CPID 405 / KARDİYO PULMONER İNFEKSIYON HASTALIKLARI
Dönem: Fall 2019Kredi 3

Hasta ve yakınları ile sağlıklı ve doğru iletişim kurma, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve infeksiyon hastalıkları alanlarında hikaye alma ve fizik muayene teknikleri, laboratuar testlerinin amaca yönelik kullanımı, tüm hasta bilgilerinin doğru yorumlanması. Sık ve önemli tıbbi hastalıklar, hastalıkların belirti ve bulguları, laboratuvar metotları ve görüntüleme yöntemleri. Akut ve kronik hastalıklar ile bunların tedavisi.

CSEM 500 / CEMS BLOK SEMİNER
Dönem: Fall 2019Kredi 2

Çeşitli yönetim konularında yoğunlaşmış seminer.

CSHS 504 / TARİHSEL SOSYOLOJİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30-17:15

Sosyal bilimlerde pek çok önemli teorik sorunun potansiyel cevap ve çözümlerinin tarih ve sosyolojinin kesişim noktasında yattığından hareketle yola çıkan bu ders; zamanın insan hareketleri, sosyal yapılar ve sosyal hayat üzerindeki etkisinin niteliğini ve önemini irdeler. Bu amaçla Tarihsel Sosyoloji alanındaki temel teorik ve yöntemsel tartışmaları ve katkıları inceler.

CSHS 517 / OSMANLI DEVLETİ VE TOPLUMU
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUESSaatler: 14:00-16:45

Osmanlı devleti, kurumları ve kültürünün, özellikle 19. yüzyılda devlet ve toplumsal gruplar arasındaki ilişkilere odaklanarak incelenmesi. Klasik Dönem?den Osmanlı İmparatorluğu?nun sonuna kadar toplumsal değişimin evrimi, yerel milliyetçiliklerin yükselişi, Osmanlı imparatorluk rejimi ile ulus-devletler arasındaki devamlılıklar ve kopuşlar.

CSHS 521 / ORTA DOĞU HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI YAKLAŞIMLAR
Dönem: Fall 2019Kredi 3

19. yüzyıldan itibaren Orta Doğu?da siyasi sistemlerin oluşumunu ve gelişimini inceler. Ayrıca, imparatorlukların yıkılması, ulus-devletlerin kurulması ve bu devletlerin dış politikaları gibi toplumsal ve siyasi süreçleri inceler.

CSHS 557 / TARİH VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: THURSSaatler: 10:00-12:45

CVRD 304 / DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
Dönem: Fall 2019Kredi 3

Dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; üst solunum yolu hastalıkları, akciğer enfeksiyonları, tüberküloz, obstrüktif akciğer hastalıkları, interstisiyel akciğer hastalıkları, plevral hastalıklar, üst solunum yolu, akciğer, mediasten ve plevra tümörleri; kalp yetmezliği, konjenital kalp hastalıkları, iskemik kalp hastalığı, kalp kapağı hastalıkları, kardiomyopatiler, hipertansiyon ve hipertansif kalp hastalığı, perikardiyal hastalıklar ve kalp tümörleri, atheroskleroz ve ateroskleroz dışı damar hastalıklarıdır.

DASC 501 / HESAPLAMALI BİLİMLERE GİRİŞ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00-14:15

Bilimsel hesaplamalarda kullanılan yöntemlere ve yazılımlara giriş. Yazılım geliştirme, veri soyutlaması ve nesne tabanlı programlama. Temel modern hesaplamalı bilim yazılım araçlarının uygulamalı olarak incelenmesi: hesaplama çevresi, simgesel hesaplama, sayısal kütüphaneler ve yazılım ambarları. Yüksek başarımlı hesaplamaya ve paralel programlamaya giriş.

DASC 521 / YAPAY ÖĞRENMEYE GİRİŞ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 08:30-09:45

Regresyon, sınıflandırma, öbekleme ve boyut azaltma yöntemleri ile yapay öğrenmeye giriş; gözetimli ve gözetimsiz modeller; doğrusal ve doğrusal olmayan modeller; parametrik ve parametrik olmayan modeller; modellerin birleştirilmesi; modellerin karşılaştırılması ve model seçimi.

