CAMM 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2023Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

CHBI 100 / KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:40:00

Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinin tarihi ve etki alanı, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği derslerinin öğretim amaçları, Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinde mühendislik tasarım ilkeleri ve uygulamaları (deney tasarımı, süreç tasarımı, ürün tasarımı, genlerden ürüne).

CHBI 198 / KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Kimya ve Biyoloji Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

CHBI 204 / TERMODİNAMİK
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:40:00Ön Koşullar: (CHEM. 102 or CHEM. 103) or consent of the instructor

Birinci ve ikinci kanunlar. Enerji koruma ve entropi. Soğutma devreleri, enerji ve güç sistemleri, iç yakımlı makineler gibi mühendislik sistemlerin analizleri. Durum denklemleri ve gaz karışımları için p-v-T ilişkileri.

CHBI 301 / AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:10:00Ön Koşullar: (MATH. 204 and CHBI. 201) or consent of the instructor

Akışkanların özelliği; akıskan statiği; Bernoulli denklemi; akıskan kinematiği; sinir tabakaları; laminar ve türbülanslı akışlar.

CHBI 307 / AYIRMA İŞLEMLERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:40:00Ön Koşullar: CHBI 305 or CHBI. 303 or CHBI 302 or consent of the instructor

Denge ve hız süreçlerinde genel ayırım prensipleri, faz dengeleri ve difüzyon, yüzeyde tutma, kromatografi ve membran ile ayırma işlemleri, reaktif ayırma süreçleri, yüksek teknolojili ayırma süreçlerinin biyolojik sistemlerde uygulanması.

CHBI 308 / REAKSİYON MÜHENDİSLİGİ
Dönem: Spring 2023Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:40:00Ön Koşullar: CHBI. 301 or consent of the instructor

Kimyasal reaktörlerin tasarımı ve işletimi. Homojen, heterojen ve biyokimyasal reaksiyonlar. İdeal ve ideal olmayan reaktörler. Enzim katalisti ile işleyen reaksiyonların kinetiği. Yüzey kinetiği ve bio-kütle elde edilişi.

CHBI 309 / PROSES MODELLEME, DİNAMİK VE KONTROL
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:10:00Ön Koşullar: CHBI. 303 or CHBI 305 or consent of the instructor

Kimyasal ve biyolojik süreçlerin modellenmesi ve bilgisayar ortamında simülasyonları. Kontrol sistemlerin tasarımı ve uygulamaları.

CHBI 405 / POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:10:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or consent of the instructor

Polimer sentezi ve özellikleri. Polimer reolojisi, fabrikasyon metodları ve mühendislikteki uygulamalar.

CHBI 406 / BİYOİNFORMATİK
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:10:00Ön Koşullar: MATH. 107 or consent of the instructor

Gen dizileri, DNA ölçümleri, protein profilleri, hücre sinyal ağlari ve metabolik aktivitelerden elde edilen büyük veritabanlarinin sistematik ve bilimsel analizi. Genetik regülasyon ve hücre işlevinin açıklanması.

CHBI 416 / BİOTEKNOLOJİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:40:00Ön Koşullar: MBGE. 200 or consent of the instructor

Rekombinant DNA teknolojisi; enzimler ve biyomoleküller; moleküler genetik; mikroorganizmaların ticari kullanım alanları; biyoayrışma teknikleri; transgenik teknolojisi; Gen terapisi; Biyoyoteknolojinin çevre, tarım ve ilaç sektöründe uygulamaları

CHBI 441 / SÜREÇ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:40:00

En iyileme konsepti ve temelleri, en iyileme algoritmaları, matematiksel programlama (doğrusal, doğrusal olmayan ve kesikli en iyileme), kimyasal ve biyolojik sistemlerin en iyileme bazlı tasarımı, bilgisayar destekli simülasyonlar.

CHBI 450 / KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:10:00Ön Koşullar: CHEM 301

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CHBI 485 / MOLEKÜL MODELLEME VE SİMÜLASYONLARI
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:40:00Ön Koşullar: CHBI. 204 or consent of the instructor

Kimya mühendisliği uygulamalarında molekül modellemenin temel prensipleri; nano gözenekli yapılarda yüzeye tutunma ve difüzyonun moleküler simülasyonu; molekül dinamiklerinin gas taşınım simülasyonunda uygulanması; Monte Carlo yöntemlerinin denge ayırımlarında uygulanması, molekül modelleme ile zeolit ve metal-organik yapıların gas muhafazası için modellenmesi.

CHBI 491 / PROJE
Dönem: Spring 2023Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHBI. 403 or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir kimya ve biyoloji mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

CHBI 491 / PROJE
Dönem: Spring 2023Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHBI. 403 or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir kimya ve biyoloji mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

CHBI 505 / POLIMER MÜHENDISLIĞI
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:10:00

Kuçük moleküllerle polimerlerin farklılıkları, termosetler, termoplastlar, moleküler yapı ve özellikler arasındaki ilişkiler, belli başlı polimerler, çok moleküllü yapılar, kompozıtler, kopolimerler.

CHBI 506 / BİOİNFORMATİK
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:10:00

Polimer sentezi ve özellikleri. Polimer reolojisi, fabrikasyon metodlari ve mühendislikteki uygulamalar.

CHBI 516 / BİOTEKNOLOJİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:40:00

Rekombinant DNA teknolojisi; enzimler ve biyomoleküller; moleküler genetik; mikroorganizmaların ticari kullanım alanları; biyoayrışma teknikleri; transgenik teknolojisi; Gen terapisi; Biyoyoteknolojinin çevre, tarım ve ilaç sektöründe uygulamaları

CHBI 541 / SÜREÇ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:40:00

En iyileme konsepti ve temelleri, en iyileme algoritmaları, matematiksel programlama (doğrusal, doğrusal olmayan ve kesikli en iyileme), kimyasal ve biyolojik sistemlerin en iyileme bazlı tasarımı, bilgisayar destekli simülasyonlar.

CHBI 550 / KIMYA VE BIYOLOJI MÜHENDISLIĞINDE SEÇME KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:10:00

Başlık ders açıldığında verilecektir.

CHBI 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2023Kredi 0Günler: TUESSaatler: 11:30:00-12:40:00

CHEM 100 / TEMEL KİMYA
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:40:00

Genel ve organik kimyaya girişte temel kavramlar: Madde, ölçümler, periyodik tablo, bileşikler, kimyasal bağlar, moleküller arası etkileşimler, mol-kütle ilişkileri, stokiyometri ve reaksiyon dengeleme, kimyasal reaksiyon hızları, gazlar, sıvılar, katılar, çözeltiler, asit-baz teorisi, nükleer kimya, organik kimyada fonksiyonel gruplar, aminler, alkoller, karboksilik asitler, amino asitler-proteinler, lipidler ve karbonhidratlar.

CHEM 102 / GENEL KİMYA II
Dönem: Spring 2023Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:40:00Ön Koşullar: CHEM. 101 or consent of the instructor

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.