COMP 437 / AKILLI KULLANIM BİLGİSAYAR ARAYÜZLERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: (COMP. 125 or COMP. 100) or consent of the instructor

Akıllı İnsan-Bilgisayar Arayüzleri'nin bilgisayarlı görme, öğrenme, örüntü tanıma, yapay zeka teknolojileri kullanarak tasarımı, gerçekleştirimi, test edilmesi. Destekleyici metodlar (sınıflandırma, regresyon, çok kipli bilgi birleştirme, nesne tanıma); teknolojiler (bakış takibi, hareket tanıma); donanımlar (dokunsal araçlar, kalem temelli bilgi giriş araçları, kamera ve mikrofon dizileri).

COMP 438 / PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: COMP 341 and ENGR 421 or consent of the instructor

Pekiştirmeli Öğrenme Kavramları, Markov Karar Süreçleri, Bellman Denklemleri, Değer ve Politika Yinelemesi, Q-Öğrenme ve SARSA, Toplu Pekiştirmeli Öğrenme, Politika Tabanlı ve Aktör-Kritik Yaklaşımları, Derin Q-Öğrenme, Derin Politika Gradyan ve Aktor-Kritik Yöntemleri, Model Tabanlı Pekiştirmeli Öğrenme, Keşfetme ve Kullanma Ödünleşmesi, Uygulamalar ve Güncel Konular

COMP 442 / DOĞAL DİL İŞLEME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00

Doğal dil işlemede temel kavramlar ve güncel araştırmalar. Dil verilerini işleyen algoritmalar. İnsan dilinin bilişimsel özellikleri. Bicımbirimsel, sözdizimsel ve anlamsal seviyelerde analiz. Büyük derlem kullanımı, istatistiksel analiz ve öğrenme algoritmaları gibi modern sayısal tekniklerin öğrenme, anlam belirsizliği, cümle çözümleme gibi problemlere uygulanması. Otomatik tercüme ve soru cevaplama gibi uygulamalar.

COMP 448 / MEDİKAL GÖRÜNTÜ ANALİZİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Görüntüleme yöntemleri. Uygulamalar ve zorluklar. Medikal görüntü bölütlemesi. Öznitelik çıkarma. Medikal görüntü sınıflandırması. Medikal görüntüler için derin öğrenme. Evrişimsel sinir ağları. Tam evrişimli ağlar. Üretken çekişmeli ağlar. Çoklu-örnek öğrenme. Vaka çalışmaları.

COMP 491 / BİTİRME PROJESİ I
Dönem: Spring 2023Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: (COMP. 202 and COMP. 302) or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir bilgisayar mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine de ağırlık verilir.

COMP 510 / BİLGİSAYAR GRAFİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: COMP. 202 or consent of the instructor

Üç boyutlu bilgisayar grafiği kuramı ve uygulamaları. Grafik sistemleri ve modelleri; geometrik gösterimler ve dönüşümler; grafik programlama; girdi ve etkileşim; bakma ve izdüşüm; bileştirme ve karıştırma; ışıklandırma ve renk modelleri; tonlama; doku yapıştırma; canlandırma; görsel gerçekleme; sıradüzensel ve nesne yönelimli modelleme; sahne çizgeleri; 3B geriçatım ve modelleme

COMP 523 / OTONOM ARAÇLAR İÇİN BİLGİSAYAR İLE GÖRME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00

Otonom sürüş için bilgisayarla görme alanında ana problemler, yaklaşımlar, veri kümelerini değerlendirme ölçütleri, derinlik / hareket tahmini, yerelleştirme, haritalama, boş alan tahmini, nesne algılama / izleme, semantik / örnek bölümleme ve uçtan uca sürüş öğrenimi.

COMP 527 / HESAPLAMALI GÖRÜNTÜLEME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00

Hesaplamalı görüntülemedeki temel kavramlar ve son gelişmeler: imge oluşumu, pozlandırma ve yüksek dinamik aralıklı görüntüleme, gürültü ve renkli imge süzgeçleme, gradyan alanında imge işleme, odak istifleri ve odak(sızlık)tan derinlik, ışık alanları, ters evrişim, kodlanmış görüntüleme, evrişimsel sinir ağları and görme transformatörleri, derin üretici modeller ve uygulamaları.

COMP 534 / BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

Bilgisayar güvenliği teknikleri, geleneksel şifreleme, açık anahtarlı şifreleme sistemi, anahtar yönetimi, ileti doğrulama, kıyım fonksiyonu ve algoritmaları, sayısal imza, doğrulama protokolleri, erişim denetim mekanizmaları, ağ güvenlik pratiği, TCP/IP güvenliği, Web güvenliği, SSL, hizmeti-engelleme saldırıları, izinsiz giriş sezme, virüsler.