DASC 590 / LİSANSÜSTÜ SEMİNERİ
Dönem: Fall 2019Kredi 0

Fakülte öğretim üyeleri veya dış konuşmacılar tarafından verilen seminer serisi.

DTES 501 / DİSİPLİNLERARASI ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: FRISaatler: 09:00-13:00

Betimsel istatistik ve temel araştırma metodolojilerine genel bir bakış. Araştırma ve yayın etiği, tek yönlü analizler, faktöriyel tasarımlar, tekrarlanan ölçümler, eşdeğişirlik analizi, asıl ve basit etki analizleri ile etkileşim karşılaştırmalarını içeren araştırma deseni tasarımları ve deneysel yöntemler.

DTES 533 / TASARIMDA TEKRAR OKUMA
Dönem: Fall 2019Kredi 3

Tasarımda tekrar okuma yöntemi ve uygulamalarının genel tanıtımı. Tasarım yöntemlerine genel bakış, objeleri seçmek ve incelemek için parameterleri belirlemek, objelerin seçilmesi, obje analizi, tekrar yorumlama, zorluklar üzerine tartışmalar.

DTES 544 / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PROJESİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3

Öğrencilerin seçtikleri (örn. televizyon, video, belgesel, ağ, animasyon, video oyunu, reklam) bir mecrada, bir fikri kavramsal olarak geliştirip, üretim döngüsünü planlamaları ve yürütmeleri üzerine kurulu bireysel ya da ekip projeleri.

DTES 544 / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PROJESİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUESSaatler: 13:00-15:00

Öğrencilerin seçtikleri (örn. televizyon, video, belgesel, ağ, animasyon, video oyunu, reklam) bir mecrada, bir fikri kavramsal olarak geliştirip, üretim döngüsünü planlamaları ve yürütmeleri üzerine kurulu bireysel ya da ekip projeleri.

DTES 544 / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PROJESİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUESSaatler: 13:00-15:00

Öğrencilerin seçtikleri (örn. televizyon, video, belgesel, ağ, animasyon, video oyunu, reklam) bir mecrada, bir fikri kavramsal olarak geliştirip, üretim döngüsünü planlamaları ve yürütmeleri üzerine kurulu bireysel ya da ekip projeleri.

DTES 544 / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PROJESİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3

Öğrencilerin seçtikleri (örn. televizyon, video, belgesel, ağ, animasyon, video oyunu, reklam) bir mecrada, bir fikri kavramsal olarak geliştirip, üretim döngüsünü planlamaları ve yürütmeleri üzerine kurulu bireysel ya da ekip projeleri.

DTES 551 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: WEDSaatler: 10:00-12:45

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 552 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2019Kredi 3

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 553 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUESSaatler: 15:00-17:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2019Kredi 0

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

DTES 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2019Kredi 0

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

DTES 630 / ARAŞTIRMA UYGULAMALARI
Dönem: Fall 2019Kredi 3

Students are familiarized with problems that are frequently encountered during different phases of empirical research. Subsequently, students are guided through problem solving in an ongoing research project. Students gain experience in documentation, resolution, and the implementation of the solutions of problems in empirical research.

DTES 630 / ARAŞTIRMA UYGULAMALARI
Dönem: Fall 2019Kredi 3

Students are familiarized with problems that are frequently encountered during different phases of empirical research. Subsequently, students are guided through problem solving in an ongoing research project. Students gain experience in documentation, resolution, and the implementation of the solutions of problems in empirical research.

DTES 630 / ARAŞTIRMA UYGULAMALARI
Dönem: Fall 2019Kredi 3

Students are familiarized with problems that are frequently encountered during different phases of empirical research. Subsequently, students are guided through problem solving in an ongoing research project. Students gain experience in documentation, resolution, and the implementation of the solutions of problems in empirical research.