal ve dielektrik dalga kılavuzları, düzlemsel dalga kılavuzlarında kipler, bağlaşan kipler teorisi, entegre pasif bağlaştırıcı ve ayırıcılar, Mach-Zehnder interferometreleri, çember ve disk rezonatörler, adyabatik bağlaştırıcılar, Bragg ızgaraları, ızgara ve kenar bağlaştırıcıları, fotonik kristal dalga kılavuzları ve yapılar, entegre modülatörler ve detektörlerin çalışma prensipleri, tasarımda üretim odaklı seçimler, dönem boyunca kullanılacak transfer matrisi, özkip açılımı, ve zaman ortamında sonlu farklar teknikleri, tasarım odaklı ve simülasyona dayalı ödevler ve dönem projesi.

ELEC 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2019Kredi 0Saatler: 00:00-00:00

EMED 600 / ACİL TIP
Dönem: Fall 2019Kredi 3

İntörnler, sorumlu öğretim üyesi, uzman doktor ve hemşirelerin gözetimi altında, hastaların ilk değerlendirilmesinde ve tedavisinde aktif rol üstelenirler ve çok çeşitli hasta, hastalık ve prosedür ile karşılaşırlar. İntörnler hastaların ilk başvuru anından itibaren hastanın değerlendirilmesi, tetkiklerin istenmesi, tanı ve tedavi basamaklarında önemli deneyimler kazanırlar. İntörnler, acil serviste hastaların aciliyet düzeylerini tanımlar ve triaj prensiplerini öğrenirler. Acile başvuran hastaların sorumluluğunu alarak; anamnez, fizik inceleme, tanı ve tedavi aşamalarında deneyimlerini artırırlar. İntörnler, dahili ve cerrahi acil hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve ilk tedavi yaklaşımları ile, idrar sondası, N/G sonda takma, kan örneği alma, entübasyon gibi temel girişimleri öğrenirler. (4 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

EMED 600 / ACİL TIP
Dönem: Fall 2019Kredi 3

İntörnler, sorumlu öğretim üyesi, uzman doktor ve hemşirelerin gözetimi altında, hastaların ilk değerlendirilmesinde ve tedavisinde aktif rol üstelenirler ve çok çeşitli hasta, hastalık ve prosedür ile karşılaşırlar. İntörnler hastaların ilk başvuru anından itibaren hastanın değerlendirilmesi, tetkiklerin istenmesi, tanı ve tedavi basamaklarında önemli deneyimler kazanırlar. İntörnler, acil serviste hastaların aciliyet düzeylerini tanımlar ve triaj prensiplerini öğrenirler. Acile başvuran hastaların sorumluluğunu alarak; anamnez, fizik inceleme, tanı ve tedavi aşamalarında deneyimlerini artırırlar. İntörnler, dahili ve cerrahi acil hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve ilk tedavi yaklaşımları ile, idrar sondası, N/G sonda takma, kan örneği alma, entübasyon gibi temel girişimleri öğrenirler. (4 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

EMED 600 / ACİL TIP
Dönem: Fall 2019Kredi 3

İntörnler, sorumlu öğretim üyesi, uzman doktor ve hemşirelerin gözetimi altında, hastaların ilk değerlendirilmesinde ve tedavisinde aktif rol üstelenirler ve çok çeşitli hasta, hastalık ve prosedür ile karşılaşırlar. İntörnler hastaların ilk başvuru anından itibaren hastanın değerlendirilmesi, tetkiklerin istenmesi, tanı ve tedavi basamaklarında önemli deneyimler kazanırlar. İntörnler, acil serviste hastaların aciliyet düzeylerini tanımlar ve triaj prensiplerini öğrenirler. Acile başvuran hastaların sorumluluğunu alarak; anamnez, fizik inceleme, tanı ve tedavi aşamalarında deneyimlerini artırırlar. İntörnler, dahili ve cerrahi acil hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve ilk tedavi yaklaşımları ile, idrar sondası, N/G sonda takma, kan örneği alma, entübasyon gibi temel girişimleri öğrenirler. (4 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

EMED 600 / ACİL TIP
Dönem: Fall 2019Kredi 3

İntörnler, sorumlu öğretim üyesi, uzman doktor ve hemşirelerin gözetimi altında, hastaların ilk değerlendirilmesinde ve tedavisinde aktif rol üstelenirler ve çok çeşitli hasta, hastalık ve prosedür ile karşılaşırlar. İntörnler hastaların ilk başvuru anından itibaren hastanın değerlendirilmesi, tetkiklerin istenmesi, tanı ve tedavi basamaklarında önemli deneyimler kazanırlar. İntörnler, acil serviste hastaların aciliyet düzeylerini tanımlar ve triaj prensiplerini öğrenirler. Acile başvuran hastaların sorumluluğunu alarak; anamnez, fizik inceleme, tanı ve tedavi aşamalarında deneyimlerini artırırlar. İntörnler, dahili ve cerrahi acil hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve ilk tedavi yaklaşımları ile, idrar sondası, N/G sonda takma, kan örneği alma, entübasyon gibi temel girişimleri öğrenirler. (4 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).