COMP 523 / OTONOM ARAÇLAR İÇİN BİLGİSAYAR İLE GÖRME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:10:00

Otonom sürüş için bilgisayarla görme alanında ana problemler, yaklaşımlar, veri kümelerini değerlendirme ölçütleri, derinlik / hareket tahmini, yerelleştirme, haritalama, boş alan tahmini, nesne algılama / izleme, semantik / örnek bölümleme ve uçtan uca sürüş öğrenimi.

COMP 527 / HESAPLAMALI GÖRÜNTÜLEME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:40:00

Hesaplamalı görüntülemedeki temel kavramlar ve son gelişmeler: imge oluşumu, pozlandırma ve yüksek dinamik aralıklı görüntüleme, gürültü ve renkli imge süzgeçleme, gradyan alanında imge işleme, odak istifleri ve odak(sızlık)tan derinlik, ışık alanları, ters evrişim, kodlanmış görüntüleme, evrişimsel sinir ağları and görme transformatörleri, derin üretici modeller ve uygulamaları.

COMP 534 / BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:10:00

Bilgisayar güvenliği teknikleri, geleneksel şifreleme, açık anahtarlı şifreleme sistemi, anahtar yönetimi, ileti doğrulama, kıyım fonksiyonu ve algoritmaları, sayısal imza, doğrulama protokolleri, erişim denetim mekanizmaları, ağ güvenlik pratiği, TCP/IP güvenliği, Web güvenliği, SSL, hizmeti-engelleme saldırıları, izinsiz giriş sezme, virüsler.

COMP 537 / AKILLI KULLANIM BİLGİSAYAR ARAYÜZLERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:40:00Ön Koşullar: (COMP. 130 or COMP. 131) or consent of the instructor

Akıllı İnsan-Bilgisayar Arayüzleri'nin bilgisayarlı görme, öğrenme, örüntü tanıma, yapay zeka teknolojileri kullanarak tasarımı, gerçekleştirimi, test edilmesi. Destekleyici metodlar (sınıflandırma, regresyon, çok kipli bilgi birleştirme, nesne tanıma); teknolojiler (bakış takibi, hareket tanıma); donanımlar (dokunsal araçlar, kalem temelli bilgi giriş araçları, kamera ve mikrofon dizileri).

COMP 538 / PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:10:00

Pekiştirmeli Öğrenme Kavramları, Markov Karar Süreçleri, Bellman Denklemleri, Değer ve Politika Yinelemesi, Q-Öğrenme ve SARSA, Toplu Pekiştirmeli Öğrenme, Politika Tabanlı ve Aktör-Kritik Yaklaşımları, Derin Q-Öğrenme, Derin Politika Gradyan ve Aktor-Kritik Yöntemleri, Model Tabanlı Pekiştirmeli Öğrenme, Keşfetme ve Kullanma Ödünleşmesi, Uygulamalar ve Güncel Konular

COMP 542 / DOĞAL DİL İŞLEME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:40:00

Doğal dil işlemede temel kavramlar ve güncel araştırmalar. Dil verilerini işleyen algoritmalar. İnsan dilinin bilişimsel özellikleri. Bicımbirimsel, sözdizimsel ve anlamsal seviyelerde analiz. Büyük derlem kullanımı, istatistiksel analiz ve öğrenme algoritmaları gibi modern sayısal tekniklerin öğrenme, anlam belirsizliği, cümle çözümleme gibi problemlere uygulanması. Otomatik tercüme ve soru cevaplama gibi uygulamalar.

COMP 548 / MEDİKAL GÖRÜNTÜ ANALİZİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:10:00

Görüntüleme yöntemleri. Uygulamalar ve zorluklar. Medikal görüntü bölütlemesi. Öznitelik çıkarma. Medikal görüntü sınıflandırması. Medikal görüntüler için derin öğrenme. Evrişimsel sinir ağları. Tam evrişimli ağlar. Üretken çekişmeli ağlar. Çoklu-örnek öğrenme. Vaka çalışmaları.

COMP 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2023Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

CSHS 504 / TARİHSEL SOSYOLOJİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30:00-17:10:00

Sosyal bilimlerde pek çok önemli teorik sorunun potansiyel cevap ve çözümlerinin tarih ve sosyolojinin kesişim noktasında yattığından hareketle yola çıkan bu ders; zamanın insan hareketleri, sosyal yapılar ve sosyal hayat üzerindeki etkisinin niteliğini ve önemini irdeler. Bu amaçla Tarihsel Sosyoloji alanındaki temel teorik ve yöntemsel tartışmaları ve katkıları inceler.

CSHS 506 / TÜRKİYE'DE DEVLET VE TOPLUM I
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: WEDSaatler: 8:30:00-11:10:00

19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye toplumu çalışmalarındaki ana yaklaşımları ve konuları ele alır. Osmanlı/Türkiye toplumundaki temel toplumsal, ekonomik ve siyasal dönüşümleri bölgesel bir yaklaşımla inceler.

CSHS 517 / OSMANLI DEVLETİ VE TOPLUMU
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MONSaatler: 8:30:00-11:10:00

Osmanlı devleti, kurumları ve kültürünün, özellikle 19. yüzyılda devlet ve toplumsal gruplar arasındaki ilişkilere odaklanarak incelenmesi. Klasik Dönem?den Osmanlı İmparatorluğu?nun sonuna kadar toplumsal değişimin evrimi, yerel milliyetçiliklerin yükselişi, Osmanlı imparatorluk rejimi ile ulus-devletler arasındaki devamlılıklar ve kopuşlar.