COMP 537 / AKILLI KULLANIM BİLGİSAYAR ARAYÜZLERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: (COMP. 130 or COMP. 131) or consent of the instructor

Akıllı İnsan-Bilgisayar Arayüzleri'nin bilgisayarlı görme, öğrenme, örüntü tanıma, yapay zeka teknolojileri kullanarak tasarımı, gerçekleştirimi, test edilmesi. Destekleyici metodlar (sınıflandırma, regresyon, çok kipli bilgi birleştirme, nesne tanıma); teknolojiler (bakış takibi, hareket tanıma); donanımlar (dokunsal araçlar, kalem temelli bilgi giriş araçları, kamera ve mikrofon dizileri).

COMP 538 / PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Pekiştirmeli Öğrenme Kavramları, Markov Karar Süreçleri, Bellman Denklemleri, Değer ve Politika Yinelemesi, Q-Öğrenme ve SARSA, Toplu Pekiştirmeli Öğrenme, Politika Tabanlı ve Aktör-Kritik Yaklaşımları, Derin Q-Öğrenme, Derin Politika Gradyan ve Aktor-Kritik Yöntemleri, Model Tabanlı Pekiştirmeli Öğrenme, Keşfetme ve Kullanma Ödünleşmesi, Uygulamalar ve Güncel Konular

COMP 542 / DOĞAL DİL İŞLEME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00

Doğal dil işlemede temel kavramlar ve güncel araştırmalar. Dil verilerini işleyen algoritmalar. İnsan dilinin bilişimsel özellikleri. Bicımbirimsel, sözdizimsel ve anlamsal seviyelerde analiz. Büyük derlem kullanımı, istatistiksel analiz ve öğrenme algoritmaları gibi modern sayısal tekniklerin öğrenme, anlam belirsizliği, cümle çözümleme gibi problemlere uygulanması. Otomatik tercüme ve soru cevaplama gibi uygulamalar.

COMP 548 / MEDİKAL GÖRÜNTÜ ANALİZİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Görüntüleme yöntemleri. Uygulamalar ve zorluklar. Medikal görüntü bölütlemesi. Öznitelik çıkarma. Medikal görüntü sınıflandırması. Medikal görüntüler için derin öğrenme. Evrişimsel sinir ağları. Tam evrişimli ağlar. Üretken çekişmeli ağlar. Çoklu-örnek öğrenme. Vaka çalışmaları.

COMP 550 / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

COMP 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2023Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

CSHS 506 / TÜRKİYE'DE DEVLET VE TOPLUM I
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: WEDSaatler: 8:30:00-11:15:00

19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye toplumu çalışmalarındaki ana yaklaşımları ve konuları ele alır. Osmanlı/Türkiye toplumundaki temel toplumsal, ekonomik ve siyasal dönüşümleri bölgesel bir yaklaşımla inceler.

CSHS 517 / OSMANLI DEVLETİ VE TOPLUMU
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MONSaatler: 8:30:00-11:15:00

Osmanlı devleti, kurumları ve kültürünün, özellikle 19. yüzyılda devlet ve toplumsal gruplar arasındaki ilişkilere odaklanarak incelenmesi. Klasik Dönem?den Osmanlı İmparatorluğu?nun sonuna kadar toplumsal değişimin evrimi, yerel milliyetçiliklerin yükselişi, Osmanlı imparatorluk rejimi ile ulus-devletler arasındaki devamlılıklar ve kopuşlar.

CSHS 540 / SOVYETLER BİRLİĞİNİN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ, 1917-1991
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUESSaatler: 14:30:00-17:15:00

Sovyet deneyiminin doğası ve önemi ve bu deneyimin yol açtığı tartışmalar. Sovyetler Birliği ve Sovyet sisteminin oluşumu, dönüşümü ve çöküşünü şekillendiren güçler, süreçler ve kişiler.

CSHS 557 / TARİH VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30:00-17:15:00

CSHS 590 / 
Dönem: Spring 2023Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

CSSM 530 / SOSYAL BİLİMLER İÇİN OTOMATİK METİN İŞLEME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30:00-17:15:00

Bu derste doğal dil işleme ve makine öğrenmesi tekniklerinin temel kavramları öğretilecek ve metin madenciliği kullanarak gerçekleştirilen sosyal bilim çalışmaları incelenecektir. Öğrenciler bu dersi tamamladıklarında metin verisi ve otomatik işleme metotları kullanarak hesaplamalı sosyal bilim çalışmaları tasarlayabilecek ve geliştirebilecektir.

CSSM 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2023Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

A series of lectures given by faculty or outside speakers.

CYBR 505 / UYGULAMALI SIZMA TESTLERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: WED*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Temel düzeyde sızma testleri kavramları, beyaz şapkalı saldırı yöntemleri, tarama araçları, saldırı kitleri, sosyal mühendislik kavramları, uygulamalı sızma testi yazılımları.

CYBR 512 / İNTERNET VE BULUT GÜVENLİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURS*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Ağ güvenliği, internet ve web güvenliği, TLS/SSL, güvenlik duvarları, saldırı tespit ve engelleme sistemleri, hizmet engellemesi saldırıları, çeşitli internet ve bulut protokolleri güvenliği, sanal makine güvenliği.