COMM 202 / TIBBİ İNGİLİZCE
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

Tıbbi terminolojiyi okuma, anlama ve doğru telafuzun geliştirilmesi ve tıp öğrencisinin İngilizce iletişiminin iyileştirilmesi.

COMP 106 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ İCİN AYRİK MATEMATİK
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

Mantık, matematiksel akıl yürütme, kümeler, fonksiyonların büyüme hızı, algoritma karmaşıklık analizi, sayı kuramı, matematiksel tümevarım, kombinatorik, yineleme, çıkaran fonksiyonlar, bağıntılar, çizgeler ve hesaplama modelleri konularını içeren bir giriş dersi.

COMP 110 / MATLAB İLE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00-17:15

COMP 110 bilgisayar programlamada ilk derstir. Dersin amacı özellikle bilimsel hesaplama ve veri işleme üzerinde durularak, Matlab ile bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme prensiplerinin tanıtılması. Başlıca konular, bilgisayar bilgileri ve düzenlenmesi, bileşenleri, işleticileri, ifadeleri, veri tipleri, diziler, matrisler; şartlı ve tekrarlı kontrol cümleleri; modüler programlama, yerleşik ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; sözce (dizi) işlemeleri; metin ve ikili dosya işleme; yapılar; hata taramaları; verilerin çizimi ve görsel yapılar; grafik kullanıcı ara yüzleri.

COMP 110 / MATLAB İLE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00-14:15

COMP 110 bilgisayar programlamada ilk derstir. Dersin amacı özellikle bilimsel hesaplama ve veri işleme üzerinde durularak, Matlab ile bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme prensiplerinin tanıtılması. Başlıca konular, bilgisayar bilgileri ve düzenlenmesi, bileşenleri, işleticileri, ifadeleri, veri tipleri, diziler, matrisler; şartlı ve tekrarlı kontrol cümleleri; modüler programlama, yerleşik ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; sözce (dizi) işlemeleri; metin ve ikili dosya işleme; yapılar; hata taramaları; verilerin çizimi ve görsel yapılar; grafik kullanıcı ara yüzleri.

COMP 110 / MATLAB İLE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

COMP 110 bilgisayar programlamada ilk derstir. Dersin amacı özellikle bilimsel hesaplama ve veri işleme üzerinde durularak, Matlab ile bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme prensiplerinin tanıtılması. Başlıca konular, bilgisayar bilgileri ve düzenlenmesi, bileşenleri, işleticileri, ifadeleri, veri tipleri, diziler, matrisler; şartlı ve tekrarlı kontrol cümleleri; modüler programlama, yerleşik ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; sözce (dizi) işlemeleri; metin ve ikili dosya işleme; yapılar; hata taramaları; verilerin çizimi ve görsel yapılar; grafik kullanıcı ara yüzleri.

COMP 111 / PROGRAMLAMA VE BİLGİSAYARDA HESAPLAMAYA YÖNELİK DÜŞÜNMEYE GİRİŞ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

Bilgisayarda hesaplamaya yönelik düşünmeye ve programlamaya giriş. Problem çözmenin önemli kısımlarından mantıksal program akışı (algoritmalar), ayrıştırma, soyutlama. Java ile yordamsal ve yapısal programlama. Java dili yerine daha çok programlama, soyutlama (yordamsal, veri yapıları) ve problem çözümü üzerinde durur. Algoritmik düşünme ve programlama, temel ve çokca karşılaşılan problemlerin bilgisayarla etkili çözümü, İdari bilimler, beşeri ve sosyal bilimler gibi farklı alanlardaki problemlere uygulayabilme yeteneği kazandırma.

COMP 130 / PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (JAVA)
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00-14:15

Bu ders, Java programlama dili ile programlamaya giriş dersidir. Bu derste Java"nın yapısal programlama dili olma özelliği üzerinde durulmakta ve nesneye dayalı yönü üzerine ağırlık verilmemektedir. İkinci yönüne, sadece öğrencilerin standart Java kütüphanelerini genel işlemelerde kullanılabilecekleri kadar değinilmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler algoritmik düşünce ve yapısal programlamada sağlam bir temel edinecek ve temel, genel hesaplamalı işlemleri kolaylıkla ve etkili bir şekilde uygulayabileceklerdir.

COMP 131 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİNE VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

Bilgisayarlar, programlama, algoritmalar ve programlama dillerine genel bakış. Python ile programlama: Veri tipleri, değişkenler, operatörler. Kontrol ifadeleri: şartlar, döngüler, yineleme. Dize düzenleme. Fonksiyonlar, özyineleme, ayrışma ve soyutlama. Demet, liste, sözlükler. Örtüşme, değişebilirlik, klonlama. Fonksiyonel programlama, lambda ifadeleri. Dosyalar. Nesneye yönelik programlama, sınıflar, kalıtım. Test, hata ayıklama, istisna yönetimi, program verimliliği.

COMP 132 / LERİ PROGRAMLAMA
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30-12:45

Ileri programlama teknikleri ve geniş ölçekli programlama. Türeme ve Tür Sıradüzenleri. Çok-biçimlilik. Nesne-Yönelimli Programlama. Kodların yeniden kullanımı. Görsel Kullanıcı Arayüzleri. İleri sınıf ve model kütüphaneleri. Alt seviye dillere giriş . İşaretçiler (göstericiler) ve referanslar. Kaynak yönetimi: Dinamik bellek atama, bellek yönetimi. Sanal fonksiyonlar.