CSHS 540 / SOVYETLER BİRLİĞİNİN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ, 1917-1991
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUESSaatler: 14:30:00-17:10:00

Sovyet deneyiminin doğası ve önemi ve bu deneyimin yol açtığı tartışmalar. Sovyetler Birliği ve Sovyet sisteminin oluşumu, dönüşümü ve çöküşünü şekillendiren güçler, süreçler ve kişiler.

CSHS 557 / TARİH VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30:00-17:10:00

CSHS 590 / 
Dönem: Spring 2023Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

CSSM 530 / SOSYAL BİLİMLER İÇİN OTOMATİK METİN İŞLEME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30:00-17:10:00

Bu derste doğal dil işleme ve makine öğrenmesi tekniklerinin temel kavramları öğretilecek ve metin madenciliği kullanarak gerçekleştirilen sosyal bilim çalışmaları incelenecektir. Öğrenciler bu dersi tamamladıklarında metin verisi ve otomatik işleme metotları kullanarak hesaplamalı sosyal bilim çalışmaları tasarlayabilecek ve geliştirebilecektir.

CSSM 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2023Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

A series of lectures given by faculty or outside speakers.

CYBR 505 / UYGULAMALI SIZMA TESTLERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES WED THURSSaatler: 18:30:00-21:30:00

Temel düzeyde sızma testleri kavramları, beyaz şapkalı saldırı yöntemleri, tarama araçları, saldırı kitleri, sosyal mühendislik kavramları, uygulamalı sızma testi yazılımları.

CYBR 512 / İNTERNET VE BULUT GÜVENLİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES WED THURSSaatler: 18:30:00-21:30:00

Ağ güvenliği, internet ve web güvenliği, TLS/SSL, güvenlik duvarları, saldırı tespit ve engelleme sistemleri, hizmet engellemesi saldırıları, çeşitli internet ve bulut protokolleri güvenliği, sanal makine güvenliği.

CYBR 514 / BULUT BİLİŞİM&GÜVENLİK
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: THURS FRI SATSaatler: 9:00:00-13:00:00

Amazon web servislerini, vaka çalışmalarını ve araçları kullanarak bulut bilişim esaslarının öğretilmesi. Hizmet kanalı olarak yazılım, platformlar ve altyapı. Sanallaştırılmış programlama, depolama ve ağ öz kaynakları tarafından ölçeklenebilirlik ve esneklik. Önemli bulut güvenlik kavramları ve teknolojileri. Ağ, uygulama ve bilgi güvenliği. Var olan IT altyapısının buluta taşınması. Bulut bellek. Bulut vaka çalışmaları üzerinden veri analizi.

CYBR 543 / ÇAĞDAŞ KRİPTOLOJİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WED*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Kriptolojik sistemlere giriş. Simetrik şifreleme, açık anahtar mucizesi, tek-yönlü fonksiyonlar, kıyım fonksiyonları, rastgele sayılar, sayısal imzalar, sıfır-bilgi ile kanıtlama, çağdaş kriptosistemler, çok-ortaklı hesaplama. Kriptoloji uygulamaları, internette alışveriş, BitTorrent görevdeş dosya paylaşım sistemi, bazı eski şifreleme algoritmalarını kırılması.

CYBR 543 / ÇAĞDAŞ KRİPTOLOJİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kriptolojik sistemlere giriş. Simetrik şifreleme, açık anahtar mucizesi, tek-yönlü fonksiyonlar, kıyım fonksiyonları, rastgele sayılar, sayısal imzalar, sıfır-bilgi ile kanıtlama, çağdaş kriptosistemler, çok-ortaklı hesaplama. Kriptoloji uygulamaları, internette alışveriş, BitTorrent görevdeş dosya paylaşım sistemi, bazı eski şifreleme algoritmalarını kırılması.

DASC 521 / YAPAY ÖĞRENMEYE GİRİŞ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:10:00

Regresyon, sınıflandırma, öbekleme ve boyut azaltma yöntemleri ile yapay öğrenmeye giriş; gözetimli ve gözetimsiz modeller; doğrusal ve doğrusal olmayan modeller; parametrik ve parametrik olmayan modeller; modellerin birleştirilmesi; modellerin karşılaştırılması ve model seçimi.

DASC 522 / UYGULAMALI YAPAY ÖĞRENME VE DERİN ÖĞRENME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WED*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Veri yükleme, ön işleme, görselleştirme, keşifsel veri analizi uygulamaları. Regresyon ve sınıflandırma için çeşitli modellerin kullanılması. Öğrenme performansı değerlendirilmenin, baştan sona veri işleme ve öğrenmenin, ve model seçiminin pratik uygulamaları. Boyut küçültme ve kümeleme yöntemleri. Sinir ağları ve temel yapı taşları, derin ağlara duyulan ihtiyaç ve eğitim yöntemleri. Evrişimsel, yinelenen ve gömülü katmanlar, çok girişli ve çok çıkışlı katmanlı mimariler ve kullanımları. Diğer pratik hususlar, verileri modeller/mimariler ile eşleştirme, ve yaygın kullanım durumları.

DASC 522 / UYGULAMALI YAPAY ÖĞRENME VE DERİN ÖĞRENME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Veri yükleme, ön işleme, görselleştirme, keşifsel veri analizi uygulamaları. Regresyon ve sınıflandırma için çeşitli modellerin kullanılması. Öğrenme performansı değerlendirilmenin, baştan sona veri işleme ve öğrenmenin, ve model seçiminin pratik uygulamaları. Boyut küçültme ve kümeleme yöntemleri. Sinir ağları ve temel yapı taşları, derin ağlara duyulan ihtiyaç ve eğitim yöntemleri. Evrişimsel, yinelenen ve gömülü katmanlar, çok girişli ve çok çıkışlı katmanlı mimariler ve kullanımları. Diğer pratik hususlar, verileri modeller/mimariler ile eşleştirme, ve yaygın kullanım durumları.