COMP 198 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3

Dersin amacı nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmaktır. Dersin öğrencileri COMP130 Programlamaya Giriş dersinin “section”larında öğretmenlik yapmaktadırlar. Öğrenciler Java programlama dili kullanarak; fonksiyonel ayrıştırma, kontrol komutları, metotlar, özyineleme, dizgiler, dizilimler, soyut veri tipleri, kural dışı durumlar ve görsel kullanıcı ara yüzleri gibi modern programlamanın temel konularını öğretirler.

COMP 200 / BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ YAPISI VE İŞLENMESİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 08:30-09:45

Temel yazılım kavramlarına giriş. Büyük yazılım sistemlerindeki karmaşıklığın kontrol edilmesi. İşlem ve veriler üzerine soyutlamalar. Birimsellik, nesneler ve durumlar. Makine modelleri, derleyiciler ve yorumlayıcılar. Haftalık yüklü yazılım ödevleri bu dersin önemli bir parçasıdır. Eşzamanlılık.

COMP 301 / PROGRAMLAMA DİLLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30-15:45

Programlama dillerinde yaklaşımlar ve kavramlar (C++, Java, Ada, List, ML, Prolog). Programların yapısal ve anlamsal özellikleri. Veri, tür, ve değişken kavramları. Yordam ve parametre kavramları. Soyutlama, kalıtım. Koşut zamanlılık. İşlevsel, nesneye yönelik, mantıksal dillerden örnekler.

COMP 302 / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

Yazılım geliştirmede kullanılan metodların ve araçların gözden geçirilmesi. Nesneye yönelik tasarım ve açık yazılım mimarileri. Gereksinim analizi, tasarım, gerçekleştirim, sınama, bakım ve yönetim. Mühendislik uygulamaları.

COMP 303 / BİLGİSAYAR MİMARİSİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00-17:15

Bilgisayarların donanım yapısı. Bilgisayarı oluşturan bileşenler ve işlevleri. Komut setleri, komut formatları, adres tipleri. Ardışık düzen yapısı ve hataları. Komut düzeyinde paralellik. Makina kodları. Veri yolları ve mikro-programlanmış kontrol. Bilgisayar aritmetiği. Bellek hiyerarşisi, ön bellek organizasyonu, sanal bellek. Paralel mimariler.

COMP 317 / GÖMÜLÜ SİSTEMLER
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30-15:45

Mikro-işlemci yapı ve işleyiş temelleri; veriyolu organizasyonu; komut kümesi; adresleme yöntemleri; saat ve zamanlama analizleri; iş kesme altprogramları; bellek (RAM ve ROM); DMA, seri ve parallel giriş/çıkış; çevirici dili ile programlama.

COMP 319B / MOBİL CİHAZ PROGRAMLAMA-IOS IPHONE
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30-17:15

Bu ders, mobil cihazlar uzerinde yazilim ortamlari ve dillerini kapsamaktadır. Mobil cihaz mimarisi ve yazılım geliştirme ortamları, MIDP Uygulama Modeli, Kullanıcı Arayüzü Kütüphaneleri, Yüksek Seviye Kullanıcı Arayüzü Bileşenleri, Alçak Seviye Kullanıcı Arayüzü Kütüphaneleri, MIDP veritabanı kütüphaneleri. Mobil cihaz işletim sistemi ortamları ve IOS, IPHONE derste işlenmektedir.

COMP 341 / YAPAY ZEKAYA GİRİŞ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

Yapay zeka kavramlarını tanıtma; etmen tabanlı düşünme; bilgili ve bilgisiz arama; kısıt sağlanma problemleri; bilgi temsili; mantık; makina öğrenmesi tanımı ve yapay zeka ile bağlantıları; belirsizliği temsil etme; markov karar süreçleri; görüntü işleme, robotik, dil ve oyunlardan örnekler

COMP 442 / DOĞAL DİL İŞLEME
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30-12:45

Doğal dil işlemede temel kavramlar ve güncel araştırmalar. Dil verilerini işleyen algoritmalar. İnsan dilinin bilişimsel özellikleri. Bicımbirimsel, sözdizimsel ve anlamsal seviyelerde analiz. Büyük derlem kullanımı, istatistiksel analiz ve öğrenme algoritmaları gibi modern sayısal tekniklerin öğrenme, anlam belirsizliği, cümle çözümleme gibi problemlere uygulanması. Otomatik tercüme ve soru cevaplama gibi uygulamalar.

COMP 450 / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

COMP 491 / BİTİRME PROJESİ I
Dönem: Fall 2019Kredi 4Günler: WEDSaatler: 16:00-18:45

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir bilgisayar mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine de ağırlık verilir.

COMP 492 / BİTİRME PROJESİ II
Dönem: Fall 2019Kredi 3

Bilgisayar Mühendisliği alanında edinilen bilgilerin endüstri uygulaması olan bir proje çerçevesinde hayat geçirilmesi. Proje çalışması bir öğretim üyesi danışmanlığında olmak koşulu ile bireysel olarak yapılabileceği gibi grup olarak da yapılabilir.

COMP 542 / DOĞAL DİL İŞLEME
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30-12:45

Doğal dil işlemede temel kavramlar ve güncel araştırmalar. Dil verilerini işleyen algoritmalar. İnsan dilinin bilişimsel özellikleri. Bicımbirimsel, sözdizimsel ve anlamsal seviyelerde analiz. Büyük derlem kullanımı, istatistiksel analiz ve öğrenme algoritmaları gibi modern sayısal tekniklerin öğrenme, anlam belirsizliği, cümle çözümleme gibi problemlere uygulanması. Otomatik tercüme ve soru cevaplama gibi uygulamalar.

COMP 550 / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

COMP 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2019Kredi 0Saatler: 00:00-00:00